Kurvdiagram över rankingutvecklingen för Umeå kommun

Efter kritik och sämre ranking: Umeå satsar på bättre dialog

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Umeå kommun backar nio placeringar i rankingen av det lokala företagsklimatet och hamnar på plats 194 av 290 kommuner. Näringslivschef Peter Juneblad berättar att kommunen arbetar på flera nivåer för att förbättra dialogen med sina företagare, bland annat för att undvika nya ärenden kring osund konkurrens.

Peter Juneblad, näringslivschef Umeå kommun
Foto: Johan Gunseus

– Jag pratar mycket med Svenskt Näringsliv om hur vi kan förbättra förutsättningarna för företag i Umeå. När vi pratar om näringslivsklimat handlar det även om objektiva faktorer såsom infrastruktur, tillgång till kompetens och inkubatorer, säger Peter Juneblad.

Umeå är en tillväxtstad, och förutsättningarna att starta och driva företag är goda, anser han. Men som i andra tillväxtregioner finns det utmaningar: 

– Myndighetsutövande är alltid knepigt i en stad som växer, det kan finnas motstridiga intressen, exempelvis när nya områden ska utvecklas.

Juneblad tror att motsättningar, som får uppmärksamhet, slår igenom i rankingen och blir en ögonblicksbild snarare än en total sanning.

– I min roll som näringslivschef tycker jag att det känns tråkigt att tillfrågade företag inte tycker att vi gör ett tillräckligt bra jobb. Vi vill hela tiden förbättra oss och jobbar löpande både strategiskt och operativt med de här frågorna. Vi har bland annat dragit igång ett företagsråd, en lots-funktion och en konkurrensprövningsmodell för att få till en dialog och nya kontaktytor.

I årets ranking ligger Umeå kommun bra till inom tele/it, kommunikationer och kompetens, medan resultatet dras ner av kommunpolitikernas attityder och osund konkurrens från kommunens egna verksamheter.

På det sistnämnda området intar kommunen en bottenposition, plats 280. Näringslivschef Peter Juneblad analyserar.

– Vi har haft ett par ärenden som fått mycket uppmärksamhet det senaste året. Där har det inte blivit bra. Mer än så vill jag inte säga, för jag ska inte recensera vår egen verksamhet, säger han.

Joachim Östergårds, Geoteam
Foto: EdelPhoto

Joachim Östrergårds, Geoteam

Ett av de uppmärksammade ärendena, som Juneblad refererar till, är en utdragen process där Joachim Östergårds och hans företag Geoteam nyligen fått rätt mot Umeå kommun i frågan om moms på lantmäteritjänster.

– Beslutet att börja ta ut moms på kommunens tjänster känns som en seger. Umeå kommun har agerat oschyst och som ensam företagare mot kommunen har man väldigt liten chans att hävda sig. Beslutet kommer visserligen fem år försent, och jag har tappat många affärer under den här tiden. Men det känns ändå bra principiellt, säger Joachim Östergårds.

Han tror att beslutet har ett signalvärde och kan fungera prejudicerande och hjälpa branschkollegor på andra håll i landet.

– Jag är en så’n person som brinner för att saker ska hanteras på att korrekt sätt, det är därför jag drivit det här.

Näringslivschef Peter Juneblad vill inte kommentera enskilda ärenden men konstaterar att mycket har blivit fel, och konstaterar att kommunen vidtagit åtgärder och arbetar systematiskt för att förbättra dialogen med näringslivet.

– Vi välkomnar företag att höra av sig i konkreta ärenden. Vi vill lyssna och göra rätt. Det är därför vi bland annat skapat konkurrensprövnings-modellen och olika forum för att mötas. Vi behöver utveckla vår förmåga att prata med varandra, och inte bara om varandra, säger han.

Rankingen av företagsklimatet

Rankingen av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner genomförs årligen av Svenskt Näringsliv. Den består till två tredjedelar av resultat från en enkätundersökning bland företagare, och till en tredjedel av statistik från SCB och UC.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Kraftfullt agerande av flera kommuner i Västerbotten

CORONAKRISEN Coronakrisen har på några få veckor raserat framtidsutsikterna för många företag. Verksamheter som i slutet av februari hade fullt i orderböckerna står idag helt utan jobb. "Flera av förslagen vi nu ser i kommunerna sänker företagens kostnader, minskar intäktsbortfallet och ökar möjligheten att överleva krisen", säger Mats Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Västerbotten.
NYHET Publicerad:

UF i Västerbotten kör mässan digitalt

UNG FÖRETAGSAMHETUF Då den stora UF-mässan Entreprenörskap på riktigt, som skulle engagera mer än 500 personer, inte går att genomföra fysiskt så kommer den att ställas om till ett digitalt event för Västerbottens UF-företag.
NYHET Publicerad:

Ytterligare kommuner i länet underlättar för företagen

CORONAKRISEN Lycksele, Skellefteå och Dorotea är tre ytterligare kommuner i Västerbotten som vidtar åtgärder för att underlätta för företagen som drabbats av effekterna av Corona.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Robertsfors underlättar för företagen i krisen

CORONA Robertsfors kommun har vidtagit åtgärder till stöd för de lokala företag som drabbats hårt i Corona-krisen. Kommunen ger företag inom vissa branscher möjlighet till förlängd betalningstid på fakturor för att underlätta likviditeten.
NYHET Publicerad:

Förslag till kommuner, regionen och länsstyrelsen i Västerbotten

CORONA I vår Företagarpanel ser vi att det under den senaste veckan fått allt mer omgående konsekvenser i en stor andel av företagen. Antalet varsel om uppsägningar har tyvärr ökat markant. Vi har skickat ut information till samtliga kommuner i Västerbotten, samt regionen och länsstyrelsen med förslag på åtgärder som kan vidtas för att mildra effekter på företagen av Corona/Covid-19.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Företag upplever konkurrens från Skellefteå kommun

OSUND KONKURRENS Skellefteå kommuns bolag Solkraft har anmälts till Konkurrensverket för att det säljer ved till underpris. Detta dumpar priserna och bidrar till en osund konkurrens, vilket slår särskilt hårt mot mindre företag. "Solkraft säljer ved till ett pris som vi inte kan matcha, då det ligger under marknadsvärdet", säger Kenneth Söderström, vd på Qvarnsjö Skogstjänster AB.
NYHET Publicerad:

Det är svårt att göra gröna val

FÖRETAGARKRÖNIKA "Som företagare har jag en möjlighet att bidra till en bättre miljö, genom val av material och arbetssätt. Men den oförutsägbarhet som präglar miljöpolitiken och de höga kostnader miljömässiga val medför gör det svårt", skriver Fredrik Gustafsson, vd Grubbe Ventilation, i en krönika.
NYHET Publicerad:

Ny strategi ska lyfta företagsklimatet i Vilhelmina

FÖRETAGSKLIMAT Vilhelmina är en liten kommun i fjällvärden. Ett förbättrat företagsklimat innebär utmaningar. Kommunstyrelsens ordförande Annika Andersson (C) och utvecklingschef Ulrica Burman har diskuterat en ny näringslivsstrategi med kommunens företagare.
NYHET Publicerad:

”Slår hårdast mot de mindre privata skogsägarna”

SKOGSNÄRINGEN Från årsskiftet krävs en ansökan till Trafikverket och avgift om 2 900 kronor för att få göra ett virkesupplag vid väg, oavsett storlek på virkesupplag och väg. Detta blir en ytterligare börda för redan tyngda skogsbrukare.
NYHET Publicerad:

Robertsfors vill klättra långsamt

FÖRETAGSKLIMAT Ett långsiktigt förtroende mellan företagare och kommuntjänstemän är målet för Robertsfors kommun. "Vi ser på de enskilda värdena att vi förbättrar oss. Vi känner oss trygga med att näringslivets aktörer ser förändringen över tid och vet att vi ständigt jobbar med frågan", säger Patrik Nilsson (S).
NYHET Publicerad:

Mattias Holmström ny näringspolitisk rådgivare 

NY PÅ JOBBET Den 1 februari börjar Mattias Holmström som näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv med placering i Sundsvall. Mattias kommer att arbeta i de fem norra regionerna Västernorrland, Dalarna, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.
NYHET Publicerad:

Långa handläggningstider – ökar kostnaderna för företagen

FÖRETAGSKLIMAT Långa beslutstider och lång ärendehantering på länsstyrelsen, skapar problem för företagare som är beroende av myndighetens tjänster och bedömningar. Det visar en undersökning som Svenskt Näringsliv gjort bland företagare i Västerbotten.
NYHET Publicerad:

Nu är enkäten om företagsklimatet ute

FÖRETAGSKLIMAT Den 2 januari skickades årets enkät om det lokala företagsklimatet ut till cirka 60 000 företagare i Sverige. Det är ni företagare som kan ge oss de rätta svaren, detta så vi tillsammans kan fortsätta arbetet med att förbättra och utveckla företagsklimatet i länet och i din kommun.
NYHET Publicerad:

Lycksele öppnar för konkurrens – ett led i arbetet med företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT I december fattar Lycksele kommun beslut om att konkurrensutsätta kommunalt drivna verksamheter. Det är Alliansen som drivit fram förändringen som ska bidra till att förbättra villkoren för företagare i kommunen. Företagare som Svenskt Näringsliv pratat med är positiva, och Lycksele hade redan innan beskedet klättrat 32 placeringar i rankingen av företagsklimat.
NYHET Publicerad:

God Jul & Gott Nytt År!

JULHÄLSNING Svenskt Näringsliv Västerbotten vill passa på att önska er alla en riktigt god jul och ett företagsamt gott nytt år.
NYHET Publicerad:

Skellefteå gasar med batterilyftet – men företagsklimatet allt sämre

FÖRETAGSKLIMAT Företagen går bra, arbetslösheten är låg och snart öppnar Northvolts omtalade batterifabrik. Ändå backar Skellefteå kommun 42 placeringar i rankingen av företagsklimatet. Ett påbörjat arbete för förbättrad konkurrens och nya upphandlingsrutiner ska vända trenden, hoppas näringslivschef Bengt Ivansson.
NYHET Publicerad:

Efter kritik och sämre ranking: Umeå satsar på bättre dialog

FÖRETAGSKLIMAT Umeå kommun backar nio placeringar i rankingen av det lokala företagsklimatet och hamnar på plats 194 av 290 kommuner. Näringslivschef Peter Juneblad berättar att kommunen arbetar på flera nivåer för att förbättra dialogen med sina företagare, bland annat för att undvika nya ärenden kring osund konkurrens.