NYHET14 september 2021

Fyra av tio företag i Värmland drabbas av cementakrisen

Drygt fyra av tio företag i Värmland anger att de skulle drabbas negativt om Cementas brytningstillstånd skulle upphöra. I vart fjärde företag skulle det kunna leda till personalneddragningar. Det visar en ny undersökning i Svenskt Näringslivs ”Företagarpanel” i Värmland.

Foto: Sten-Åke Stenberg & Mostphotos

Efter Cementas stopp för kalkbrytning i Slite på Gotland, varnar nu delar av det värmländska näringslivet för negativa konsekvenser och risk för personalneddragningar.

Enligt konsekvensanalyser från Byggföretagen riskeras ett stort investeringsbortfall och hela 90 000 jobb inom bygg- och anläggningsbranschen i landet att gå förlorade. Nu visar dessutom en ny undersökning i Svenskt Näringslivs Företagarpanel, med företag från flera branscher, att konsekvenserna inte enbart kommer att påverka byggbranschen.

–  Det ger signaler om att det finns en överhängande risk för hela arbetsmarknaden i Värmland.

Faran är att det påverkar kommande utvecklingsprojekt och hela länets tillväxt, säger Anna Hedberg, regionchef på Svenskt Näringsliv i Värmland.

Resultatet från undersökningen i Svenskt Näringslivs ”Företagarpanel” visar att 42 procent av de företag som svarat i Värmland anger att de skulle påverkas negativt om Cementas brytningstillstånd skulle upphöra.

–  Vi ser alltså inte bara en kris för byggbranschen, utan undersökningen visar att det kan bli svårigheter för en bredd av branscher och ett dråpslag för stora delar av näringslivet, fortsätter Anna Hedberg. 

Enligt undersökningen tror var fjärde företag att det dessutom skulle kunna leda till personalneddragningar i företaget.

- Olika branscher är länkade till varandra och hänger dessutom ihop med arbetsmarknaden. Om investeringar, byggprojekt och satsningar i infrastruktur påverkas eller rentav stannar upp, så får det en impact på hela näringslivet och arbetstillfällen i stort, menar Anna Hedberg.

I juli beslutade Mark- och miljööverdomstolen att avvisa Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i de befintliga täkterna i Slite på Gotland. Men istället för ett abrupt stopp redan i slutet av oktober meddelade regeringen i början av augusti att Cementa får tillstånd för kalkbrytning på Gotland i ytterligare åtta månader efter den 31 oktober.

–  Egentligen skjuts bara problemet framåt och kan innebära en större kris längre fram. Regeringen behöver se helheten och vidden av detta och också ta tydliga beslut, precis som många företag önskar, avslutar Anna Hedberg.

Om undersökningen

Svenskt Näringsliv undersöker löpande konjunkturutvecklingen och övriga aktuella frågor hos våra medlemsföretag genom internetundersökningen ”Företagarpanelen”. Totalt svarade 144 företag i Värmland (40% svarsfrekvens). Undersökningen genomfördes mellan 24 augusti och 10 september.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist