NYHET8 juli 2021

”Vi blir bara bättre om vi gör det tillsammans med företagen”

Karlstad kommuns årliga inköpsvolym omfattar närmare 3 miljarder kronor, inklusive entreprenader och direktupphandlingar. Det innebär en potentiell marknad för företag och samtidigt behöver kommunen se till att skattemedlen används på rätt sätt. Därför arrangerar man under hösten en mötesserie om offentlig upphandling i Karlstads kommun.

Martin Magnusson är tf upphandlingschef i Karlstads kommun. Han brinner för upphandlingsfrågor och det går inte att ta miste på hans engagemang i rollen som upphandlare och ledare för arbetet på upphandlingsavdelningen. Hans starka drivkraft i arbetet är att utveckla kommunens inköpsprocess, bland annat för att få fler företag att närma sig den offentliga affären och han betonar vikten av en tydlig och transparent process.

Foto: Privat

— Vi ska lägga fokus på affären och inte på juridiken. Kommunen behöver köpa in varor och tjänster i sin verksamhet och vi måste följa lagstiftningen. Så enkelt är det, men vi måste då förhålla oss till hur vi får bäst får valuta för skattepengarna. Det ska vara attraktivt att göra affärer med Karlstads Kommun och vi vill verkligen öka konkurrensen och få in fler anbud vid varje upphandling, säger Martin Magnusson.  

Upphandling är en fråga som engagerar och som många företagare kan relatera till. Sedan några år tillbaka har Karlstads kommun jobbat aktivt med att förbättra upphandlingsprocessen. I september kommer kommunen att arrangera tre dialogmöten för företagare som inte har så mycket erfarenhet av eller tycker det är svårt att lämna anbud. Det är i skrivande stund inte helt klart med rubriken för dessa möten, men fokus ligger på information, inspiration och dialog för att få bättre upphandlingar i Karlstad.

— Syftet är att stödja och ha en dialog med lokala företag om upphandling. Mötena blir som en ”trestegs-raket” med tips till leverantörer och information om kommande upphandlingar. Det centrala är dialogen och att vi får en ömsesidig förståelse för varandra, fortsätter Martin.

Vid första mötestillfället ligger fokus på ”hur du kan göra affärer med Karlstad kommun”. Kommunen gör mycket som är bra, men vill gärna bli bättre. På mötet berättar kommunen hur man jobbar och planerar samt tar emot input från företagen.

Vid det andra mötet får företagen träffa Stefan Holm, expert och konsult i upphandlingsfrågor. Han har studerat Karlstad kommuns upphandlingar och ger företagen en hel del praktiska tips samt hur man drar lärdom av tidigare upphandlingar i nästa affär.

Vi vill vara proaktiva i Karlstads kommun, inte en reaktiv avtalsfabrik

Det tredje och avslutande mötestillfället handlar om kommunens kommande behov av upphandlingar och lägger fokus på dialog med deltagande företag om vilka upphandlingar/projekt som är på gång i kommunen framöver.

— Vi vill vara proaktiva i Karlstads kommun, inte en reaktiv avtalsfabrik. Därför är dialogen med leverantörerna så oerhört viktig under hela upphandlingsprocessen – från planering till slutförande och även vid tilldelning. Vi blir bara bättre om vi gör det tillsammans med företagen, avslutar Martin Magnusson.

Save-the-date: 

Höstens möten genomförs 20/9, 22/9 och 23/9 kl.08.30 - 09.30.

Ytterligare information och inbjudan får du från Karlstads kommun eller www.karlstad.se efter sommaren.

Vill du redan nu se vilka upphandlingar som är på gång så går kommunens upphandlingsplan att ladda ned här.

Planen uppdateras under augusti 2021

Skriven avAnna Hedberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist