Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET9 september 2019

Rättviksmodellen ska bli en möjliggörare

Frida Pettersson är centerpartistiskt kommunalråd i Karlstad och ordförande i kommunstyrelsens tillväxtutskott. Som en del av arbetet med att förbättra kommunens företagsklimat har man nu bestämt sig för att pröva vingarna med hjälp av Rättsviksmodellen.

Grunddragen i Rättsviksmodellen är att kommunal tillsyn faktureras i efterhand och att arbetsprocessen präglas av dialog mellan kommun och företagare. Detta är något som Karlstad kommun nu vill inspireras av. Därför har ledande tjänstemän i kommunen fått i uppdrag att utreda hur modellen skulle kunna anpassas till Karlstads förutsättningar. Senast i april 2020 ska det ske en återrapportering till kommunstyrelsens tillväxtutskott där Frida Pettersson (C) är ordförande.

— Det finns flera skäl till att vi nu vill se hur Rättviksmodellen skulle kunna fungera hos oss. Dels gör vi ständigt en omvärldsbevakning och såklart har vi sett hur Rättviksmodellen har uppskattats av framförallt företagare. Men vi ser även hur vår egen kommun står sig genom undersökningar och alla de företagsbesök vi återkommande genomför, säger Frida som tar emot på kommunledningens kontor i centrala Karlstad.

Frida vill att kommunen blir bättre på att möjliggöra för företag som vill etablera sig och expandera i Karlstad. Vid sidan av fokus på en rättssäker myndighetsutövning vill hon därför se ett tankesätt där kommunala tjänstemän och politiker ser sig själva som möjliggörare.

— Det jag hoppas företagarna kommer märka skillnad kring handlar om hur dialogen med kommunen ser ut. Kokar vi ned det till kärnan handlar det om kultur. Vilken kultur har vi i kommunen när vi handlägger ärenden. Från politiken vill vi inte att det uteslutande ska vara fokus på myndighetsutövningen i sig utan även hur vi kan öppna dörrar för företagare, avslutar Frida.

Text: Simon Sjögren

Svenskt Näringsliv
Skriven avAnna Hedberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist