LogoLogo
LogoLogo
Nyhet24 april 2020

Hög andel permitterade i Värmland

Sedan den 7 april har det inkommit 941 ansökningar om korttidspermittering till Tillväxtverket från företagen i Värmland och 621 av dessa har hittills beviljats. Totalt innebär det att 5035 eller 7,1 procent av de anställda inom näringslivet i länet nu är korttidspermitterade. Motsvarande siffra för hela landet är 6,3 procent.

Anna Hedberg
Foto: Ernst Henry Photography AB

Den 7 april öppnade ansökan till Tillväxtverket för möjligheten att ansöka om korttidspermittering av personal. Statistik från Tillväxtverket visar att det nationellt kommit in 41 017 ansökningar om korttidspermittering sedan dess. Totalt har drygt 208 000 anställda gått ner i arbetstid i Sverige. Värmland är det region med den fjärde högsta andelen permitterade i landet. De tre branscher där flest ansökningar inkommit om permitteringar i regionen är handel, hotell- och restaurangverksamhet samt tillverkning.

– Tyvärr visar dessa siffor att krisen fortfarande påverkar de värmländska företagen mycket kraftigt. Värmland ligger i toppskiktet (fjärde plats) på en lista där man helst vill ligga i bottenskiktet. Många branscher har helt enkelt ingen efterfrågan alls, men kostnaderna kvarstår, säger Anna Hedberg regionchef Svenskt Näringsliv Värmland

Permittering ger möjlighet för en arbetsgivare att dra ner arbetstiden för att undvika uppsägningar vid tillfälliga ekonomiska svårigheter. Systemet ger arbetsgivaren möjlighet att dra ner arbetstiden till 80, 60 eller 40 procent av en heltidstjänst. Arbetstagaren behåller under tiden mellan 90 och 96 procent av lönen. I början av april kompletterades reformen med ytterligare en permitteringsnivå som gäller perioden maj till juli 2020 och möjliggör en neddragning till 20 procent av arbetstiden med 88 procent av lönen bibehållen.

– Under hela den ekonomiska kris som följt i coronakrisens spår så ser vi att de svenska reformer som genomförts är bra men otillräckliga. Företag och jobb måste räddas och då är det viktigt att vi agerar kraftfullt och vågar visa att samhället backar upp våra företag och anställda helhjärtat. Tanken är att jobben ska kunna räddas kvar till efter att krisen är över och läget har förbättras. För att detta ska vara möjligt krävs det att permitteringsmöjligheten utökas till 100%, säger Anna Hedberg.

Flest antal permitteringar återfinns i Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Sett i förhållande till det totala antalet anställda i näringslivet sticker dock Värmland ut med en hög andel korttidspermitterade. Totalt är 7,1 procent permitterade i Värmland sedan möjligheten att ansöka öppnade 7 april. Det hittills beviljade beloppet från myndigheten att täcka kostnaderna för permittering uppgår till strax över 215 miljoner kronor i Värmland, och drygt 10,8 miljarder i landet som helhet.

– Hur vi agerar nu kommer att avgöra hur svensk konkurrenskraft och våra värmländska företag klarar sig framöver. Om inte regeringen hjälper företagen ytterligare blir konsekvenserna förödande, avslutar Anna Hedberg.

Svenskt Näringslivcoronakrisen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist