NYHET12 april 2021

Pandemilagen i Värmland, vad gäller?

Under ett dialogmöte fick våra medlemsföretagare möjlighet att ta del av, och ställa frågor kring, Länsstyrelsens senaste information om pandemilagen. Vilka restriktioner gäller, hur går tillsynen till och hur kan du som företagare hitta rätt information? Här finner ni det viktigaste. 

Den tillfälliga covid-19-lagen gäller t o m januari 2022 och Länsstyrelsen har i uppdrag att kontrollera att den efterlevs.Foto: ENJOYMOST

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Den innebär att vissa verksamheter som inte omfattas av annan smittskyddslagstiftning kan stängas eller begränsas. Nya restriktioner träder i kraft löpande och Länsstyrelsen har i uppdrag att kontrollera att de efterlevs. Regeringen har nyligen aviserat en förlängning av lagen till att gälla t o m januari 2022.

Från Länsstyrelsen medverkade Georg Andrén, landshövding. Maria Hammarström, tillsynsansvarig, Gith Nilsson, länsjurist och Pernilla Gälldin, bitr. stabschef. Anna Hedberg, regionchef Svenskt Näringsliv Värmland, modererade mötet. 

Georg Andrén, landshövding i Värmland.
Foto: Øyvind Lund

Värmlands landshövding inledde presentationen från Länsstyrelsen med att betona lagens syfte.

— Pandemin innebär stora påfrestningar på näringslivet och att lagen naturligtvis ställer krav både på verksamhetsutövare och kunder. Men lagen ger också förutsättningar för att vi inte ska behöva stänga några verksamheter, konstaterade Georg Andrén, landshövding i Värmland.

Hur arbetar länsstyrelsen med tillsynsarbetet?

Tillsynen ska bedrivas där den bedöms minska smittspridningen i störst omfattning. Länsstyrelsen hämtar därför löpande in information från andra myndigheter och verksamheter, likt kommuner och polisen, om efterlevnaden i länet. Den informationen utgör tillsammans med Länsstyrelsens riskbedömning urvalet för vilka platser och verksamheter som sedan väljs ut för tillsyn. Skulle verksamheter inte genomföra de åtgärder som krävs har Länsstyrelsen verktyg att ta till. 

— I första hand arbetar vi med information och råd som ska underlätta för verksamheterna att göra rätt. Dialogen vid tillsynsbesöken har fungerat mycket bra och viljan att frivilligt rätta till brister är stor. Några beslut om förelägganden eller förbud har därför inte behövts hittills, säger Maria Hammarström tillsynsansvarig på Länsstyrelsen Värmland.

Sedan lagen trädde i kraft den 10 januari har de fem handläggare som arbetat med tillsynen genomfört ca 400 tillsynsbesök på plats. Från vecka 13 kommer Länsstyrelsen till största delen göra administrativa kontroller, vilket innebär att verksamhetsutövare kontaktas per telefon eller brev där man får beskriva vilka åtgärder man vidtagit.

Sammantaget är det en positiv bild som möter Länsstyrelsen och allvarliga brister är ytterst ovanliga. Det är tydligt att företagen vill göra rätt och snabbt rättar till de eventuella brister som upptäcks.

— Vi vill poängtera att företagare och verksamhetsutövare gör ett mycket bra arbete. Den vanligaste bristen är att man inte har tillräcklig dokumentation kring sina åtgärder, men det kan vi avhjälpa ganska snabbt, konstaterar Maria Hammarström.

Vad gäller för din verksamhet? 

Under mötet presenterades de just nu aktuella föreskrifterna. Eftersom det sker snabba förändringar är det dock viktigt att hålla sig kontinuerligt uppdaterad. Länsstyrelsen Värmland har en samlingssida på webben med aktuell information HÄR. Där kan du även hitta frågor och svar för olika typer av verksamheter. Länsstyrelsen har också en kortare film om smittskydd på arbetsplatsen ”Tack för att du skyddar din kollega”. Du hittar filmen HÄR.

Vill du veta mer?

Har du frågor om vad som gäller för din verksamhet eller önskar råd?
Kontakta: Maria Hammarström, tillsynsansvarig Länsstyrelsen Värmland,
tel 010-224 72 10 eller maria.hammarstrom@lansstyrelsen.se

Du hittar även Länsstyrelsens presentation nedan. 

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist