NYHET6 december 2023

Tillgänglighet och lyhördhet är framgångsfaktorer för Torsby kommun i dialogen med företagen

Torsby har lyckats bra med sitt arbete att skapa en god dialog mellan det lokala näringslivet och kommunen, vilket inte minst gett effekt i Svenskt Näringslivs företagsklimatsrankning. Enligt Eva Larsson, Näringslivschef i Torsby kommun, så spelar kommunens lyhördhet och tillgänglighet gentemot företagen en stor roll i denna framgång.

Foto: Torsby kommun

Svenskt Näringsliv publicerar varje år en årlig undersökning där de lokala företagen får svara på frågor om hur det är att driva företag i just sin kommun. Syftet med undersökningen är att visa var i Sverige det är mest gynnsamt att starta och driva företag, och vad den enskilda kommunen kan göra för att förbättra för företagen. En delfråga som företagen betygsätter handlar om dialogen mellan företagen och kommunens beslutsfattare, där Torsby hamnar i topp. Vi passade på att fråga näringslivschefen i Torsby kommun, Eva Larsson om arbetet som ligger bakom företagens nöjdhet.

Vi måste visa att vi är tillgängliga. Om man har ett missat samtal från en företagare, ring upp så fort som möjligt. Att ha enkla kontaktvägar in till kommunen är A & O för att förbättra dialogen det lokala näringslivet.
Eva Larsson
Näringslivschef Torsby kommun

Gäller att vara snabb på bollen

Att snabbt agera på samhällsförändringar och anpassa de kommunala åtgärderna därefter menar Eva Larsson är av yttersta vikt för att förbättra dialogen mellan kommunen och företagarna. En bidragande faktor i detta arbete har varit det nära samarbetet med TUAB, som är det lokala näringslivets och kommunens gemensamma näringslivsbolag. Genom samarbetet har Torsby snabbt kunnat identifiera de åtgärder som de lokala företagarna behöver.

- Det gäller att vara snabb på bollen och ha förmågan att anpassa sig när stora förändringar såsom COVID-19 pandemin eller energikrisen sker. Härtill är en förutsättning för att kunna identifiera de lokala företagens behov att skapa en kontaktyta, säger Eva Larsson.

Lyhördhet viktigt ledord

Det är först efter att kontaktytan har skapats som man kan anordna skräddarsydda events såsom företagsfrukostar, luncher och kvällsmöten som är av nytta för företagen.

- Det går inte att ha frukostar för frukostens skull. Vi jobbar därför aktivt med att kunna erbjuda träffar som är värdefulla för företagarna och där deltagarna också känner att de får meningsfulla utbyten sinsemellan.

Ett bra exempel är även att anordna branschspecifika arrangemang. Eva nämner att de arrangerat träffar för besöksnäringen i kommunen vilket blivit mycket uppskattat då företagarna i den branschen sällan träffar sina kollegor.

Kommunen måste finnas tillgänglig för företagarna

En annan viktig faktor för att förbättra dialogen till det lokala näringslivet är att också finnas tillgänglig för dem. Här spelar det stor roll hur kontaktvägarna in till kommunen ser ut. Eva påpekar att kommunens tidigare bestämda telefontider exempelvis kan hämma tillgängligheten för företagen och att de numera i stället arbetar mer flexibelt genom att alltid finnas till hands för ett samtal.

- Vi måste visa att vi är tillgängliga. Om man har ett missat samtal från en företagare, ring upp så fort som möjligt. Att ha enkla kontaktvägar in till kommunen är A & O för att förbättra dialogen det lokala näringslivet.

Sammanfattningsvis så är det alltså Torsby kommuns tillgänglighet och lyhördhet som legat till grunden för deras framgångsrika arbete med att förbättra dialogen med det lokala näringslivet.

Text: Nils Elofsson

Lokalt FöretagsklimatLokal näringspolitik
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist