LogoLogo
LogoLogo
NYHET17 september 2020

Fortsatt tufft läge i Värmland 

Krisen är inte över, varken i Värmland eller i Sverige som helhet. Det visar nya siffror över produktion, investeringar och sysselsättning från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för det tredje kvartalet.

Anna H nedåtgående trend.png

Nästan 60 procent av företagen i Värmland uppger att de minskat sin produktion och försäljning jämfört med för sex månader sedan. Samtidigt räknar nästan 56 procent med ett oförändrat eller ännu värre läge under de kommande sex månaderna. Sammantaget är utvecklingen gällande produktion och försäljning något bättre än föregående kvartal, men ändock på en mycket låg nivå.

Vidare uppger närmare 43 procent av företagen att de har minskat sina investeringar jämfört med för sex månader sedan. Endast två av tio tror på ökade investeringar för det kommande halvåret.

 — Även om företagen ser en viss ljusning av läget nu, så sker det från extremt låga nivåer. Vi behöver komma ihåg att nivåerna för produktion/order och investeringar t o m varit lägre än finanskrisen 2009. Återhämtningen väntas ta längre tid än vad vi räknat med, kanske kan landet nå BNP-nivåer som före krisen tidigast andra kvartalet 2022, fortsätter Anna Hedberg.

I Värmland uppger 34 procent av företagen att de har färre antal anställda än för 6 månader sedan. Samtidigt säger drygt 25 procent att de räknar med ännu färre anställda på sex månaders sikt. 56 procent tror att det kommer vara oförändrat. 

 – Det finns en stor osäkerhet om vad som händer den närmsta tiden, vi vet inte hur stor del av korttidspermitteringarna som leder till varsel och i slutändan högre arbetslöshet. Det finns en risk att arbetslösheten ”biter sig fast” på höga nivåer om den blir strukturellt betingad. Det som är avgörande nu är reformer för ökad investeringsvilja hos företagen, så de vågar växa och anställa igen. Först då kan den ekonomiska utvecklingen komma igång på allvar, menar Anna Hedberg.

Krisen slår olika hårt mot olika företag och branscher. Även om nedgången har stannat av eller vänt för vissa är det fortsatt många företag runtom i länet som har det mycket tufft. 

— Detta syns tydligt i undersökningen för tredje kvartalet. Regeringens krisåtgärder har dämpat effekterna och sattes in förhållandevis snabbt, men eftersom många företag fortfarande har det svårt så behöver vissa stöd både förlängas och anpassas bättre. Dessutom krävs ytterligare reformer som syftar till att stärka viljan till investeringar och att öka anställningar. Vi behöver på olika sätt ta Sverige tillbaka i arbete, avslutar Anna Hedberg.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist