NYHET5 januari 2022

Vet du verkligen hur mycket du betalar i skatt?

Om några veckor trillar lönen in på kontot och som vanligt dras drygt 30 procent i skatt. Eller? Har du koll på hur mycket skatt du betalar? Hur stor kostnaden för din lön är för din arbetsgivare? Då är du en av få.

I förlängningen påverkar en låg kunskap om skatter också legitimiteten och ansvarsutkrävandet i politiken. Ett välfungerande samhälle fordrar välinformerade invånare. En bra start är att öka kunskapen om vilken skatt man faktiskt betalar på sin lön. Foto: Most Photos

Vi befinner oss i årets fattigaste månad. Om några veckor kommer lönespecifikationen och någon dag senare landar den efterlängtade lönen på kontot. Precis som vanligt försvinner en del av lönen i skatt. Men har du verkligen koll på hur stor del av din lön som faktiskt består av skatt? Det visar sig nämligen att tre av fyra underskattar hur mycket skatt de betalar på arbete.

För att undersöka om skatterna på arbete underskattas eller inte, genomförde Svenskt Näringsliv en undersökning där 1000 slumpvist utvalda personer fick frågor om hur hårt de tror att en vanlig lön beskattas. Resultatet är förvånande.

Undersökningen visade att tre av fyra underskattar skatterna på arbete och vidare att de tror att den är mindre än 40%. Samtidigt visste endast 8% av de tillfrågade hur höga skatterna på arbete verkligen är, nämligen att de ligger i intervallet 41–50%. Dessutom trodde nästan var tredje person att de sammanlagda skatterna på en vanlig inkomst ligger i intervallet mellan 31–35%. På många vis ett rimligt svar.

De allra flesta har koll på att kommunalskatterna ligger inom detta intervall, men skatten på din lön stannar inte där. Även arbetsgivaravgifterna påverkar beskattningen av din lön – en avgift som arbetsgivaren betalar in utöver lönen och som du som anställd oftast inte ser på lönespecifikationen. Den största delen av arbetsgivaravgiften består av en allmän löneavgift, en skatt på lön som arbetsgivare i Sverige betalar, men som för dig som arbetstagare inte har någon koppling till några särskilda förmåner.

För att krångla till det ytterligare påverkar även grundavdraget och jobbskatteavdraget (något du heller inte ser på lönespecifikation) vilken skatt du betalar. Det är egentligen inte så konstigt att de flesta inte har full kunskap om vilken skatt de betalar. Men för att skattesystemet ska fungera optimalt måste också skattebetalarna ha kännedom om hur systemet funkar. Så är det inte. Idag är det för svårt för en vanlig arbetstagare att skaffa sig en uppfattning om hur mycket som i slutändan faktiskt hamnar i den anställdes ficka i form av lön.

Fler anställda skulle kunna öka sin förståelse om arbetsgivare började redovisa skatterna på sina lönespecifikationer. Förståelse skapar förtroende. Om du som anställd vet vad du betalar i skatt kan du också sätta det i relation till vad du får för sina skattepengar. Då vet du också vilka förväntningar du kan ha på välfärd, offentliga tjänster eller statliga funktioner.

I förlängningen påverkar en låg kunskap om skatter också legitimiteten och ansvarsutkrävandet i politiken. Ett välfungerande samhälle fordrar välinformerade invånare. En bra start är att öka kunskapen om vilken skatt man faktiskt betalar på sin lön.

Anna Hedberg
Regionchef Svenskt Näringsliv Värmland

Skriven avAnna Hedberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist