NYHET12 april 2024

Nu behöver Värmland en politik för tillväxt

Det är fel tid för regeringen att fortsätta hålla i skattepengarna. Den 15 april presenteras vårändringsbudgeten för 2024. Det finns nu alla möjligheter till en mer offensiv politik med reformer och investeringar som skapar bättre förutsättningar för tillväxt.

Foto: Canva

Genom att ge våra företag rätt förutsättningar för att växa, anställa rätt kompetens och utvecklas kan Värmland bli rikare, tryggare och mer attraktivt för såväl människor som kapital och internationell kompetens. Om regeringen menar allvar med att bygga ett starkare och tryggare Sverige, är starka och välmående företag helt avgörande.

Svenskt Näringsliv efterfrågar reformer inom följande områden:

Politiken är helt beroende av välmående, växande och framgångsrika företag. Vår förmåga att försvara oss, klara välfärden och finansiera investeringar i infrastruktur, utbildning och forskning hänger på tillväxtkraften i ekonomin.
Anna Hedberg
Regionchef Värmland

Infrastruktur: För många företag runt om i Värmland är bristande infrastruktur ett tillväxthinder. Vi behöver investeringar för att stärka vägar och järnvägar för att få fart på ekonomin. Både gods och människor behöver kunna ta sig dit man behöver, när man behöver det. Utan förseningar, potthål eller inställda avgångar. Politiken behöver prioritera en infrastruktur som möter näringslivets behov och som gör att fler företag vill investera här.

Energiförsörjning: Fler än var tredje företagare planerar kommande år att genomföra investeringar som kräver mer elkraft, men över hälften tvekar kring om elen kommer att räcka till. Vi behöver både stärka elnätets kapacitet och öka elproduktionen för att möta denna utveckling. Tillgång till stabil elförsörjning till konkurrenskraftiga priser måste återigen bli en svensk konkurrensfördel.

Kompetensförsörjning: 7 av 10 företag i Värmland upplever att det är svårt att rekrytera och vart femte rekryteringsförsök misslyckas helt. Den mest eftersökta utbildningsnivån är gymnasial yrkeskompetens. Det visar Svenskt Näringslivs senaste rekryteringsenkät bland värmländska företag. Matchningen på arbetsmarknaden måste bli bättre och det behövs åtgärder för att fler ska vilja och kunna läsa en yrkesutbildning. Näringslivet måste få delta i utformningen av utbildningarna och samverkan mellan utbildningsaktörer, även på högre nivåer, och näringslivet behöver öka.

Sänkta skatter och avgifter: Sänk skatten för att göra att göra det mer attraktivt för företagande, att utbilda sig och ta ansvar. Sänk arbetsgivaravgifter för unga, sänk skatten på arbete och stärk incitamenten att ta ett arbete, så att fler människor kan ta sig in på arbetsmarknaden och bli självförsörjande. Sverige har fortsatt en av världens absolut högsta marginalskatter på högre inkomster och vi har inte råd att skatta bort ambition och talang.

Se över tillståndsprocesser och regelverk: Långa ledtider och krångliga regelverk gör det svårare för företag att verka och växa. Dessutom är skillnaderna i myndighetsutövning stor mellan kommunerna i Värmland. En hög servicenivå, förståelse och främjande av tillväxt behöver alltid prägla företagens kontakter med myndigheter oavsett om instansen finns på lokal, regional eller nationell nivå.

Politiken är helt beroende av välmående, växande och framgångsrika företag. Vår förmåga att försvara oss, klara välfärden och finansiera investeringar i infrastruktur, utbildning och forskning hänger på tillväxtkraften i ekonomin. Och den avgörs i sin tur av förutsättningarna för produktivt arbete och företagande. Politiken måste bli mer inriktad på att skapa förutsättningar för detta. Ett starkt Värmland kräver ett starkt näringsliv.

Den här artikeln publicerades ursprungligen i Nya Wermlands-Tidningen.

Skriven avAnna Hedberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist