NYHET14 januari 2021

Så kan kommunerna i Värmland göra fler och bättre affärer med näringslivet 

I spåren av coronakrisen har drygt hälften av företagen i Värmland minskat sin försäljning, produktion och sina investeringar. Vilket slagit brett mot jobben i vårt län. Grunden till den pågående ekonomiska krisen är att efterfrågan på många företags varor och tjänster helt enkelt försvunnit i spåren av pandemin. 

Foto: Hadar_Holm/Mostphotos/Ernst Henry Photography AB

Därför är det viktigare än någonsin att vi använder den offentliga köpkraften för att effektivt stimulera ekonomin. Här spelar inte minst kommunerna en nyckelroll med flera verktyg till sitt förfogande. Exempelvis att öka de offentliga inköpen, göra fler upphandlingar, låta företag utföra fler tjänster och tidigarelägga redan planerade investeringar. På så vis kan kommunerna i Värmland hålla efterfrågan uppe och samtidigt göra bättre affärer med skattebetalarnas pengar.    

När en kommun lägger ut en större andel av sin verksamhet på entreprenad bidrar det till att marknaden och affärsmöjligheterna växer för företagen, vilket stimulerar det lokala näringslivet.  

Tidigare under veckan presenterade vi på Svenskt Näringsliv en sammanställning, med statistik från SCB, där vi gått igenom hur stor andel av den kommunala verksamheten i Värmlands kommuner som köps in från företag, föreningar och stiftelser. Samt hur utvecklingen sett ut sedan 2002.  

Resultatet visar att det finns stora skillnader mellan kommunerna. I Årjäng som köper mest av näringslivet uppgår siffran till 15,70 procent av kommunens totala budget. Medan motsvarande siffra i Munkfors och Torsby, som köper minst, understiger fem procent.  

Trots att andelen ökat rejält i flera kommuner sedan 2002, så gör fortfarande nästan alla värmländska kommuner färre affärer med näringslivet än i andra delar av landet. Detta borde vara en högt prioriterad fråga för många kommunpolitiker under det kommande året. Speciellt i ljuset av den diskussion som uppstått kring höga kommunalskatter, kvalitet och användande av skattemedel.  

Det finns nämligen stora möjligheter i att låta fler företag vara med och bidra till kommunens verksamheter. Inte minst skapar det jobb, stärker företagsklimatet och bidrar till att man kan använda skattebetalarnas pengar på ett bättre sätt. En win-win helt enkelt. 

Här kommer några tips på vad kommunerna i länet kan göra för att göra fler och bättre affärer med näringslivet: 

  • Sätt upp ett övergripande mål om att antalet anbud ska öka i kommunens upphandlingar varje år och arbeta strategiskt gentemot målet 
  • Nyttja utförarnas kompetens och erfarenhet genom att bjuda in till dialog om upphandling
  • Gör en genomlysning av kommunens verksamhet och gör en benchmarking med andra kommuner – finns det kommunal verksamhet som kan utföras av företag, föreningar eller stiftelser så att marknaden och affärsmöjligheterna växer för dessa? 
  • Använd er av utmaningsrätt som ett verktyg att bjuda in fler att vara med och leverera varor, verksamhet och tjänster 
  • Tidigarelägg redan planerade investeringar
  • Inspireras av andra kommuner och av Svenskt Näringslivs guide om upphandling  
EntreprenaderUpphandling
Skriven avAnna Hedberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist