Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET29 april 2020

Effekterna av coronakrisen allt svårare för företag i länet

Corona-krisen påverkar många företag i Västerbotten. Bara 11 procent av företagen anser att de har en normal produktionskapacitet. Hela 47 procent av företagen i länet upplever finansierings- och likviditetsproblem.

Svenskt Näringsliv har mellan den 15-22 april genomfört en undersökning bland sina medlemsföretag i Västerbotten. Av dessa svarar 27 procent av företagen att de bara ligger på en produktionskapacitet mellan 0-59 procent av den normala. Det är bara 11 procent av företagen som uppskattar sin produktionskapacitet till 100 procent eller mer.

Den minskade efterfrågan för många företag påverkar också möjligheten att behålla sin personal. I landet som helhet har sedan den 7 april cirka 41 000 ansökningar om korttidspermitteringar inkommit till Tillväxtverket. I Västerbottens län har 5,2 procent av de anställda i näringslivet permitterats hittills. 34 procent av företagen i länet uppger att de har varslat eller planerar att varsla personal inom den närmsta framtiden.

Mats Andersson
Foto: Ernst Henry Photography AB

– Korttidspermittering och nedsättning av arbetsgivaravgifter möjliggör för företagen att under en period kunna ha kvar sin personal när efterfrågan tillfälligt går ner, säger Mats Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Västerbotten.

52 procent av företagen tror sig komma att använda sig av statliga lönesubventioner vid korttidspermitteringar. Hela 80 procent av de svarande vill ta del av den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifter. Endast 3 procent av de svarande uppger att de tror att de kommer att ta lån för att hantera krisen.

– Det är tydligt att många företag är rädda för att låna pengar i denna situation. Det är dock helt avgörande att de företag som har tappat stora delar av sina intäkter ges ersättning att betala sina fasta kostnader. Utan rena kapitaltillskott kommer det att bli svårt för många företag att klara krisen. Därför krävs det att regeringen kommer med ytterligare åtgärder, säger Mats Andersson.

coronakrisenSvenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist