NYHET10 februari 2023

Värmland inne i lågkonjunkturen – vart fjärde företag ser risk för varsel på kort sikt

Ny konjunkturundersökning från Företagarpanelen i Värmland.

Foto: Henrik Prohaszka

Den höga inflationen och Riksbankens snabba räntehöjningar har skapat en svår situation för både hushåll och företag. Sammantaget ser vi att inflations-och räntenivåerna kan lätta något men att signalerna om lågkonjunktur ser lite mörkare ut. Svenskt Näringslivs senaste konjunkturmätning visar att Sverige kommer befinna sig i lågkonjunktur under de kommande två åren. Hushållen kommer att dra ned konsumtionen kraftigt, arbetslösheten kommer att stiga och BNP förväntas falla med hela 1,6 procent under 2023.

Företagarpanelen mäter också regelbundet de värmländska företagens framtidsutsikter. Den senaste mätningen, som genomförts under januari månad, ger en dyster bild av läget i landet, men inte fullt så dyster bland Värmlands företag.

- Än så länge går många företag bra i Värmland, men vi kommer att ha ganska tuffa tider framför oss. Undersökningen visar dessutom att vart fjärde företag som svarat nu funderar i banorna kring varsel på kort sikt, vilket gör att arbetslösheten troligen kommer att öka ytterligare, säger Anna Hedberg, regionchef för Svenskt Näringsliv i Värmland.

Många företag i Värmland har enligt senaste undersökningen en relativt god försäljningsvolym, investeringarna är lite mer blygsamma och arbetsmarknaden håller emot. Dessvärre verkar de kommande tolv månaderna vara lite mörkare. 27 procent av företagen förväntar sig minskade försäljningsvolymer, 21 procent minskade investeringar och 15 procent ett minskat antal anställda det närmsta året. Dessutom förväntar sig 26 procent av företagen i Värmland att de kan komma behöva varsla inom 6 månader.

Det är framför allt tillverkande företag som går bra i dagsläget, medan vikande siffror syns tydligare inom bygg - och handelssektorerna. Det finns en risk att vi står inför en både djup och långvarig lågkonjunktur.

- Siffrorna för Värmland är något bättre än för riket, men svaga. Både företag och hushåll önskar nog mer positiva nyheter. Kostnadstrycket måste dämpas och inflationen behöver tryckas ned ytterligare för att utvecklingen ska bli bättre 2023, konstaterar Anna Hedberg avslutningsvis.

Om undersökningen

Svenskt Näringsliv undersöker löpande konjunkturutvecklingen hos våra medlemsföretag genom internetundersökningen ”Företagarpanelen” bestående av 441 värmländska företag. Undersökningen genomfördes under perioden 10-27 januari 2023.

konjunkturFöretagarpanelenKonjunkturen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist