Aleva hemtjänst
Foto: Samuel Pettersson

För att arbeta strukturerat med att få kunderna att leva ett rikt liv har Aleva byggt in en egen arbetsmetod som utgår från social gemenskap och stöd, meningsfullhet, fysisk aktivitet och goda matvanor.

Här uppmuntras äldre att leva livet

NYHET Publicerad

HEMTJÄNST Att ge äldre möjligheten att leva sitt liv fullt ut. Det är hemtjänstföretaget Alevas främsta mål. Framgångarna bygger på ett tydligt fokus på att individens behov tillgodoses, och att medarbetarna får stort handlingsutrymme att fatta beslut i vardagen.

Frida Nilsson

"Det är roligare att göra sitt jobb när man har mandat att påverka sin egen arbetssituation", säger Frida Nilsson.

Foto: Samuel Pettersson

För drygt sex år sedan bodde paret Frida Nilsson och Aron Kristoffersson i Stockholm där hon jobbade som chef inom hemtjänsten och han med rekrytering och bemanning. Det enda han visste om hemtjänst var det hon kom hem och berättade om sitt jobb.

– Min vardag var för det mesta ganska frustrerande. Aron blev engagerad och tyckte att det måste gå att göra på ett bättre sätt. Och efter många långa promenader hade vi en bra idé och affärsmodell.

Till slut bestämde de sig för att våga flytta tillbaka till Umeå där de båda växt upp, och starta hemtjänstföretaget Aleva. Idag har företaget två enheter i Umeå och en i Nordmaling med totalt 95 medarbetare.

– Vi insåg att det finns så mycket att göra inom äldreomsorgen och såg en möjlighet att vara med och utveckla den. Vi är båda personer som vill förändra, inte förvalta.

En av företagets ledstjärnor, som också har gett namn åt företaget, är att få de äldre att leva livet fullt ut och ha det så bra som möjligt. Inom äldreomsorgen generellt kretsar annars diskussionerna ofta om de praktiska insatserna, konstaterar hon.

– Det vi såg var att själva individen tappades bort – det ville vi ändra på. Tanken har från början varit att få de äldre att leva, och på våra gruppmöten pratar vi livskvalitet. Självklart tar vi också upp det praktiska men att personen lever fullt ut och inte saknar något i livet är vårt fokus.

En annan ledstjärna är hur det är att jobba på Aleva. Traditionellt inom hemtjänsten går en hel del av chefernas jobb ut på att kontrollera och övervaka personalen. Medarbetarnas handlingsutrymme är i allmänhet litet, enligt Frida Nilsson.

– Arbetet ute hos kund är otroligt ansvarsfullt och för att väga upp det och minska stressen ger vi våra medarbetare ganska stort ansvar och möjligheten att fatta egna beslut.

Det är de som är experter i situationen ute hos kunden, konstaterar Frida Nilsson. Om något händer finns det stöd att få, men alla vardagsbeslut måste inte gå genom chefen.

– Vi har gått ut ganska hårt med att medarbetarna ska våga lova saker och fatta egna beslut. Skulle det bli fel ska de känna att de har sin arbetsgivare i ryggen. Då reder vi ut det tillsammans.

Genom att ge personalen större frihet blir Aleva dessutom en attraktivare arbetsgivare.

– Det är roligare att göra sitt jobb när man har mandat att påverka sin egen arbetssituation.

För att arbeta strukturerat med att få kunderna att leva ett rikt liv har Aleva byggt in en egen arbetsmetod i sin struktur. Den utgår från Folkhälsoinstitutets fyra grundpelare för att förbättra äldres hälsa; social gemenskap och stöd, meningsfullhet, fysisk aktivitet och goda matvanor.

Kunden får initialt skatta sig själv hur han eller hon tycker att vardagen fungerar utifrån dessa aspekter och även arbetsgruppen gör en skattning av hur kunden upplevs må.

Tillsammans med kunden formuleras sedan ett mål, till exempel att den äldre ska komma ut ur lägenheten minst en gång i veckan, eller äta varm mat en gång om dagen.

– Arbetssättet blir ett helt annat när vi tar fram målen tillsammans med kunden. I stället för att tjata blir vi mer som coacher som motiverar. Det motiverar både kunder och medarbetare.

Under hösten har ett förslag om att slopa Lagen om valfrihet, Lov, och ersätta med direktupphandling, hängt över Aleva och övriga privata utförare i Umeå.  I slutet av januari ska kommunfullmäktige rösta omförslaget men till Frida Nilssons lättnad ser det inte ut att gå igenom.

För Aleva skulle ett upphandlingsförfarande innebära större osäkerhet men det skulle också vara svårt att få ihop med företaget omfattande satsning på utveckling, både internt och externt.

– Det går inte med det kortsiktiga perspektiv som en upphandling på tre år innebär, eftersom vi i så fall måste vara beredda på avveckling en stor del av tiden. Det är en otroligt oinspirerande tanke.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Effektivisering handlar inte om att springa fortare

KOMMENTAR Kommunsektorns kris kan undvikas, visar en ny rapport från Svensk Näringsliv. Lösningen är inte att springa fortare utan att lära av de mest framgångsrika kommunerna och tillämpa ny teknik. Mjuka faktorer som ledning, styrning, uppföljning och upphandling är avgörande för effektiviteten i en kommun, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Nya listan: Sveriges effektivaste kommuner

KOMMUNKRISEN Ödeshög och Ydre är landets två effektivaste kommuner. De kombinerar låga kostnader med hög kvalitet, enligt en undersökning som Svenskt Näringsliv har gjort.
NYHET Publicerad:

Krisande kommuner kan vända negativ trend

KOMMUNKRISEN Ekonomin är ansträngd i många kommuner. Diskussioner om sparpaket och skattehöjningar avlöser varandra. Ett sätt att råda bot på problemen är att effektivisera verksamheten. Besparingspotentialen är 30-40 miljarder kronor, enligt två studier.
NYHET Publicerad:

Operationsstatistik höjer vårdkvalitén

VÄLFÄRD Brittiska erfarenheter av att göra information om vården tillgänglig för patienter diskuterades vid ett seminarium. Hjärtkirurgen sir Bruce Keogh anser att statistiken tjänar kvalitetsutvecklingen i vården och patienterna väl.
NYHET Publicerad:

Valfriheten inom välfärden är åter hotad

KOMMENTAR Att ge regioner och kommuner rätt att reservera LOV-system för idéburna utförare är detsamma som att ge dem rätt att utesluta vinstdrivande företag från valfrihetssystemen. Det vore mycket olyckligt för valfriheten i välfärden, skriver Anders Morin, Svenskt Näringsliv och Christina Cedergren, Cedergruppen.
NYHET Publicerad:

Skattemedel i miljardklassen klantas bort

OFFENTLIG UPPHANDLING Miljarder slarvas bort i samband med offentlig upphandling. Usla inköp, dålig kontroll och uppföljning samt bristfällig konkurrens innebär att det saknas 70-100 miljarder kronor, enligt en ny kartläggning.
NYHET Publicerad:

Så vänder vi den negativa trenden i skolan

DEBATT Sverige måste vara ledande när det gäller kunskapsintensiv produktion av varor och tjänster, annars blir vi omsprungna av andra länder. Därför behöver vi en ny kurs för skolan – med reformer som är baserade på forskning, skriver Caroline af Ugglas, Anders Morin och Karin Rebas och presenterar fem reformförslag.
NYHET Publicerad:

Tjörnbolag växte snabbt med Lov

HEMTJÄNST Under flera år drev Margreth Andersson ett hemtjänstföretag på Tjörn. Hon beskriver kontakten med de äldre som underbar men konstaterar också att livet som småföretagare är tufft.
NYHET Publicerad:

Succé för industrigymnasiet i Södertälje

UTBILDNING Snart är det sju år sedan Scania och Astrazeneca startade ett industrigymnasium i Södertälje. Söktrycket till skolan är idag högst av alla gymnasier i hela Stockholmsregionen och utbildningen ger ett tillskott på hett efterfrågad kompetens i regionen.
NYHET Publicerad:

Nyköpingsskola prisas för kvalitetsarbete

YRKESUTBILDNING Målen är tydliga. Varje lärare och elev vet vad som gäller för att uppnå bästa resultat. Arbetet har gett Nyköping Strand Utbildningscentrum utmärkelsen Bättre skola 2018.
NYHET Publicerad:

Här uppmuntras äldre att leva livet

HEMTJÄNST Att ge äldre möjligheten att leva sitt liv fullt ut. Det är hemtjänstföretaget Alevas främsta mål. Framgångarna bygger på ett tydligt fokus på att individens behov tillgodoses, och att medarbetarna får stort handlingsutrymme att fatta beslut i vardagen.
NYHET Publicerad:

Politiskt trängd skolföretagare sålde verksamheten

VÄLFÄRD Politisk osäkerhet fick Skolhoppet, som driver en montessoriskola, att sälja till ett större bolag. Därmed är skolans framtid tryggad. "Som liten friskola är det ganska tufft och skakigt idag", säger grundaren Maria Jacky.
NYHET Publicerad:

En myt att mer resurser löser välfärdens problem

KOMMENTAR Mer resurser löser inte välfärdens problem, utan leder till följdproblem. Den enda lösning som är förenlig med förbättrad välfärd är att öka användningen av modern teknik i kommunsektorn, skriver Bettina Kashefi, chefekonom och Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

I Böle har skolan blivit byns mötesplats

SKOLA När den kommunala skolan i Böle lades ner 2003, gick föräldrarna ihop för att rädda den. De startade en ideell förening som idag äger skolan, en restaurang och ett fastighetsbolag. All vinst återinvesteras, bland annat i hög personaltäthet och näringsrik mat lagad från grunden.
NYHET Publicerad:

Dialys på export stärker svensk välfärd

VÅRD Sedan det svenska dialysföretaget Diaverum köptes av ett riskkapitalbolag för elva år sedan har expansionen varit rekordartad. Företaget finns idag i uppåt 20 länder och en av framgångsfaktorerna är det systematiska kvalitetsarbetet som ständigt förbättrar för patienterna.
NYHET Publicerad:

Nöjda lärare ger nöjda barn och föräldrar

FÖRSKOLA Med sin profil för bra mat, miljö och hälsa har Trädets förskola växt och frodats sedan starten. ”Ofta är det bemötandet och hur vi jobbar med barnen som uppskattas”, säger grundaren Erica Rautila. Snart är det dags att ta nästa steg och öppna förskola nummer två.
NYHET Publicerad:

Politiker vallfärdar till fristående skola

GRUNDSKOLA När Jessica och Fredrik Påhlsson startade sin första skola var målet att bli bäst. Idag vallfärdar politiker och andra dit för att förstå hur de får ihop ekvationen med mindre klasser och högre lärartäthet med samma budget som kommunens skolor.
NYHET Publicerad:

Små förskolor får nytt liv med gemensamma processer

VALFRIHET Nya regler och myndighetskrav gör det allt krångligare att driva små förskolor. För att fler små förskolor ska överleva stöttar Tivoliförskolor dem med administrationen. ”Enda möjligheten att klara det på sikt är att samla många under samma paraply”, säger Anders Grahn, verksamhetschef.
NYHET Publicerad:

Familjär hemtjänst lockar både personal och äldre

OMSORG Hemtjänstföretaget Allas vård och omsorg i Enköping växer så att det knakar. Antalet anställda har ökat från 6 till 40 sedan starten för två år sedan. Enligt vd:n Elvir Blazevic ligger företagets familjära känsla bakom en stor del av framgångarna.
NYHET Publicerad:

Kommunerna måste bli effektivare – nu!

DEBATT Bristen på arbetskraft hotar den svenska välfärden. Om inget görs snarast kommer hela ökningen av sysselsättningen fram till år 2025 behöva ske i kommunsektorn. Ett sådant scenario vore förödande för Sverige, skriver Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.