Kurvdiagram över rankingutvecklingen för Umeå kommun

Efter kritik och sämre ranking: Umeå satsar på bättre dialog

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Umeå kommun backar nio placeringar i rankingen av det lokala företagsklimatet och hamnar på plats 194 av 290 kommuner. Näringslivschef Peter Juneblad berättar att kommunen arbetar på flera nivåer för att förbättra dialogen med sina företagare, bland annat för att undvika nya ärenden kring osund konkurrens.

Peter Juneblad, näringslivschef Umeå kommun
Foto: Johan Gunseus

– Jag pratar mycket med Svenskt Näringsliv om hur vi kan förbättra förutsättningarna för företag i Umeå. När vi pratar om näringslivsklimat handlar det även om objektiva faktorer såsom infrastruktur, tillgång till kompetens och inkubatorer, säger Peter Juneblad.

Umeå är en tillväxtstad, och förutsättningarna att starta och driva företag är goda, anser han. Men som i andra tillväxtregioner finns det utmaningar: 

– Myndighetsutövande är alltid knepigt i en stad som växer, det kan finnas motstridiga intressen, exempelvis när nya områden ska utvecklas.

Juneblad tror att motsättningar, som får uppmärksamhet, slår igenom i rankingen och blir en ögonblicksbild snarare än en total sanning.

– I min roll som näringslivschef tycker jag att det känns tråkigt att tillfrågade företag inte tycker att vi gör ett tillräckligt bra jobb. Vi vill hela tiden förbättra oss och jobbar löpande både strategiskt och operativt med de här frågorna. Vi har bland annat dragit igång ett företagsråd, en lots-funktion och en konkurrensprövningsmodell för att få till en dialog och nya kontaktytor.

I årets ranking ligger Umeå kommun bra till inom tele/it, kommunikationer och kompetens, medan resultatet dras ner av kommunpolitikernas attityder och osund konkurrens från kommunens egna verksamheter.

På det sistnämnda området intar kommunen en bottenposition, plats 280. Näringslivschef Peter Juneblad analyserar.

– Vi har haft ett par ärenden som fått mycket uppmärksamhet det senaste året. Där har det inte blivit bra. Mer än så vill jag inte säga, för jag ska inte recensera vår egen verksamhet, säger han.

Joachim Östergårds, Geoteam
Foto: EdelPhoto

Joachim Östrergårds, Geoteam

Ett av de uppmärksammade ärendena, som Juneblad refererar till, är en utdragen process där Joachim Östergårds och hans företag Geoteam nyligen fått rätt mot Umeå kommun i frågan om moms på lantmäteritjänster.

– Beslutet att börja ta ut moms på kommunens tjänster känns som en seger. Umeå kommun har agerat oschyst och som ensam företagare mot kommunen har man väldigt liten chans att hävda sig. Beslutet kommer visserligen fem år försent, och jag har tappat många affärer under den här tiden. Men det känns ändå bra principiellt, säger Joachim Östergårds.

Han tror att beslutet har ett signalvärde och kan fungera prejudicerande och hjälpa branschkollegor på andra håll i landet.

– Jag är en så’n person som brinner för att saker ska hanteras på att korrekt sätt, det är därför jag drivit det här.

Näringslivschef Peter Juneblad vill inte kommentera enskilda ärenden men konstaterar att mycket har blivit fel, och konstaterar att kommunen vidtagit åtgärder och arbetar systematiskt för att förbättra dialogen med näringslivet.

– Vi välkomnar företag att höra av sig i konkreta ärenden. Vi vill lyssna och göra rätt. Det är därför vi bland annat skapat konkurrensprövnings-modellen och olika forum för att mötas. Vi behöver utveckla vår förmåga att prata med varandra, och inte bara om varandra, säger han.

Rankingen av företagsklimatet

Rankingen av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner genomförs årligen av Svenskt Näringsliv. Den består till två tredjedelar av resultat från en enkätundersökning bland företagare, och till en tredjedel av statistik från SCB och UC.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Jag ser företagarna som hjältar!”

FÖRETAGSKLIMAT "De arbetstillfällen som finns och skapas av företagare är grunden till att vi kan bedriva den välfärd som invånare förväntar sig", säger Anja Palm, tillträdande näringslivschef i Skellefteå kommun.
NYHET Publicerad:

Viktigt att hjälpa hjulen att börja snurra igen

CORONAKRISEN Nyligen genomfördes Svenskt Näringslivs stämma och framtidsmöte, som på grund av rådande omständigheter för första gången skedde digitalt.  Fokus låg på hur Sverige och det svenska näringslivet ska överleva och komma tillbaka efter krisen.Vi har pratat med några företagare som deltog.
NYHET Publicerad:

Företagsklimatet 2020 i coronatider

FÖRETAGSKLIMAT Att presentera företagsklimatet i dessa tider är inte enkelt. Enkäten visar företagens svar före coronakrisen slog till med full kraft. Sedan dess har vi också sett hur kommunerna har agerat i denna kris, vilket också visar på hur de värdesätter sina lokala företag. Nu är det avgörande att vi skapar ett ännu bättre företagsklimat också efter krisen.
NYHET Publicerad:

Välkommet beslut för ägare av fjällnära skog

ÄGANDERÄTTEN När staten fattar beslut om att skydda skog blir den obrukbar för ägaren. Sedan 2016 har Skogsstyrelsen stoppat utbetalningar av ersättning för sådan skog, men nu slår alltså mark- och miljööverdomstolen fast att de skogsägare som drabbas ska ersättas ekonomiskt. Jonas Eriksson, medlemschef på Norra Skog, är glad att domen äntligen har kommit.
NYHET Publicerad:

Allvarligt läge för Västerbottens företag

KONJUNKTUREN Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport visar att 60 procent av företagen i Västerbotten har en lägre produktion och försäljningsvolym än för sex månader sedan. "Siffrorna för Västerbottens län bör vara en varningsklocka. Det är av yttersta vikt att de åtgärder regeringen föreslagit snabbt kommer på plats för att undvika att företagen fortsätter att blöda", säger Mats Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Västerbotten.
NYHET Publicerad:

Effekterna av coronakrisen allt svårare för företag i länet 

OROVÄCKANDE SIGNALER Corona-krisen påverkar många företag i Västerbotten. Bara 11 procent av företagen anser att de har en normal produktionskapacitet. Hela 47 procent av företagen i länet upplever finansierings- och likviditetsproblem.
NYHET Publicerad:

TSL redo att stötta vid omställning

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Carin Edholm på Trygghetsfonden TSL i Region Norr.
NYHET Publicerad:

Västerbottniskt företag hjälper vården med skyddsvisir

CORONAKRISEN Byggkonsultföretaget TM Konsult med säte i Lycksele har börjat tillverka skyddsvisir till kommunerna. "Vår 3D-skrivare går på högvarv och om allt flyter på som det ska hinner vi tillverka mellan 15 och 20 skyddsvisir per dygn tillsammans med andra företag i Lycksele", säger Anders Franklin.
NYHET Publicerad:

Kraftfullt agerande av flera kommuner i Västerbotten

CORONAKRISEN Coronakrisen har på några få veckor raserat framtidsutsikterna för många företag. Verksamheter som i slutet av februari hade fullt i orderböckerna står idag helt utan jobb. "Flera av förslagen vi nu ser i kommunerna sänker företagens kostnader, minskar intäktsbortfallet och ökar möjligheten att överleva krisen", säger Mats Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Västerbotten.
NYHET Publicerad:

UF i Västerbotten kör mässan digitalt

UNG FÖRETAGSAMHETUF Då den stora UF-mässan Entreprenörskap på riktigt, som skulle engagera mer än 500 personer, inte går att genomföra fysiskt så kommer den att ställas om till ett digitalt event för Västerbottens UF-företag.
NYHET Publicerad:

Ytterligare kommuner i länet underlättar för företagen

CORONAKRISEN Lycksele, Skellefteå och Dorotea är tre ytterligare kommuner i Västerbotten som vidtar åtgärder för att underlätta för företagen som drabbats av effekterna av Corona.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Robertsfors underlättar för företagen i krisen

CORONA Robertsfors kommun har vidtagit åtgärder till stöd för de lokala företag som drabbats hårt i Corona-krisen. Kommunen ger företag inom vissa branscher möjlighet till förlängd betalningstid på fakturor för att underlätta likviditeten.
NYHET Publicerad:

Förslag till kommuner, regionen och länsstyrelsen i Västerbotten

CORONA I vår Företagarpanel ser vi att det under den senaste veckan fått allt mer omgående konsekvenser i en stor andel av företagen. Antalet varsel om uppsägningar har tyvärr ökat markant. Vi har skickat ut information till samtliga kommuner i Västerbotten, samt regionen och länsstyrelsen med förslag på åtgärder som kan vidtas för att mildra effekter på företagen av Corona/Covid-19.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Företag upplever konkurrens från Skellefteå kommun

OSUND KONKURRENS Skellefteå kommuns bolag Solkraft har anmälts till Konkurrensverket för att det säljer ved till underpris. Detta dumpar priserna och bidrar till en osund konkurrens, vilket slår särskilt hårt mot mindre företag. "Solkraft säljer ved till ett pris som vi inte kan matcha, då det ligger under marknadsvärdet", säger Kenneth Söderström, vd på Qvarnsjö Skogstjänster AB.
NYHET Publicerad:

Det är svårt att göra gröna val

FÖRETAGARKRÖNIKA "Som företagare har jag en möjlighet att bidra till en bättre miljö, genom val av material och arbetssätt. Men den oförutsägbarhet som präglar miljöpolitiken och de höga kostnader miljömässiga val medför gör det svårt", skriver Fredrik Gustafsson, vd Grubbe Ventilation, i en krönika.
NYHET Publicerad:

Ny strategi ska lyfta företagsklimatet i Vilhelmina

FÖRETAGSKLIMAT Vilhelmina är en liten kommun i fjällvärden. Ett förbättrat företagsklimat innebär utmaningar. Kommunstyrelsens ordförande Annika Andersson (C) och utvecklingschef Ulrica Burman har diskuterat en ny näringslivsstrategi med kommunens företagare.
NYHET Publicerad:

”Slår hårdast mot de mindre privata skogsägarna”

SKOGSNÄRINGEN Från årsskiftet krävs en ansökan till Trafikverket och avgift om 2 900 kronor för att få göra ett virkesupplag vid väg, oavsett storlek på virkesupplag och väg. Detta blir en ytterligare börda för redan tyngda skogsbrukare.