NYHET21 december 2022

Energifrågan måste lösas

Det är svårt att summera det gångna året utan att prata om den mest akuta frågan för många företag i dagsläget, vilket naturligtvis är elfrågan. Det är inte bara stora industrisatsningar som utmanas av skenande elpriser utan också möjligheten att ens överleva för små och stora företag. Elräkningar som ökar med uppåt 1000 procent på bara några månader äter snabbt upp företagens marginaler.

”En viktig faktor för att kunna bygga ut elproduktionen är betydligt snabbare tillståndsprocesser än idag”, skriver Mats Andersson i en krönika.Foto: Bakgrunden - Mostphotos

Det här kan inte fortsätta och det krävs därför att regeringen går från ord till handling, annars riskerar vi att de höga elpriserna biter sig fast vilket kommer att påverka konjunkturen negativt. För att råda bot på den tuffa situation svenska företag befinner sig i måste elproduktionen öka – det finns inga genvägar. Och det måste ske snabbt.

En viktig faktor för att kunna bygga ut elproduktionen är betydligt snabbare tillståndsprocesser än idag. Det går helt enkelt för långsamt. Sverige skulle ha behövt en betydligt högre elproduktion redan idag och för varje dag som går är det svenska hushåll och företag som får betala priset för att den inte finns på plats.

I en tid när företagen präglas av ökade omkostnader blir det ännu viktigare att kommunerna gör vad de kan för att skapa ett bra företagsklimat. Ju större utmaningarna är i form av kostnader och minskade marginaler desto viktigare blir det att det blir enklare att driva sitt företag. Hur Västerbottens kommuner väljer att jobba kommer ha en stor påverkan på företagen. Här finns det mycket att göra som varken kostar tid eller pengar, men som skulle ha en stor betydelse för både företagen och kommunerna.

En ytterligare viktig faktor, som ofrånkomligen påverkar företagsklimatet, är att kommunerna måste underlätta bostadsbyggandet. Är det något vi vet är det att företag i norra Sverige har svårt att hitta rätt medarbetare och arbetslösheten är låg. Det krävs alltså att människor är beredda att flytta dit jobben finns, men då krävs också bostäder. När Sverige går in i en lågkonjunktur kommer bostadsbyggandet också att påverkas negativt, varför det är viktigt att kommunerna inför framtiden ser till att allt är klart när konjunkturen vänder så att starttiden för ökat bostadsbyggande blir så kort som möjligt när företagen vill bygga.

Men om de stora framtidsplanerna som finns i Västerbotten ska kunna realiseras är en förutsättning ett leveranssäkert elsystem till konkurrenskraftiga priser. Är det något jag önskar inför det kommande året är det att arbetet med elsystemet hamnar högt på politikernas agenda – och att de faktiskt gör vad som krävs.

Jag önskar er en god jul och ett gott nytt år!

Mats Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Västerbotten

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist