Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET12 mars 2021

Värmlands kommunala stödåtgärder

Sedan coronakrisens början har flera stöd- och krisåtgärder satts in för att rädda jobb och företag. De nationella stöden, likt korttidspermittering och omställningsstöd, är välkända för de flesta. Vad som dock inte är lika känt är att nästintill alla kommuner har tagit beslut om olika lokala stöd.

Foto: Canva

I Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel ställdes frågor kring hur väl företagare känner till de lokala stödåtgärder som finns att tillgå i den egna kommunen, i spåren av coronakrisen. Resultatet visar att företagarna tyvärr inte känner till alla de goda insatser som finns att tillgå i just deras kommun. 

Vi har därför ställt frågan till samtliga Värmlands kommuner vilka olika stödinsatser som finns att tillgå för dig som är företagare och var man kan finna information. För att underlätta har vi sammanställt dem nedan.

Sammanfattningsvis är många av stöden direkt riktade mot de branscher som är mest krisdrabbade, likt handeln, restaurang- och besöksnäringen. Många kommuner i länet har reducerat eller i vissa fall helt tagit bort avgiften för ärenden likt serveringstillstånd, livsmedelskontroller och uteserveringar. De flesta kommuner har även gett anstånd med fakturor och kortat sina betaltider till leverantörer för att underlätta för krisande företag med likviditetsproblem. 

Inför sommaren 2021 planerar kommuner beslut om nya, förlängda och riktade åtgärder för att stötta krisande branscher. Därför kan sammanställningarna nedan förändras löpande.  

Kommunala stödåtgärder

Arvika kommun

Övrigt: Diskussion förs om förändring av vissa avgifter, dock inget beslutat.

Eda kommun

Övrigt: Beslut om att inte debitera avgifter under 2021 för tillsyn hos restauranger med alkoholtillstånd; rörliga avgiften för 2020 och fasta avgiften för 2021, samt för torghandel och för markupplåtelse för uteserveringar.

Intensivt arbete med att lösa problematiken kring gränsen för pendlare och för andra frågor i samband med gränsstängningen Sverige-Norge.

Filipstads kommun

Övrigt: Tillfällig rabatt för hyreskostnader för utsatta branscher för perioden jan-mars 2021 snart på plats. Beslutat i KS för kommunala fastigheter, så när det är på plats kan det snabbt genomföras. Kortat betaltiden för företag som levererar till kommunen.

Forshaga kommun

Grums kommun

Övrigt: Diskussioner om åtgärder 2021 pågår, inget beslut ännu.

Hagfors kommun

Övrigt: Fokus på att stötta bl a handel, restaurang och besöksnäring lokalt. Betalning av avgifter samt fakturor till kommunen – kontakta kommunen för diskussion. Inga avgifter för parkering eller uteserveringar.  

Hammarö kommun

Övrigt: Betalning av avgifter samt fakturor till kommunen – kontakta kommunen för diskussion. 

Karlstad kommun

Övrigt: Diskussion/planering av ytterligare åtgärder för 2021, inget beslut ännu. Betalning av avgifter samt fakturor till kommunen – kontakta kommunen för diskussion.

Kils kommun

Kristinehamns kommun

Övrigt: Förslag finns om att slopa vissa avgifter för 2021. Kommunen erbjuder möjligheten att dela upp vissa fakturor. Parkering vid vissa p-platser kostnadsfritt i 4 tim för att stötta lokala handeln.

Munkfors kommun

Övrigt: Åtgärderna från 2020 löper vidare under första halvan av 2021. Möjligheter till anstånd med betalning av vissa avgifter. Behovsanpassat. Stöttat ”Köptrogen i Munkfors” för att uppmuntra till att handla lokalt.

Storfors kommun

Övrigt: Lokal företagsakut genom NyföretagarCentrum

Sunne kommun

Övrigt: Planer om åtgärder för 2021 pågår, inget beslut ännu. Flera insatser för att stötta besöksnäring och handel. Kortat betaltiden för företag som levererar till kommunen. Kontakta kommunen för diskussion.

Säffle kommun

Övrigt: Uteserveringar får öppna tidigare (polistillstånd krävs dock), gemensamt polistillstånd för försäljning utanför butiker. Stöttat handel och restauranger med hemleveranser gm lokalt taxiföretag. Anstånd med betalning av fakturor – kontakta kommunen för diskussion.

Torsby kommun

Övrigt: Stöttat lokala restauranger genom ”Hämtmålet” och ”Mat i Torsby”, se info på www.itorsby.se  Även elever med distansundervisning har fått möjlighet att hämta mat hos lokala restauranger. Kortat betaltiden för företag som levererar till kommunen.

Årjäng kommun

Övrigt: Företagshjälpen för att stötta lokala företag. Intensivt arbete för att stötta företag och pendlare i samband med gränsstängningen mot Norge. Hemleveranser av varor till personer över 70 samt riskgrupper. Slopad avgift för torghandel.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist