Erik Fahlgren

"Min idé är att duktiga människor under rätt förutsättningar kan göra saker bättre än jag själv", säger Erik Fahlgren när han beskriver sitt ledarskap och företagsutvecklande.

Entreprenören som vill se andra människor växa

NYHET Publicerad

DRIVKRAFT Att bygga upp företag, identifiera sina medarbetares styrkor och bjuda in till delägarskap för att sedan själv backa. Det är en väg som genom åren varit idén för Erik Fahlgren, ägare av Teamx i Skellefteå.

Teamx heter koncernen där Erik är ensam ägare. Teamx är i sin tur ägare och delägare i sex tillverkande företag. Sammanlagt omsätter företagen som han är delaktig i 160 miljoner kronor. Just tillverkande företag har alltid intresserat Erik.

– Jag har jobbat nästan hela mitt yrkesliv som företagare, första företaget startade jag 1984 och så blev jag fast i det på ett positivt sätt. Jag är en urbota entreprenör och gillar att hålla på med teknik, utveckling och försäljning. Att kunna påverka det lilla företaget går ganska fort, jag gillar den processen, förklarar han.

Han förvärvar gärna bolag med hög kompetens och en intressant nisch, för att sedan bjuda in till ägande i bolaget och han gillar att se personer växa genom sina nya uppgifter.

– Sätter jag ihop fyra människor så är synergin av dem bättre än hos en. Att som ensam ägare driva ett företag är inte intressant för mig. Jag har respekt för att andra väljer att driva företag på det sättet, men det är bra att ha extern insyn så att man inte blir hemmablind, menar han.

Att lägga press på sina egna barn att bli delaktiga i hans företagande har aldrig varit aktuellt för honom.

– Mina vuxna barn har fått göra sina egna val i livet, jag vill inte påverka deras livsval, men jag lyfter gärna fram företagande som ett alternativ i våra många och intressanta diskussioner.

Erik Fahlgren har sedan många år varit engagerad i Teknikföretagen, både på lokal nivå och i huvudstyrelsen i Stockholm. Sedan ett år tillbaka sitter han med i Svenskt Näringslivs SME-kommitté. SME-kommittén har ett speciellt ansvar för att ta tillvara de små och medelstora företagens intressen. Han sitter även i arbetsutskottet som arbetar med skattefrågor.

– Skattefrågor är ett intresseområde som jag har, så det ämnet passar mig väl. I mitt arbete med industriföretag så är det ju ägarskatter och dolda skatter som är intressanta och momsfrågor som dyker upp titt som tätt. Ett par exempel på skattefrågor som engagerar mig är den skillnaden som privata vårdföretag och offentliga vårdföretag omfattas av när det gäller moms. 3:12 regeln för ägarskatter är även något som vi alla som äger företag omfattas av och en allmän löneavgift är en dold löneskatt i arbetsgivaravgiften, förklarar han.

Erik tycker att SME-kommitténs arbete är en viktig kanal.

– Det är ganska unikt att det finns en SME-kommitté som har chans att direkt påverka VD vid Svenskt Näringsliv och därför tycker jag att det är värt det arbetet. Det viktigaste arbetet vi har är att lyfta näringslivets roll i samhället och att få fram en bild av att näringslivet är det största allmänintresse som finns, det är inte ett särintresse. Jag försöker påverka alla i min omgivning att se det så, säger han.

Själv är Erik Fahlgren inte uppvuxen i en företagarfamilj.

– Men jag har haft driftiga föräldrar, så att jag har fått ett bra avtryck, driv från min far och en konstnärlig känsla från min mamma. Så jag tror att jag har fått min drivkraft från min uppväxt. Att jag blev entreprenör och företagare var ett helt eget val, förklarar Erik.

Han är infödd Skellefteåbo, och bor tillsammans med sin fru som han träffade 1978. De har tre vuxna barn tillsammans. Familjen har alltid varit ett fundament för Erik och en viktig motpol till företagandet.

– Jag är stolt över att ha gjort denna företagsamma resa och ändå kunna hålla ihop en familj. Jag känner mig oerhört lyckligt lottad och tacksam över det, avslutar han.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Kraftfullt agerande av flera kommuner i Västerbotten

CORONAKRISEN Coronakrisen har på några få veckor raserat framtidsutsikterna för många företag. Verksamheter som i slutet av februari hade fullt i orderböckerna står idag helt utan jobb. "Flera av förslagen vi nu ser i kommunerna sänker företagens kostnader, minskar intäktsbortfallet och ökar möjligheten att överleva krisen", säger Mats Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Västerbotten.
NYHET Publicerad:

UF i Västerbotten kör mässan digitalt

UNG FÖRETAGSAMHETUF Då den stora UF-mässan Entreprenörskap på riktigt, som skulle engagera mer än 500 personer, inte går att genomföra fysiskt så kommer den att ställas om till ett digitalt event för Västerbottens UF-företag.
NYHET Publicerad:

Ytterligare kommuner i länet underlättar för företagen

CORONAKRISEN Lycksele, Skellefteå och Dorotea är tre ytterligare kommuner i Västerbotten som vidtar åtgärder för att underlätta för företagen som drabbats av effekterna av Corona.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Robertsfors underlättar för företagen i krisen

CORONA Robertsfors kommun har vidtagit åtgärder till stöd för de lokala företag som drabbats hårt i Corona-krisen. Kommunen ger företag inom vissa branscher möjlighet till förlängd betalningstid på fakturor för att underlätta likviditeten.
NYHET Publicerad:

Förslag till kommuner, regionen och länsstyrelsen i Västerbotten

CORONA I vår Företagarpanel ser vi att det under den senaste veckan fått allt mer omgående konsekvenser i en stor andel av företagen. Antalet varsel om uppsägningar har tyvärr ökat markant. Vi har skickat ut information till samtliga kommuner i Västerbotten, samt regionen och länsstyrelsen med förslag på åtgärder som kan vidtas för att mildra effekter på företagen av Corona/Covid-19.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Företag upplever konkurrens från Skellefteå kommun

OSUND KONKURRENS Skellefteå kommuns bolag Solkraft har anmälts till Konkurrensverket för att det säljer ved till underpris. Detta dumpar priserna och bidrar till en osund konkurrens, vilket slår särskilt hårt mot mindre företag. "Solkraft säljer ved till ett pris som vi inte kan matcha, då det ligger under marknadsvärdet", säger Kenneth Söderström, vd på Qvarnsjö Skogstjänster AB.
NYHET Publicerad:

Det är svårt att göra gröna val

FÖRETAGARKRÖNIKA "Som företagare har jag en möjlighet att bidra till en bättre miljö, genom val av material och arbetssätt. Men den oförutsägbarhet som präglar miljöpolitiken och de höga kostnader miljömässiga val medför gör det svårt", skriver Fredrik Gustafsson, vd Grubbe Ventilation, i en krönika.
NYHET Publicerad:

Ny strategi ska lyfta företagsklimatet i Vilhelmina

FÖRETAGSKLIMAT Vilhelmina är en liten kommun i fjällvärden. Ett förbättrat företagsklimat innebär utmaningar. Kommunstyrelsens ordförande Annika Andersson (C) och utvecklingschef Ulrica Burman har diskuterat en ny näringslivsstrategi med kommunens företagare.
NYHET Publicerad:

”Slår hårdast mot de mindre privata skogsägarna”

SKOGSNÄRINGEN Från årsskiftet krävs en ansökan till Trafikverket och avgift om 2 900 kronor för att få göra ett virkesupplag vid väg, oavsett storlek på virkesupplag och väg. Detta blir en ytterligare börda för redan tyngda skogsbrukare.
NYHET Publicerad:

Robertsfors vill klättra långsamt

FÖRETAGSKLIMAT Ett långsiktigt förtroende mellan företagare och kommuntjänstemän är målet för Robertsfors kommun. "Vi ser på de enskilda värdena att vi förbättrar oss. Vi känner oss trygga med att näringslivets aktörer ser förändringen över tid och vet att vi ständigt jobbar med frågan", säger Patrik Nilsson (S).
NYHET Publicerad:

Mattias Holmström ny näringspolitisk rådgivare 

NY PÅ JOBBET Den 1 februari börjar Mattias Holmström som näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv med placering i Sundsvall. Mattias kommer att arbeta i de fem norra regionerna Västernorrland, Dalarna, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.
NYHET Publicerad:

Långa handläggningstider – ökar kostnaderna för företagen

FÖRETAGSKLIMAT Långa beslutstider och lång ärendehantering på länsstyrelsen, skapar problem för företagare som är beroende av myndighetens tjänster och bedömningar. Det visar en undersökning som Svenskt Näringsliv gjort bland företagare i Västerbotten.
NYHET Publicerad:

Nu är enkäten om företagsklimatet ute

FÖRETAGSKLIMAT Den 2 januari skickades årets enkät om det lokala företagsklimatet ut till cirka 60 000 företagare i Sverige. Det är ni företagare som kan ge oss de rätta svaren, detta så vi tillsammans kan fortsätta arbetet med att förbättra och utveckla företagsklimatet i länet och i din kommun.
NYHET Publicerad:

Lycksele öppnar för konkurrens – ett led i arbetet med företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT I december fattar Lycksele kommun beslut om att konkurrensutsätta kommunalt drivna verksamheter. Det är Alliansen som drivit fram förändringen som ska bidra till att förbättra villkoren för företagare i kommunen. Företagare som Svenskt Näringsliv pratat med är positiva, och Lycksele hade redan innan beskedet klättrat 32 placeringar i rankingen av företagsklimat.
NYHET Publicerad:

God Jul & Gott Nytt År!

JULHÄLSNING Svenskt Näringsliv Västerbotten vill passa på att önska er alla en riktigt god jul och ett företagsamt gott nytt år.
NYHET Publicerad:

Skellefteå gasar med batterilyftet – men företagsklimatet allt sämre

FÖRETAGSKLIMAT Företagen går bra, arbetslösheten är låg och snart öppnar Northvolts omtalade batterifabrik. Ändå backar Skellefteå kommun 42 placeringar i rankingen av företagsklimatet. Ett påbörjat arbete för förbättrad konkurrens och nya upphandlingsrutiner ska vända trenden, hoppas näringslivschef Bengt Ivansson.
NYHET Publicerad:

Efter kritik och sämre ranking: Umeå satsar på bättre dialog

FÖRETAGSKLIMAT Umeå kommun backar nio placeringar i rankingen av det lokala företagsklimatet och hamnar på plats 194 av 290 kommuner. Näringslivschef Peter Juneblad berättar att kommunen arbetar på flera nivåer för att förbättra dialogen med sina företagare, bland annat för att undvika nya ärenden kring osund konkurrens.