NYHET27 maj 2021

”Den stora utmaningen är demografin”  

Boliden kommer att behöva nyrekrytera 100 medarbetare per år de kommande tio åren. Karin Ahnqvist, hållbarhetschef Boliden Rönnskär, säger att det kommer att krävas en nationell satsning för att säkerställa att det stora behovet av kompetensförsörjning i norra Sverige säkerställs.  

Utöver utbildningsinsatser anser Boliden också att steget att flytta norrut för ett arbete måste bli enklare. ”Incitamenten att flytta norrut måste stärkas”, säger Karin Ahnqvist.  Foto: Smältverk, Stefan Berg

Karin Ahnqvist berättar att Boliden under många år har haft en ganska tacksam position med låg personalomsättning. Men på grund av pensionsavgångar och större personalomsättning till följd av förändringar på arbetsmarknaden har Boliden beräknat att företaget kommer att behöva nyanställa omkring 100 medarbetare per år kommande tio år. Det ställer både krav på rekryteringsförmågan, men också att arbetssättet anpassas till nya medarbetare.  

– När gamla medarbetare slutar och nya tillkommer är det ett naturligt tillfälle att förändra vissa tidigare självklara uppgifter och arbetssätt i företaget. Den stora utmaningen för vår del är att skapa en kultur, som är ännu bättre på att ta in nya medarbetare, kompetenser och snabbt introducera, säger Karin Ahnqvist.  

Boliden är inte bara i behov av ingenjörer och industrimedarbetare, utan också bland annat lokförare, programmerare och elektriker.  

– Genomgående kan man säga att kravet på högre kompetens och utbildning ökar för alla kategorier. Det gör också att det tar längre tid att få fram rätt medarbetare. Vi är exempelvis i stort behov av kemiingenjörer och det är en väldigt lång utbildning.  

Hon understryker också behovet av att locka duktiga chefer till industrin.  

– Det kommer att krävas duktiga chefer. Vi måste vara tydliga och måla upp en bild av hur det är att vara chef i en industrimiljö, men också skapa förutsättningar att utvecklas som chef. Här finns det mycket gamla fördomar att göra upp med, fortsätter hon.  

Northvolt inte den stora utmaningen  

Karin Ahnqvist säger att Northvolts etablering i Skellefteå med 3 000 framtida medarbetare inte är den stora utmaningen – det är demografin.  

– Northvolts satsning är naturligtvis positiv för Skellefteå och den kan också leda till att frågan om svårigheten att rekrytera medarbetare till norra Sverige ställs på sin spets. När vi är flera som har samma utmaning kan det förhoppningsvis bidra till en större lyhördhet.  

Boliden har en närmast hundraårig relation med Skellefteå kommun, men Karin Ahnqvist säger att goda kommunala insatser inte räcker för att säkerställa en fungerande kompetensförsörjning. Inte när behovet är så stort.  

– Det samtal som börjat, om att ljuset finns i norr, måste föras nationellt. Det är jätteviktigt att den expansion vi ser just nu inte sker på andras bekostnad. För att det ska vara möjligt krävs det att staten gör vad som krävs för att säkerställa att kompetensförsörjningen fungerar.  

Krävs både utbildning och en vilja att flytta  

Karin Ahnqvist säger att Boliden ser ett stort behov av fler produktionsnära utbildningsinsatser.  

– Det viktiga är inte nödvändigtvis fler högskolepoäng, utan snarare kortare specialiserade utbildningar. Det krävs ett system där våra ingenjörer kan specialisera sig också inom andra fält för att bredda sin utbildning utan att för den skull lämna produktionen. Här finns mycket att utveckla.  

Utöver utbildningsinsatser anser Boliden också att steget att flytta norrut för ett arbete måste bli enklare.  

– För många potentiella medarbetare är det ett stort steg för att flytta med sin familj till norra Sverige. Dels måste den respektive hitta ett jobb, dels måste det fungera med allt annat praktiskt i form av fritidsliv, förskolor och skolor. Här finns mycket att göra. Sammanfattningsvis kan man säga att incitamenten att flytta norrut måste stärkas, avslutar Karin Ahnqvist.  

KompetensförsörjningNorthvolt
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist