Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET14 juli 2020

Viktigt att föra skola och näringsliv närmare varandra

Simon Sjögren har arbetat med Skolfrågor på Svenskt Näringsliv i snart tre år. Rollen som skolnätverksansvarig har nyligen omarbetats och han arbetar nu heltid med att föra skolor och näringsliv närmare varandra i alla Västra Götalands, Värmlands, Hallands och Jönköpings läns kommuner.

Tjänsten som skolnätverksansvarig går framförallt ut på att etablera kontakter med rektorer, lärare, studie- och yrkesvägledare samt att informera om det skolmaterial som Svenskt Näringsliv producerar.

För några år sedan tillsattes tjänsten som skolnätverksansvarig av studentmedarbetare på halvtid. Att man nu växlat upp och tillsätter en heltidstjänst är för att man därigenom hoppas få till ett mer kvalitativt och fördjupat samarbete i alla kommuner.

— Jag upplever att man ibland pratar lite olika språk. Skolan pratar om drömmar, och det är bra, men arbetsgivare och näringslivet kanske snarare pratar om anställningsbarhet.

— Det vi då vill göra är att hjälpa skola och näringsliv att komma närmare varandra. För det gemensamma mål vi ändå har, oavsett om du är från skolan eller näringslivet, är att dagens ungdomar ska få en bra start på ett långt och givande arbetsliv, säger Simon Sjögren.

Till sin hjälp i arbetet ute i kommunerna har han bland annat skolmaterial från Eduna – gratis material till skolan som genom att öka förståelsen för näringslivet ska hjälpa till att föra skola och näringsliv närmare varandra.

— Skolmaterialet knyter an till alltifrån svenskämnet i grundskolans årskurs 1 till entreprenörskap i gymnasiet. Syftet är ett att lyfta in näringsliv och arbetsliv i undervisningen, särskilt som materialet alltid har en koppling till skolans läroplaner.

Svenskt Näringsliv har också genom sin årliga enkätundersökning under många år undersökt attityder från de lokala skolorna gentemot näringslivet. Till i år ändrades dock formuleringen av frågan för att istället undersöka faktiska kontakter mellan skola och näringsliv i den aktuella kommunen.

— Det frågan belyser bättre nu är just det här praktiska, att skola och näringsliv faktiskt har kontakt. Det är också det som är den stora ”hemligheten” i de kommuner som jag upplever lyckas bra i dessa frågor. Att skolan, kommunen och näringslivet tillsammans sätter sig ned och tillsammans hittar former för bra och långsiktig samverkan.

— Förhoppningsvis kan också omformuleringen av frågan bidra till att fler ser skolans viktiga roll för ett bra företagsklimat i kommunen och kommunens framtida välmående. Det är inte en sidofråga utan en central fråga, poängterar Simon.

Vilka är då Simons bästa tips för hur en skola ska kunna arbeta bättre tillsammans med näringslivet?

— För det första, uppfinn inte hjulet själva. Hämta inspiration från hur andra gjort i grannkommunerna, runt om i regionen och från vårt skolmaterial via Eduna. Kontakta sedan era lokala företagare tidigt i processen för att se hur det kan passa in i just ert arbete och er kontext. Det är viktigt att man krokar arm från början, säger Simon.

En kommun som Simon lyfter som ett gott exempel är Karlstad.

— Karlstad är exempel på en kommun där man arbetar med att tydliggöra den röda tråden. Det räcker inte med att koncentrera sin samverkan kring en eller två praktikveckor i högstadiet. Samverkan behöver börja tidigt och förbereda elever för den dagen de lämnar skolan och inte bara behöver välja en start på arbetslivet, utan även kunna förstå det samhällsekonomiska kretsloppet. Det man har insett i Karlstad är att även om PRAO på grundskolan är viktigt så behöver de här veckorna omgärdas av en hel skolgång med matnyttig information och inspiration om företagande, arbetsliv och entreprenörskap.

Dagens unga är lösningen på framtidens kompetensförsörjning, dels som medarbetare dels som morgondagens entreprenörer. Samverkan mellan skolan och det omkringliggande samhället kommer bara bli viktigare. Här är en nära och naturlig relation med de lokala företagen avgörande då de representerar näringslivet som det ser ut på plats och tillsammans med skolan kan de inspirera och motivera eleverna. Tillsammans bygger vi ett bra samhälle och en viktig del i det arbetet är att samarbeta för att ge elever, men också lärare, förståelse för verkligheten inom arbetslivet

Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist