Mats Andersson

Mats Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Västerbotten

Dialog är nyckel till framgång

NYHET Publicerad

SOMMARKRÖNIKA Vad har hänt i Västerbotten utöver det klassiska midsommarfirandet och att sommarängarna nu står i blom?

Året inleddes med debatten i Umeå kommun kring lagen om valfrihet (LOV), där näringslivet till den näst lägsta ersättningen kunnat leverera den högsta kundnöjdheten i hemtjänsten. Trots denna framgångssaga ville delar av politiken att man skulle ändra modell och avskaffa LOV. Debatten var bitvis hård och med liten marginal röstades förslaget ner, ett viktigt beslut för de berörda vårdföretagen som levde i stor ovisshet tillsammans med sina anställda. Nu hoppas jag att det blir en konstruktiv dialog som kommer att utveckla samarbetet och valfriheten i kommunen.

Osund konkurrens

Osund konkurrens har varit ett aktuellt ämne som följt med under våren där Göran Gren, expert hos Svenskt Näringsliv, besökte Umeå och föreläste. Ska kommunen verkligen använda skattepengar till att konkurrera med näringslivet? Svaret är så klart ganska enkelt - Nej. I vår senaste mätning av det lokala företagsklimatet kan man tråkigt nog utläsa att många som svarat på undersökningen i Västerbotten upplever att det finns kommunal verksamhet som tränger undan den privata. Här finns det i dag en guide som Svenskt Näringsliv har tagit fram som ska hjälpa kommunerna att göra rätt. Efter dialog med Umeå kommun öppnade kommunen upp en enkel möjlighet att anmäla eller uppmärksamma att man upplever osund konkurrens.

Jag vill uppmana fler kommuner att både inventera sina säljverksamheter och skapa samma enkla funktion i sina kommuner för att öppna upp för dialog och använda vår guide för att komma till rätta med problemen.

Viktigt med dialog

Ett trettiotal företagsbesök är genomförda där jag fått massor av energi och inspiration och efter sommaren kommer jag att synas så mycket det bara går ute på fältet för att besöka medlemsföretag och fånga in de frågor som ni brottas med i er vardag. Vilka är dina prioriterade frågor på kort och lång sikt? Det finns så mycket häftigt att lära av de entreprenörer, företagare och företagsledare som verkar i Västerbotten, jag hoppas att ni har tid att ta emot en nyfiken regionchef som gärna tar med en politiker på ett besök under hösten.

Senaste veckorna har jag genomfört 15 dialogmöten med kommunerna i Västerbotten där jag presenterat den senaste enkätundersökningen av det lokala företagsklimatet. Ett helt fantastiskt uppdrag att få lyfta frågorna och försöka inspirera alla att bidra till utveckling i den egna kommunen. Det går inte att utveckla ensam, det är ett lagarbete där alla behöver bidra och ha förståelse och viljan att förändra om man ska lyckas politik-näringsliv-tjänstepersoner.

Om till exempel alla företag med minst en anställd i Umeå anställer en person till genererar det skatteintäkter som motsvarar 2706 förskoleplatser och 1019 undersköterskor i hemtjänsten. Det borde vara en drivkraft som lyfter upp de näringslivspolitiska frågorna högt på dagordningen där alla berörda vill bidra till en positiv utveckling.

På gång i länet

Samtidigt som vi kan se en avmattning i konjunkturen ser vi att det är många stora investeringar i Västerbotten vilket är glädjande. Rototillt i Vindeln, Komatsu i Umeå, Northvolt i Skellefteå, ny färja till Vasa, uppdaterade hamnar i Skellefteå och Umeå, industrispåret i Nordmaling, kanske en ny pappersmaskin i Obbola, flera nya hotell mm.

Framtiden ser ljus ut och nu avslutar jag med att önska dig som läst en underbar sommar!

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Västerbottniskt företag hjälper vården med skyddsvisir

CORONAKRISEN Byggkonsultföretaget TM Konsult med säte i Lycksele har börjat tillverka skyddsvisir till kommunerna. "Vår 3D-skrivare går på högvarv och om allt flyter på som det ska hinner vi tillverka mellan 15 och 20 skyddsvisir per dygn tillsammans med andra företag i Lycksele", säger Anders Franklin.
NYHET Publicerad:

Kraftfullt agerande av flera kommuner i Västerbotten

CORONAKRISEN Coronakrisen har på några få veckor raserat framtidsutsikterna för många företag. Verksamheter som i slutet av februari hade fullt i orderböckerna står idag helt utan jobb. "Flera av förslagen vi nu ser i kommunerna sänker företagens kostnader, minskar intäktsbortfallet och ökar möjligheten att överleva krisen", säger Mats Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Västerbotten.
NYHET Publicerad:

UF i Västerbotten kör mässan digitalt

UNG FÖRETAGSAMHETUF Då den stora UF-mässan Entreprenörskap på riktigt, som skulle engagera mer än 500 personer, inte går att genomföra fysiskt så kommer den att ställas om till ett digitalt event för Västerbottens UF-företag.
NYHET Publicerad:

Ytterligare kommuner i länet underlättar för företagen

CORONAKRISEN Lycksele, Skellefteå och Dorotea är tre ytterligare kommuner i Västerbotten som vidtar åtgärder för att underlätta för företagen som drabbats av effekterna av Corona.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Robertsfors underlättar för företagen i krisen

CORONA Robertsfors kommun har vidtagit åtgärder till stöd för de lokala företag som drabbats hårt i Corona-krisen. Kommunen ger företag inom vissa branscher möjlighet till förlängd betalningstid på fakturor för att underlätta likviditeten.
NYHET Publicerad:

Förslag till kommuner, regionen och länsstyrelsen i Västerbotten

CORONA I vår Företagarpanel ser vi att det under den senaste veckan fått allt mer omgående konsekvenser i en stor andel av företagen. Antalet varsel om uppsägningar har tyvärr ökat markant. Vi har skickat ut information till samtliga kommuner i Västerbotten, samt regionen och länsstyrelsen med förslag på åtgärder som kan vidtas för att mildra effekter på företagen av Corona/Covid-19.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Företag upplever konkurrens från Skellefteå kommun

OSUND KONKURRENS Skellefteå kommuns bolag Solkraft har anmälts till Konkurrensverket för att det säljer ved till underpris. Detta dumpar priserna och bidrar till en osund konkurrens, vilket slår särskilt hårt mot mindre företag. "Solkraft säljer ved till ett pris som vi inte kan matcha, då det ligger under marknadsvärdet", säger Kenneth Söderström, vd på Qvarnsjö Skogstjänster AB.
NYHET Publicerad:

Det är svårt att göra gröna val

FÖRETAGARKRÖNIKA "Som företagare har jag en möjlighet att bidra till en bättre miljö, genom val av material och arbetssätt. Men den oförutsägbarhet som präglar miljöpolitiken och de höga kostnader miljömässiga val medför gör det svårt", skriver Fredrik Gustafsson, vd Grubbe Ventilation, i en krönika.
NYHET Publicerad:

Ny strategi ska lyfta företagsklimatet i Vilhelmina

FÖRETAGSKLIMAT Vilhelmina är en liten kommun i fjällvärden. Ett förbättrat företagsklimat innebär utmaningar. Kommunstyrelsens ordförande Annika Andersson (C) och utvecklingschef Ulrica Burman har diskuterat en ny näringslivsstrategi med kommunens företagare.
NYHET Publicerad:

”Slår hårdast mot de mindre privata skogsägarna”

SKOGSNÄRINGEN Från årsskiftet krävs en ansökan till Trafikverket och avgift om 2 900 kronor för att få göra ett virkesupplag vid väg, oavsett storlek på virkesupplag och väg. Detta blir en ytterligare börda för redan tyngda skogsbrukare.
NYHET Publicerad:

Robertsfors vill klättra långsamt

FÖRETAGSKLIMAT Ett långsiktigt förtroende mellan företagare och kommuntjänstemän är målet för Robertsfors kommun. "Vi ser på de enskilda värdena att vi förbättrar oss. Vi känner oss trygga med att näringslivets aktörer ser förändringen över tid och vet att vi ständigt jobbar med frågan", säger Patrik Nilsson (S).
NYHET Publicerad:

Mattias Holmström ny näringspolitisk rådgivare 

NY PÅ JOBBET Den 1 februari börjar Mattias Holmström som näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv med placering i Sundsvall. Mattias kommer att arbeta i de fem norra regionerna Västernorrland, Dalarna, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.
NYHET Publicerad:

Långa handläggningstider – ökar kostnaderna för företagen

FÖRETAGSKLIMAT Långa beslutstider och lång ärendehantering på länsstyrelsen, skapar problem för företagare som är beroende av myndighetens tjänster och bedömningar. Det visar en undersökning som Svenskt Näringsliv gjort bland företagare i Västerbotten.
NYHET Publicerad:

Nu är enkäten om företagsklimatet ute

FÖRETAGSKLIMAT Den 2 januari skickades årets enkät om det lokala företagsklimatet ut till cirka 60 000 företagare i Sverige. Det är ni företagare som kan ge oss de rätta svaren, detta så vi tillsammans kan fortsätta arbetet med att förbättra och utveckla företagsklimatet i länet och i din kommun.
NYHET Publicerad:

Lycksele öppnar för konkurrens – ett led i arbetet med företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT I december fattar Lycksele kommun beslut om att konkurrensutsätta kommunalt drivna verksamheter. Det är Alliansen som drivit fram förändringen som ska bidra till att förbättra villkoren för företagare i kommunen. Företagare som Svenskt Näringsliv pratat med är positiva, och Lycksele hade redan innan beskedet klättrat 32 placeringar i rankingen av företagsklimat.
NYHET Publicerad:

God Jul & Gott Nytt År!

JULHÄLSNING Svenskt Näringsliv Västerbotten vill passa på att önska er alla en riktigt god jul och ett företagsamt gott nytt år.
NYHET Publicerad:

Skellefteå gasar med batterilyftet – men företagsklimatet allt sämre

FÖRETAGSKLIMAT Företagen går bra, arbetslösheten är låg och snart öppnar Northvolts omtalade batterifabrik. Ändå backar Skellefteå kommun 42 placeringar i rankingen av företagsklimatet. Ett påbörjat arbete för förbättrad konkurrens och nya upphandlingsrutiner ska vända trenden, hoppas näringslivschef Bengt Ivansson.