NYHET3 april 2022

Ny undersökning: Så svårt är det för företagen i Värmland att rekrytera

Det finns en stark optimism bland näringslivet i Värmland. Samtidigt anger 66 procent av de företag i länet som letar personal att de har svårt att rekrytera. 2 av 10 rekryteringsförsök misslyckas helt.

”I stort sett samtliga branscher efterfrågar kompetent personal, men lyckas inte rekrytera. Matchningen mellan utbud och efterfrågan måste förbättras,” säger Anna Hedberg, Regionchef Svenskt Näringsliv Värmlands län.Foto: MostPhotos

66 procent av de företag i länet som letar personal uppger att de haft mycket eller ganska svårt att rekrytera. Detta är visserligen något under rikssnittet, men ändå en alltför hög siffra. Dessutom har 2 av 10 rekryteringsförsök i länet misslyckas helt de senaste sex månaderna.

- I stort sett samtliga branscher efterfrågar kompetent personal, men lyckas inte rekrytera. Matchningen mellan utbud och efterfrågan verkar ha blivit sämre och mer akut under pandemin och behöver verkligen förbättras, säger Anna Hedberg, Svenskt Näringsliv.

Andelen företag som försökt rekrytera medarbetare de senaste sex månaderna är 62 procent och då har alltså 2 av 10 rekryteringsförsök misslyckats helt. Den utbildningsnivå som flest företag i Värmland eftersöker är gymnasial yrkeskompetens och därefter yrkeshögskola/eftergymnasial utbildning.

- Under ganska lång tid har vi sett att de som har gått ett gymnasialt yrkesprogram eller yrkeshögskola har lättast att få jobb efter avslutad utbildning. Det är väldigt viktigt att utbildningsväsendet har ett nära samarbete med respektive bransch för att dimensionera och anpassa utbildningarna till företagens behov, konstaterar Anna Hedberg.

Rekryteringsenkäten visar att den vanligaste orsaken till svårigheten att få tag på medarbetare är brist på personer med rätt yrkeserfarenhet och rätt utbildning. Vid sidan av specifik yrkeskompetens pekas rätt attityd, engagemang och ansvarstagande ut som de förmågor som har störst betydelse vid en rekrytering.

”Att många företag har svårt att rekrytera även till tjänster som inte kräver någon särskild utbildning eller förkunskaper är ganska anmärkningsvärt. För samtidigt är ca 37 000 värmlänningar inte är självförsörjande”, säger Anna Hedberg.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

I enkäten anger även många företagare att de försökt rekrytera till tjänster som inte krävde några särskilda förkunskaper. Utav dessa upplevde en majoritet att det trots detta var svårt att hitta personal.

- Att många företag har svårt att rekrytera även till tjänster som inte kräver någon särskild utbildning eller förkunskaper är ganska anmärkningsvärt. För samtidigt är ca 37 000 värmlänningar inte är självförsörjande. Vi behöver ha en förändring och vända trenden. Det är en win-win om företagen får fler anställda och fler människor lyckas bli självförsörjande, menar Anna Hedberg.

Undersökningen visar även att informella kontakter, nätverk och sociala medier är de vanligaste rekryteringsvägarna för företagen i Värmland. Informella kontakter är även den rekryteringsväg som störst andel av företagen i Värmland anger har lett till rekrytering.

Av de företag som använt Arbetsförmedlingen i en rekrytering är 68 procent missnöjda. Företagen använder sig i allt större utsträckning av alternativa rekryteringsvägar, vilket ger en tydlig signal till politikerna att nya lösningar behöver komma på plats, avslutar Anna Hedberg. 

Sammanfattning

  • Fler än vartannat företag i Värmland har försökt rekrytera de senaste 6 månaderna
  • 66% av företagen i Värmland som försökt rekrytera anger att de har varit svårt
  • 2 av 10 rekryteringsförsök i Värmland misslyckas helt
  • Gymnasial yrkeskompetens är den mest eftersökta utbildningsnivån
  • Många har även försökt rekrytera till tjänster som inte kräver några särskilda förkunskaper – detta är vanligare i Värmland än i riket.
  • Anledningen till svårigheterna att rekrytera är brist på personer med rätt erfarenhet, utbildning och engagemang.
  • Informella kontakter och nätverk är de vanligaste och mest framgångsrika rekryteringsvägarna.
Hämta undersökningen:
Rekryteringsenkäten Värmland.pdf
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist