Tydligare rutiner och effektivare handläggning

NYHET Publicerad

SERVICEINRIKTAD MYNDIGHETSUTÖVNING Även den mest entusiastiske entreprenör kan drabbas av tvivel ifall man råkar snubbla över byråkratiska bygglovsregler. Sedan några år tillbaka försöker handläggarna i kommunerna Forshaga och Munkfors arbeta för att inte bara ge en positiv bild av kommunen utan även för att garantera en mer effektiv handläggning när människor söker bygglov.

Bild Bygghandläggare Forshaga och Munkfors.

Plan- och bygglagen, mer känd som PBL är inte något som de flesta läser till frukost eller önskar sig i julklapp. Vilket kan göra att företagare såväl som privatpersoner riskerar bli gråhåriga och irriterade över byråkratiskt trångmål med långa handläggningstider. Lindha Rothén är en av fyra plan- och bygghandläggare som arbetar på kommunerna Forshaga och Munkfors och kan förstå att vissa har det här intrycket.

— Jag kan absolut förstå om vi tidigare uppfattades som en klassisk, byråkratisk myndighet som det var svårt att få kontakt med. Några år tillbaka var vi bara två anställda så när ansökningarna om bygglov kom in lades de på hög och man fick beta av dem så fort det gick, en efter en.

Handläggarna bestämde sig för att lyssna till de klagomål som fanns och 2017 bytte man taxa från en som främst var baserad på storlek till en som baserades på tidsåtgång och ärendetyp. Detta hade, för framförallt företag, den positiva effekten att kostnaden blev lägre då man överlag har större byggplaner. Men, även kommunen såg positiva effekter då detta genererade mer intäkter tack vare att de mindre projekten med den tidigare modellen inte motsvarade den nerlagda tiden, vilket de idag gör. Detta möjliggjorde att man nu kan ha tre heltidstjänster och gav både tid och resurser att utveckla kvalitetsarbetet. Idag arbetar man efter en helt ny metod för att hantera inkomna ärenden.

— Nu har vi ett byggmöte varje måndag då vi tillsammans går igenom nyinkomna bygglov, diskuterar ifall ärendet är komplett eller om vi behöver begära in ytterligare handlingar och sedan gör vi en gemensam bedömning av hur ärendet ska handläggas. Detta leder inte bara till att vi får en tydligare struktur utan att vi även har en ökad samsyn och därmed större rättssäkerhet, förklarar Lindha.

Som en del av det nya arbetssättet försöker man även ha en öppnare och mer serviceinriktad kommunikation. Exempelvis är man noga med att begära in kompletteringar senast inom en vecka och man försöker förklara vad som behövs för att ett beslut ska kunna tas. Lindha upplever att människor som hon och hennes kollegor idag är i kontakt med har större förståelse för processen som kommunen måste gå igenom.

— Vi försöker verkligen trycka på att ha tydlig kommunikation och vara serviceinriktade. Kontakten med oss på kommunen måste vara en positiv upplevelse.

Initiativet att förändra handläggningssystemet kom fram inom förvaltningen. Men man vill inte stoppa där och tillsammans med den politiska nämnden är man nu i slutfasen med att ta fram en handläggningsgaranti. Genom den ska företag och privatpersoner få en chans att veta vad man kan förvänta sig när man skickar in en bygglovsansökan.

— Det ska vara en garanti som självklart uppfyller lagen, men vi ska även ha en högre ambitionsnivå som ska spegla våra korta handläggningstider och arbetssätt, säger Lindha. 

Text: Simon Sjögren

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Regionen hjälper företagen att navigera rätt

STÖD I spåren av coronavirusets framfart är Region Värmland en av många aktörer som försöker tänka nytt när det kommer till att kroka arm med näringslivet.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

”Brott mot företag måste få fortsatt fokus”

FÖRETAGSKLIMAT ”Näringslivets problem med otrygghet och utsatthet för brott behöver få ytterligare fokus”, anser Anna Hedberg, regionchef Svenskt Näringsliv i Värmland.
NYHET Publicerad:

Ny satsning lockar kvinnor till industrin

UTBILDNING I Värmland görs en storsatsning på industrirelaterad vuxenutbildning för att försöka komma till rätta med kompetensbristen. Mikaela Larsson utbildar sig till cnc-operatör i Karlstad och känner att hon har hamnat rätt. ”Det är ju det här jag ska göra”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Kommunen som går utanför ramarna i coronatider

CORONAKRISEN De flesta av landets kommuner har satt ihop olika åtgärdspaket för att stödja det lokala näringslivet i spåren av coronaviruset. Munkfors går dock steget längre för att tillsammans med näringslivet rida ut stormen.
NYHET Publicerad:

Så påverkas företagen i Värmland av brott och otrygghet

BROTTSLIGHET Otrygghet och brottslighet är ett allt större problem för många företag i Värmland. Det visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv med 1556 företag.
NYHET Publicerad:

Högt tryck på omställning – så stöttar TRR företagen

OMSTÄLLNING Jonas Björkman, regionchef för TRR i Värmland, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Enkätsvaren 2020 – så tycker företagen om företagsklimatet i Värmland

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning.
NYHET Publicerad:

Dramatiskt läge och dyster framtidstro bland företagen

DET EKONOMISKA LÄGET Läget är fortfarande mycket allvarligt och framtiden ter sig dyster för företagen i både Sverige och Värmland, det visar Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel.
NYHET Publicerad:

Ökat samarbete mellan skola och näringsliv

NY MEDARBETARE Under de närmsta två åren kommer Simon Sjögren att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i Västra Götaland, Halland, Jönköpings län samt Värmland.
NYHET Publicerad:

Mitt i katastrofen sitter alla i samma båt

CORONAKRISEN Rädsla, envishet, gemenskap och en vilja att ta sig igenom krisen är alla ord som kan beskriva de senaste veckornas vardag på Swenströmskas Stenungsbageri i Karlstad.
NYHET Publicerad:

Coronakrisen tär på den värmländska industrin

CORONAKRISEN Coronakrisen drabbade i början främst besöksnäringen. Nu drabbas dock även allt fler industriföretag, inte minst i Värmlands län. I alla kommuner i länet utom tre är industriföretag största privata arbetsgivare.
NYHET Publicerad:

Hög andel permitterade i Värmland

CORONAKRISEN Sedan den 7 april har det inkommit 941 ansökningar om korttidspermittering till Tillväxtverket från företagen i Värmland och 621 av dessa har hittills beviljats. Totalt innebär det att 5035 eller 7,1 procent av de anställda inom näringslivet i länet nu är korttidspermitterade.
NYHET Publicerad:

Så kan vi rädda företag och jobb i Värmland

DEBATT Att rädda företagen handlar också om välfärdens finansiering. Utan företag och jobb finns inga skatteintäkter att fördela.
NYHET Publicerad:

Kraftfullt agerande av flera kommuner i Värmland

CORONAKRISEN "Flera av förslagen vi nu ser i kommunerna sänker företagens kostnader och ökar möjligheten att överleva krisen. Kommunerna visar på handlingskraft och stor förståelse för det akuta läge företagen befinner sig i."
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv Väst startar podd

PODCAST Svenskt Näringsliv i Väst startar 'Näringslivspodden'. En podcast om aktuella frågor inom politik och näringsliv i Västsverige.
NYHET Publicerad:

"Vi måste fokusera på att undvika massarbetslöshet"

CORONAKRISEN Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har lagt fram ytterligare ett krispaket på nästan elva miljarder kronor med fokus på jobb och omställning. ”Flera av utbildnings- och omställningssatsningarna är bra. Samtidigt måste vi fokusera på att undvika massarbetslöshet och rädda jobb och företag. Därför är det av yttersta vikt att förstärka systemet för korttidspermittering", säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.