NYHET7 mars 2019

Företagsamheten växer i Sorsele

Sorsele har länets högsta företagsamhet och kommunens företagsamma har Sveriges högsta överlevnadsgrad av de nyföretagsamma från år 2014. Det visar den årliga undersökningen över företagsamhet som Svenskt Näringsliv gör.

"Det är glädjande att nyföretagsamheten i Sorsele växer och att andelen företagsamma i länet ökar," säger Mats Andersson Regionchef
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– Det är glädjande att nyföretagsamma i Sorsele har Sveriges högsta överlevnadsgrad och att kommunen samtidigt har länets högsta företagsamhet. I år har vi också tittat på äldres företagsamhet, personer över 64 år och företagsamheten inom RUT- och välfärdssektorerna, säger Mats Andersson, regionchef för Svenskt Näringsliv i Västerbotten.

Inom Rut och välfärdssektorn är majoriteten av de företagsamma kvinnor. När det gäller andelen företagsamma kvinnor ligger Västerbotten under genomsnittet för Sverige, endast var 16:e kvinna i Västerbotten ingår i gruppen företagsam.

Detta kan jämföras med siffran för hela befolkningen där var nionde person i Västerbottens län i åldern 16 till 74 år är företagsam, det vill säga har en F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag eller vd alternativt styrelseledamot i ett aktivt aktiebolag. Även sett till hela befolkningen ligger länet något under genomsnittet för Sverige.

– När det gäller Rut- och välfärdssektorn dominerar kvinnor. I Västerbotten kan vi se att nyföretagsamheten bland kvinnor backar jämfört med tidigare år. Det kan bero på olika faktorer som högkonjunktur och inte minst osäkerheten när det gäller politiken för RUT-avdrag och välfärdssektorn, säger Mats Andersson.

När det gäller antalet äldre företagsamma är Bjurholm en av de tio kommuner i Sverige med högst andel äldre företagsamma.

Vännäs ligger trea på listan över Sveriges kommuner med lägst andel nyföretagsamma å andra sidan visar undersökningen att de nyföretagsamma i Vännäs har hög överlevnad, jämfört med övriga kommuner i Sverige. Men jämfört med övriga Sverige har Västerbottens län den sjätte lägsta nyföretagsamheten. Positivt är dock att 75 procent av de som var nyföretagsamma 2014 är fortfarande aktiva. Smolket i bägaren är dock att endast 34 procent av dessa når upp till inkomstkravet som är 200 000 kronor för F-skattsedel och 500 000 kronor för aktiebolag. Med de siffrorna blir det en bottennotering, fyra från slutet, för länet, när det gäller andelen företagsamma som når inkomstkravet.

Svenskt Näringslivs undersökning om Sveriges företagsamhet genomförs varje år och bygger på underlag som hämtats från Upplysningscentralen, mätningen gjordes i januari och gäller för 2018. Syftet med mätningen är att visa om personer som har ett juridiskt och strategiskt ansvar för företagen ökar eller minskar.

FÖRETAGSAMHETEN.UNG FÖRETAGSAMHET.Kvinnlig företagsamhet
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist