Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET11 maj 2020

Allvarligt läge för Västerbottens företag

Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport visar att 60 procent av företagen i Västerbotten har en lägre produktion och försäljningsvolym än för sex månader sedan. Framtiden ser mörk ut när företagen blickar framåt.

Hela 57 procent av de små företagen med 0-9 anställda uppger att de har en lägre produktion och försäljning än för sex månader sedan. 42 procent av småföretagen tror att det kommer att vara ännu lägre om ytterligare sex månader.

När det kommer till företagens investeringar jämfört med för sex månader sedan har det skett en minskning bland 41 procent av företagen. Minskningen är stor inom samtliga tillfrågade branscher.

Bettina Kashefi

– Företag som upplever en extrem nedgång i efterfrågan kämpar för att överleva. De har helt enkelt inga möjligheter att investera för framtiden, säger Bettina Kashefi, chefekonom på Svenskt Näringsliv.

– Även om läget är värst inom handel- och transportsektorn, där bland annat hotell och restauranger ingår, är det tydligt att krisen spritt sig till övriga sektorer. Enligt företagarpanelen är skillnaderna betydligt mindre än vad man skulle kunna tro med kraftiga fall i hela näringslivet, säger Bettina Kashefi.

Som en följd av minskad produktion och försäljning följer även att fler människor förlorar sina jobb. I Västerbottens län har 36 procent av företagen lägre antal anställda än för sex månader sedan. Hela 32 procent tror att antalet kommer att vara ännu färre om ytterligare sex månader.

Mats Andersson
Foto: Ernst Henry Photography AB

Siffrorna för Västerbottens län bör vara en varningsklocka. Att hela 32 procent av företagen befarar behöva säga upp anställda kommande halvår är ytterst allvarligt. Det är av yttersta vikt att de åtgärder regeringen föreslagit snabbt kommer på plats för att undvika att företagen fortsätter att blöda, säger Mats Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Västerbotten.

Om undersökningen

Svenskt Näringsliv har sedan flera år sammanställt situationen för landets företag utifrån svar från vår företagarpanel runt om i landet, vilket gör att vi snabbt kan få en bild över läget och kan jämföra tidsperioder

Drygt 3 700 företag deltog i internetundersökningen perioden 15-27 april 2020. Svarsfrekvensen för Västerbottens län var 48 procent.

Samhällsekonomi
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist