LogoLogo
LogoLogo
Nyhet16 juli 2019

Fler patentansökningar, men få varumärkesansökningar

Värmländska företag ansökte i högre utsträckning om nationella patent under 2018 jämfört med under 2017. Det är dock fortfarande så att Värmland ligger långt under rikssnittet för antal patentansökningar från länet i relation till antalet invånare. Rikssnittet ligger på 17,9 patentansökningar per 100.000 invånare, siffran för Värmland under 2018 är 11,4.

Christina Wainikka
Foto: Ernst Henry Photography

En förklaring skulle kanske kunna vara att många företag i Värmland arbetar med tjänsteinnovation snarare än att utveckla nya tekniska lösningar. För tjänsteinnovationer kan man i svensk rätt inte få patent, eftersom patent bara ges för tekniska uppfinningar. Företag som arbetar med tjänsteinnovation kan istället exempelvis använda sig av varumärken. Det som talar emot denna förklaring till de få patentansökningarna är att även antalet varumärkesansökningar från Värmland gått ner.

Patent- och registreringsverket, som är den myndighet som hanterar nationella ansökningar, har nyligen presenterat sin statistik för 2018. Under 2017 hade Värmland minst antal varumärkesansökningar i relation till antal invånare. Även om färre varumärkesansökningar gjordes från Värmland under 2018 har Värmland lämnat sista platsen och har nu tre län efter sig i denna lista.

”Det är ändå lite underligt att Värmland inte gör större avtryck i statistiken från Patent- och registreringsverket” säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv. ”I Värmland finns flera utbildningar som är unika. De som undervisar på dessa utbildningar, och även de studenter som går dem, borde kunna få fram innovationer som vore väl värda att patentera och/eller använda varumärken för”.

Mer information om statistiken från Patent och registreringsverket finns här.
På Patent och registreringsverkets hemsida finns också en test om immaterialrättigheter för företag - här.

PATENT.EntreprenörskapFöretagsamhet
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist