NYHET29 september 2021

Cementkrisen är inte över  

Nästan fem av tio företag i Västerbotten anger att de skulle drabbas negativt om Cementas brytningstillstånd skulle upphöra. Oroväckande många företag signalerar att det kan leda till personalneddragningar. I byggsektorn slår det hårdast där nästan sex av tio signalerar personalneddragningar. Det visar en ny undersökning i Svenskt Näringslivs Företagarpanel Västerbotten.  

Efter Cementas stopp för kalkbrytning i Slite på Gotland, varnar nu stora delar av länets näringsliv för negativa konsekvenser och att man kan tvingas behöva säga upp personal.  

Mats Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Västerbotten
Foto: Ernst Henry Photography AB

Enligt konsekvensanalyser från Byggföretagen riskeras ett stort investeringsbortfall och hela 15 000 jobb inom bygg- och anläggningsbranschen, bara i norra Sverige. Nu visar en ny undersökning i Svenskt Näringslivs Företagarpanel Västerbotten, med företag från en bredd av branscher, att konsekvenserna inte enbart kommer att påverka bygg och anläggningsbranschen, utan näringslivet i stort.  

– Det som är tydligt är att en bredd av branscher och företag kommer att påverkas. Det riskerar att bli ett hårt slag mot stora delar av länets arbetsmarknad och en dominoeffekt som är svår att fullt ut uppskatta konsekvenserna av. Alltifrån hotell till transporter och handel kommer att påverkas, säger Mats Andersson, regionchef på Svenskt Näringsliv i Västerbotten. 

Christer Johansson, Byggföretagen

Särskilt drabbade är företagen i byggsektorn.  

– Cement är en viktig beståndsdel i betong. Oavsett om det ska byggas byggnader, infrastruktur eller vindkraftverk krävs det betong. Utan betong kan vi inte bygga. Detta innebär att många satsningar är i farozonen, exempelvis batterifabriker, vindkraftverk, järnväg och att påbörja anläggningen för världens första fossilfria ståltillverkning i världen. Men inte bara det, tre av fyra nya bostäder kommer inte kunna byggstartas och infrastrukturprojekt kommer att stoppas eller fördröjas om vi inte snabbt har en fungerande lösning på plats, säger Christer Johansson på Byggföretagen i Västerbotten.  

Resultatet från undersökningen i Svenskt Näringslivs Företagarpanel visar att 47 procent av företagen i Västerbotten anger att de skulle påverkas negativt om Cementas brytningstillstånd skulle upphöra. 24 procent av de svarande företag tror dessutom att det skulle kunna leda till personalneddragningar.  

– Det råder ingen tvekan om att många företag ser med stor oro på att de skulle tvingas till personalneddragningar. Arbetstillfällena riskerar att bli färre mitt under återhämtningen efter pandemin, säger Mats Andersson  

Mats Andersson säger att frågan behöver lösas omgående.  

– Denna viktiga fråga behöver lösas nu. Företagen behöver klara besked och framförhållning. Framför allt behövs det en alternativ lösning på plats innan man sätter stopp för kalkbrytningen på Gotland, avslutar Mats Andersson. 

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist