NYHET29 juni 2021

Så ska Skellefteå Kraft lösa framtidens energibehov 

Skellefteå Kraft Elnät AB kommer att spela en viktig roll när de stora industrisatsningarna i norra Sverige ska bli verklighet. Bolaget ser ett sex gånger så stort uttagsbehov av el fram till 2030. ”Vi måste samarbeta för att tillvarata detta försprång”, säger vd Clas Berglund.  

”Behovet ökar snabbt. Möter vi inte situationen i tid kan det resultera i en kapacitetsbrist på kuststräckan i Norr- och Västerbotten liknande den i södra Sverige”, säger Clas Berglund. Foto: Evalena Karlsson

Skellefteå Kraft Elnät AB har haft mycket att göra den sista tiden. I kölvattnet av batterifabriken Northvolts etablering har det uppkommit ett större effektbehov och många nya förfrågningar, berättar bolagets vd Clas Berglund. Han säger att det handlar om en markant ökning av elbehovet som en följd av att traditionell industri vill ställa om liksom på sikt också en ökad omställning till elbilar.

– Det är fantastiska möjligheter som öppnar sig. De stora satsningarna i norra Sverige bygger på de framgångsfaktorer vi har kunnat leverera i form av miljövänlig och förnybar elproduktion till konkurrenskraftiga priser och med en tillräcklig nätkapacitet. Dessa framgångsfaktorer bör värnas, säger han.  

Nätutbyggnaden måste börja i tid 

För att ha en möjlighet att tillmötesgå den stora investeringsvilja som finns säger Clas Berglund att det är avgörande att nätutbyggnaden börjar i tid.

– Det tar tid att bygga stamnätsledningar och därför måste man börja nu direkt. För att möjliggöra att det går så snabbt som möjligt har vi erbjudit oss att bidra med bland annat hjälp med tillståndsprocesser och utredningar till Svenskt Kraftnät.

Han säger att det är viktigt att elnäten börjar ses som den samhällsinfrastruktur de faktiskt är.  

– Vi måste prata om elnäten som den infrastruktur som kan möjliggöra en ny tillväxtera i Sverige. I dagsläget ligger vi långt före många andra länder när det kommer till elektrifiering med en miljövänlig el. Vi måste tillvarata detta tidsfönster och agera för att behålla denna position.  

Effektivare tillståndsprocesser 

Redan 2024 ser Skellefteå Kraft Elnät AB att det i Skellefteåregionen kan komma att uppstå ett elbehov som utmanar förmågan i det nuvarande systemet.  

Skellefteå Kraft vill bland annat se att effektutbyggnaden i vattenkraften möjliggörs.
Foto: Seved Lycksell

– Behovet ökar snabbt. Det kommer att krävas olika typer av alternativa lösningar för att möta situationen. Möter vi inte situationen i tid kan det resultera i en kapacitetsbrist på kuststräckan i Norr- och Västerbotten liknande den i södra Sverige. Där ska vi inte hamna.

På frågan om vad Skellefteå Kraft Elnät AB anser behöver göras för att kunna möta det snabbt växande elbehovet vill Clas Berglund bland annat se snabbare tillståndsprocesser.

– Det är naturligtvis svårt att peka på enskilda åtgärder, utan det krävs ett helhetsgrepp. Något som skulle bidra är dock att möjliggöra effektutbyggnaden i vattenkraften och korta tillståndsprocesserna för nätutbyggnaden. Rent generellt krävs det dock att myndigheternas uppdrag tydliggörs för att skapa en proaktivitet i arbetet. I den här situationen måste det vara tydligt vem som håller i taktpinnen, avslutar Clas Berglund.

EnergiNorthvolt
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist