Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET9 mars 2021

Livsmedelskontroll ska debiteras i efterhand

För företag som berörs av kommunal livsmedelskontroll kommer nu glädjande besked. Inom en snar framtid blir efterhandsdebitering av avgifter för livsmedelskontroll obligatoriskt. ”Det är både ett väldigt positivt och mycket viktigt inriktningsbeslut”, konstaterar Anna Hedberg, regionchef Svenskt Näringsliv Värmland.

Foto: MICHAEL ERHARDSSON / SYDA PRODUCTIONS

För lite mindre än en vecka sedan beslutade regeringen om en ny förordning kring avgifter inom livsmedelskontrollen, där obligatorisk efterhandsdebitering införs. 

Detta innebär att de berörda företagen endast behöver betala sin avgift efter det att en kontroll har genomförts. Idag betalar många i början av varje kalenderår, något som blir högst problematiskt i de fall som kontroller aldrig utförs.

Anna Hedberg
Foto: Ernst Henry Photography AB

— Det är både ett väldigt positivt och mycket viktigt inriktningsbeslut. Det visar att systemet förbättras utifrån ett företagsperspektiv och tilltron ökar eftersom man vet vad man betalar för, konstaterar Anna Hedberg, regionchef för Svenskt Näringsliv i Värmland.

Regeringen hoppas att det genom efterhandsdebitering ska bli tydligare för företagen vad de betalar för och att man därmed ska uppleva systemet som mer rättvist. En logik som Anna Hedberg håller med om.

Genom att införa efterhandsdebitering blir det en tydligare koppling mellan utförd kontroll och betalning vilket ökar legitimiteten för avgiften och bidrar till att kontrollen upplevs som mer likvärdig.

— Svenskt Näringsliv har länge arbetat med frågan om efterhandsdebitering. Vi hade gärna sett att ikraftträdandet skett ännu snabbare men det är ändå glädjande att det nu sker framsteg. För varje företagare är ju detta högst logiskt eftersom praxis i stort sett är att kunden erhåller varan eller tjänsten och därefter betalar fakturan, avslutar Anna Hedberg.

När träder det i kraft?

Efterhandsdebitering blir obligatorisk tidigast från år 2022. För att kommunerna ska hinna fatta nödvändiga taxebeslut och ställa om sin verksamhet kommer det att vara möjligt att tillämpa nuvarande bestämmelser om årlig avgift till och med december 2023.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist