LogoLogo
LogoLogo
NYHET6 juli 2020

”Jag ser företagarna som hjältar!”

I höst tillträder Anja Palm som ny näringslivschef i Skellefteå kommun. Hon har fram tills dess rollen som biträdande näringslivschef, men i höst tar hon över ansvaret för kommunens näringslivsarbete. Vi har ställt några frågor om hur hon ser på sin kommande tjänst.

Foto: Paulina Holmgren

Du tillträder som näringslivschef i höst. Vad är det första du kommer att göra?

Jag kommer inte göra några stora förändringar utan ha fortsatt fokus på att hålla uppe tempot i pågående utvecklingsfrågor. Det händer mycket i Skellefteå just nu med utvecklingen av Campus Skellefteå, nya och pågående etableringar och fokus på befintligt näringsliv. Vi följer utvecklingen av Corona och hur detta påverkar företagen.

Vid Svenskt Näringslivs senaste ranking av företagens syn på företagsklimatet hamnade Skellefteå på plats 225. Vad tror du är viktigast att göra för att skapa ett bättre företagsklimat?

Det finns flera frågor där vi får goda betyg i mätningen, till exempel tycker en majoritet av företagen att näringslivsklimatet har blivit bättre de senaste fem åren. Men det finns också utmaningar vi behöver jobba med. De vanligaste svaren för hur kommunen kan få ett bättre näringslivsklimat är bättre infrastruktur och fler bostäder vilket Skellefteå kommun arbetar aktivt med. Det finns även frågor som rör relationen mellan företagare och kommunen. Dessa frågor arbetar vi med genom att träffa företagare och föra dialog genom företagsbesök men även organiserade träffar runt om i kommunen. Vi arbetar även mycket internt för att skapa förståelse för företagarnas förutsättningar så att de tjänster som utvecklas och de möten som sker med kommunen upplevs som professionella och serviceinriktade.

Ser du några särskilda utmaningar när det kommer till företagande i Skellefteå?

Många företag vittnar om utmaningar kopplat till kompetensförsörjning. Skellefteå befinner sig i stark tillväxt och jakten på kompetens kommer vara påtaglig för företagare i de flesta branscher. Genom samarbeten mellan det privata, offentliga och akademin kommer vi hitta nya lösningar på de problem som uppstår. Det kommer alltid att finnas utmaningar och det är viktigt att vi har ett gemensamt förhållningssätt att vilja hitta lösningar tillsammans.

Varför är ett gott företagsklimat viktigt för er kommun?

Företagsklimatet är en känsla som varje företagare har och som sprider den känslan vidare till sina vänner, partners och kunder. Vi kan inte alltid få varje företagare att känna sig nöjd men om tillräckligt många är nöjda med det företagsklimat som finns i kommunen kommer det spridas vidare och viljan att investera här ökar. Vår målsättning är att ha en nära dialog med företagarna och förstå vilka frågor som är viktiga för dem. Svenskt Näringsliv företagsmätning är ett av flera underlag som vi tar till oss och som vi har med oss i diskussionen med företag och internt i kommunen.

Finns det något särskilt du vill skicka med till kommunens företagare?

Jag ser företagarna som hjältar! De arbetstillfällen som finns och skapas av företagare är grunden till att vi kan bedriva den välfärd som invånare förväntar sig. Men betydelsen är mycket större än bara de skatteintäkter som företagen bidrar med. Företagen skapar mening och samhörighet för många tusen anställda. Det mesta av det vi uppskattar i en kommun i form av olika tjänster, produkter och upplevelser levereras av lokala företagare. I Skellefteå har vi ett näringsliv att vara stolta över och som attraherar personer från hela värden.

Kommunrelationer
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist