Viktigt att föra skola och näringsliv närmare varandra

NYHET Publicerad

SKOLA & NÄRINGSLIV Simon Sjögren har arbetat med Skolfrågor på Svenskt Näringsliv i snart tre år. Rollen som skolnätverksansvarig har nyligen omarbetats och han arbetar nu heltid med att föra skolor och näringsliv närmare varandra i alla Västra Götalands, Värmlands, Hallands och Jönköpings läns kommuner.

Simon Sjögren, Skolnätverksansvarig

Simon Sjögren, Skolnätverksansvarig

Tjänsten som skolnätverksansvarig går framförallt ut på att etablera kontakter med rektorer, lärare, studie- och yrkesvägledare samt att informera om det skolmaterial som Svenskt Näringsliv producerar.

För några år sedan tillsattes tjänsten som skolnätverksansvarig av studentmedarbetare på halvtid. Att man nu växlat upp och tillsätter en heltidstjänst är för att man därigenom hoppas få till ett mer kvalitativt och fördjupat samarbete i alla kommuner.

— Jag upplever att man ibland pratar lite olika språk. Skolan pratar om drömmar, och det är bra, men arbetsgivare och näringslivet kanske snarare pratar om anställningsbarhet.

— Det vi då vill göra är att hjälpa skola och näringsliv att komma närmare varandra. För det gemensamma mål vi ändå har, oavsett om du är från skolan eller näringslivet, är att dagens ungdomar ska få en bra start på ett långt och givande arbetsliv, säger Simon Sjögren.

Till sin hjälp i arbetet ute i kommunerna har han bland annat skolmaterial från Eduna – gratis material till skolan som genom att öka förståelsen för näringslivet ska hjälpa till att föra skola och näringsliv närmare varandra.

— Skolmaterialet knyter an till alltifrån svenskämnet i grundskolans årskurs 1 till entreprenörskap i gymnasiet. Syftet är ett att lyfta in näringsliv och arbetsliv i undervisningen, särskilt som materialet alltid har en koppling till skolans läroplaner.

Svenskt Näringsliv har också genom sin årliga enkätundersökning under många år undersökt attityder från de lokala skolorna gentemot näringslivet. Till i år ändrades dock formuleringen av frågan för att istället undersöka faktiska kontakter mellan skola och näringsliv i den aktuella kommunen.

— Det frågan belyser bättre nu är just det här praktiska, att skola och näringsliv faktiskt har kontakt. Det är också det som är den stora ”hemligheten” i de kommuner som jag upplever lyckas bra i dessa frågor. Att skolan, kommunen och näringslivet tillsammans sätter sig ned och tillsammans hittar former för bra och långsiktig samverkan.

— Förhoppningsvis kan också omformuleringen av frågan bidra till att fler ser skolans viktiga roll för ett bra företagsklimat i kommunen och kommunens framtida välmående. Det är inte en sidofråga utan en central fråga, poängterar Simon.

Vilka är då Simons bästa tips för hur en skola ska kunna arbeta bättre tillsammans med näringslivet?

— För det första, uppfinn inte hjulet själva. Hämta inspiration från hur andra gjort i grannkommunerna, runt om i regionen och från vårt skolmaterial via Eduna. Kontakta sedan era lokala företagare tidigt i processen för att se hur det kan passa in i just ert arbete och er kontext. Det är viktigt att man krokar arm från början, säger Simon.

En kommun som Simon lyfter som ett gott exempel är Karlstad.

— Karlstad är exempel på en kommun där man arbetar med att tydliggöra den röda tråden. Det räcker inte med att koncentrera sin samverkan kring en eller två praktikveckor i högstadiet. Samverkan behöver börja tidigt och förbereda elever för den dagen de lämnar skolan och inte bara behöver välja en start på arbetslivet, utan även kunna förstå det samhällsekonomiska kretsloppet. Det man har insett i Karlstad är att även om PRAO på grundskolan är viktigt så behöver de här veckorna omgärdas av en hel skolgång med matnyttig information och inspiration om företagande, arbetsliv och entreprenörskap.

Dagens unga är lösningen på framtidens kompetensförsörjning, dels som medarbetare dels som morgondagens entreprenörer. Samverkan mellan skolan och det omkringliggande samhället kommer bara bli viktigare. Här är en nära och naturlig relation med de lokala företagen avgörande då de representerar näringslivet som det ser ut på plats och tillsammans med skolan kan de inspirera och motivera eleverna. Tillsammans bygger vi ett bra samhälle och en viktig del i det arbetet är att samarbeta för att ge elever, men också lärare, förståelse för verkligheten inom arbetslivet

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Vem tar ledningen i elförsörjningsfrågan?

KRÖNIKA Lina Håkansdotter, expert på hållbarhet och infrastruktur på Svenskt Näringsliv, delar med sig av tankar kring elförsörjningens utmaningar och möjligheter.
NYHET Publicerad:

Skatteproblem synliggjorda av krisen

KRÖNIKA "Ska Sverige komma starkare ur krisen måste vi blicka framåt och lägga grunden för återhämtning. Mycket behöver därför göras för att återstarta beredvilligheten att investera och ta risk, säkra kompetenstillgången och viljan att anställa, stärka incitamenten att arbeta, bygga upp infrastrukturen, utveckla handeln med och öppenheten gentemot omvärlden." Det skriver Johan Fall, skattechef Svenskt Näringsliv i en krönika.
NYHET Publicerad:

En visionär syn på vårt miljöarbete

KRÖNIKA "Det är en framåtblickande, visionär, syn som måste prägla vårt fortsatta miljöarbete". Det skriver Nicklas Skår, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Löfbergs, omställning och frågor för framtiden

FÖRETAGANDE I maj besökte vi digitalt Lars Appelqvist, vd för familjeföretaget Löfbergs.
NYHET Publicerad:

"Samhället bör ta ett gemensamt ansvar"

SKOLA & NÄRINGSLIV Viktoria Sundeskog driver Sun Screen AB i Sunne och har ett stort engagemang för att föra skola och näringsliv närmare varandra. 
NYHET Publicerad:

Er tid är nu

KRÖNIKA "Framtiden ska vara ljus och inspirerande. Det är därför högst bekymmersamt att ungas oro för framtiden nu ökar." Det skriver Johan Olsson, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Det blir inte alltid som man har tänkt sig

KRÖNIKA Tre av tio gymnasieungdomar säger att deras framtidsplaner förändrats på grund av coronapandemin och hälften av sistaårseleverna säger att deras möjligheter att få jobb till hösten är ganska eller mycket dåliga.
NYHET Publicerad:

Viktigt att föra skola och näringsliv närmare varandra

SKOLA & NÄRINGSLIV "Jag upplever att man ibland pratar lite olika språk. Skolan pratar om drömmar, och det är bra, men arbetsgivare och näringslivet kanske snarare pratar om anställningsbarhet."
NYHET Publicerad:

Regionen hjälper företagen att navigera rätt

STÖD I spåren av coronavirusets framfart är Region Värmland en av många aktörer som försöker tänka nytt när det kommer till att kroka arm med näringslivet.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

”Brott mot företag måste få fortsatt fokus”

FÖRETAGSKLIMAT ”Näringslivets problem med otrygghet och utsatthet för brott behöver få ytterligare fokus”, anser Anna Hedberg, regionchef Svenskt Näringsliv i Värmland.
NYHET Publicerad:

Ny satsning lockar kvinnor till industrin

UTBILDNING I Värmland görs en storsatsning på industrirelaterad vuxenutbildning för att försöka komma till rätta med kompetensbristen. Mikaela Larsson utbildar sig till cnc-operatör i Karlstad och känner att hon har hamnat rätt. ”Det är ju det här jag ska göra”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Kommunen som går utanför ramarna i coronatider

CORONAKRISEN De flesta av landets kommuner har satt ihop olika åtgärdspaket för att stödja det lokala näringslivet i spåren av coronaviruset. Munkfors går dock steget längre för att tillsammans med näringslivet rida ut stormen.
NYHET Publicerad:

Så påverkas företagen i Värmland av brott och otrygghet

BROTTSLIGHET Otrygghet och brottslighet är ett allt större problem för många företag i Värmland. Det visar en ny undersökning från Svenskt Näringsliv med 1556 företag.
NYHET Publicerad:

Högt tryck på omställning – så stöttar TRR företagen

OMSTÄLLNING Jonas Björkman, regionchef för TRR i Värmland, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Enkätsvaren 2020 – så tycker företagen om företagsklimatet i Värmland

FÖRETAGSKLIMAT Idag släpps Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning.
NYHET Publicerad:

Dramatiskt läge och dyster framtidstro bland företagen

DET EKONOMISKA LÄGET Läget är fortfarande mycket allvarligt och framtiden ter sig dyster för företagen i både Sverige och Värmland, det visar Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel.
NYHET Publicerad:

Ökat samarbete mellan skola och näringsliv

NY MEDARBETARE Under de närmsta två åren kommer Simon Sjögren att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i Västra Götaland, Halland, Jönköpings län samt Värmland.
NYHET Publicerad:

Mitt i katastrofen sitter alla i samma båt

CORONAKRISEN Rädsla, envishet, gemenskap och en vilja att ta sig igenom krisen är alla ord som kan beskriva de senaste veckornas vardag på Swenströmskas Stenungsbageri i Karlstad.