NYHET21 juni 2022

Trenden bruten: företagsklimatet på uppgång i Sunne

Årets enkätundersökning av det lokala företagsklimatet visar att företagen blir alltmer nöjda i Sunne. Kommunen har sedan september 2021 deltagit i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram och ser nu stor potential att bli ännu bättre framöver.

Foto: Anneli Jansson

Sunne kommun har under ett par år sjunkit drastiskt i vår undersökning av det lokala företagsklimatet. Trots försämrade betyg, har de alltid legat över Sverigesnittet i det sammanfattande omdömet från företagen. Men nu har trenden alltså vänt! I årets undersökning landade de på 3,83, en höjning från 3,57 jämfört med tidigare år.

Per Branzén
Foto: Privat

- En bidragande faktor till att vi får ett högre betyg i årets undersökning tror jag är att vi blivit bättre på att samarbeta mellan de olika förvaltningarna och företagen. Vi har som devis att det ska vara enkelt att vara Sunnebo och enkelt att vara företagare och den resan har vi påbörjat tydligt, berättar Per Branzén, Samhällsbygnadschef i Sunne.

Sedan i höstas har kommunen deltagit i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram som avslutades i maj, där ett antal utvalda kommuner fått support med att utveckla sitt arbete med det lokala näringslivet. Genom föreläsningar, erfarenhetsutbyte och med praktiska exempel har kommunerna fått inspiration och verktyg som nu ska användas för att skapa bättre villkor för företagande. Kommunstyrelsens ordförande har även fått en mentor som kan fungera som bollplank för politiken.

- Vi har lärt oss mycket som vi tar med oss, både av programmet och av de andra deltagande kommunerna. Alla enhetschefer inom samhällsbyggnad har under våren åkt ut på byamöten och träffat Invånare och företagare. Vi har  pratat om vad som är bra och mindre bra och det kommer vi även fortsätta med i höst.

Att utveckla och förbättra företagsklimatet är ingen resa som görs över en dag. Det är en ständig process som pågår och som alltid kan bli bättre.

- Det är viktigt att ta tag i de sura degarna först. Vi vill vända på varje sten och titta på vilken fråga företagen ser som mest akut att bli bättre inom. Vi håller precis på att ta fram en ny näringslivsplan och vårt mål är att återigen uppnå ett sammanfattande omdöme över 4.0, avslutar Per Branzén.

Om lokalt företagsklimat

Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. Dessa räknas samman med fem statistikfaktorer till en ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner.

Enkätundersökningen utgör 2/3 av den kommunranking som presenteras varje år.  Vilken placering på rankingen det blir för de värmländska kommunerna presenteras den 28 september.   

För mer information och det fullständiga resultatet för samtliga kommuner i Värmland, se www.foretagsklimat.se

Lokalt Företagsklimat
Skriven avAnna Sundin
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist