NYHET31 maj 2022

Ny undersökning: Här finns Värmlands mest nöjda företagare

Omdömet från de lokala företagen i varierar i länets kommuner. Munkfors fortsatt högst betyg. Totalt förbättras det sammanfattande omdömet i sex av länets kommuner, medan 8 försämras eller är oförändrade.

32 000 företagare har fått ge sin syn på företagsklimatet i landets kommuner. Foto: MostPhotos

Svenskt Näringsliv har undersökt det lokala företagsklimatet årligen sedan 2001. Betygen sätts av företagen på olika frågor på en skala mellan ett och sex, där 3 = godtagbart och 4 = bra. En fråga som ofta väger tungt är det sammanfattande omdömet, d v s hur företagen tycker att det är att driva företag i sin kommun. I årets enkätundersökning får sex av 16 kommuner i Värmland ett bättre sammanfattande omdöme än vid föregående års mätning. Resterande åtta kommuner försämrar sig eller står kvar på samma nivå som föregående år. Årets rikssnitt ligger på betyget 3,4 och Värmlandssnittet något bättre, på 3,6.

— Osäkerheten i vår omvärld för med sig leveransproblem, kostnadsökningar och hög inflationstakt. Det gör betydelsen av ett bra lokalt företagsklimat ännu viktigare: att rutiner och processer förenklas och att myndighetsutövningen fungerar smidigt för att ge företagen goda förutsättningar för utveckling, säger Anna Hedberg regionchef för Svenskt Näringsliv Värmland.

Visserligen har Munkfors kommun tappat i årets mätning avseende det sammanfattande omdömet, men får trots det bäst betyg i Värmland och landar på 4,3. Den kommun som har förbättrat betyget för det sammanfattande omdömet mest i länet är Filipstad som ökat med 0,4 enheter och nu landar på betyget 3,6 av totalt 6.0.

Betyget 4.0 på frågorna betecknas som bra och i år har fyra kommuner lyckats nå den nivån på det sammanfattande omdömet: Munkfors, Grums, Säffle och Kil. Länets största kommun Karlstad har lyckats förbättra 10 av 15 delfrågor och även det sammanfattande omdömet till 3,5.

— Enkätsvaren ger en riktning till kommunerna om vilka områden som behöver förbättras. Det kan ju vara allt från upphandling, service och bemötande till dialog med beslutsfattare eller kompetensförsörjning. Trots att några kommuner fått sänkt betyg på det sammanfattande omdömet så är det ganska bra nivå på företagsklimatet i Värmland som helhet. Det skapar förutsättningar för hela regionen att utvecklas och är givetvis av yttersta vikt för att människor ska våga etablera, utveckla och investera i företag i Värmland, avslutar Anna Hedberg.   

Sammanfattande omdöme på företagsklimatet i Värmlands län

Fullständigt resultat

Enkätresultaten från den årliga undersökningen utgör 2/3 av den kommunranking som presenteras varje år. Vilken placering på rankingen det blir för de värmländska kommunerna presenteras den 28 september.   

För mer information och det fullständiga resultatet för samtliga kommuner i Värmland, se www.foretagsklimat.se   

 

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist