Lycksele öppnar för konkurrens – ett led i arbetet med företagsklimatet

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT I december fattar Lycksele kommun beslut om att konkurrensutsätta kommunalt drivna verksamheter. Det är Alliansen som drivit fram förändringen som ska bidra till att förbättra villkoren för företagare i kommunen. Företagare som Svenskt Näringsliv pratat med är positiva, och Lycksele hade redan innan beskedet klättrat 32 placeringar i rankingen av företagsklimat.

Christer Rönnlund

Christer Rönnlund

– När Alliansen tillträdde efter valet satte vi som mål att vi skulle klättra hundra placeringar under mandatperioden. Så resultatet är definitivt åt rätt håll, säger kommunstyrelsens ordförande, M-politikern Christer Rönnlund.

I 2019 års ranking av företagsklimat i svenska kommuner hamnade Lycksele på plats 229, en tydlig förbättring från bottennoteringen 266 under 2017. Väg- och tågnät samt upphandling får fortfarande lågt betyg av företagarna, medan attityder till företagare och servicenivå förbättrats, enligt undersökningen.

Christer Rönnlund tog över som kommunalråd 2018, efter 48 år i opposition. Han berättar att den nya ledningen tidigt tog fram ett nytt näringslivsprogram, och anställde en ny näringslivschef att verkställa planerna. Förbättrad tillgänglighet, lots-verksamhet och utökade kontaktytor är några exempel på åtgärder.

Lycksele inför utmaningsrätt

Men det som kanske gör större avtryck framöver, är planerna att öppna upp för konkurrens.

– 93 procent av all kommunal verksamhet drivs i egen regi idag. Målet är att komma ner till runt 85 procent, och då ska man komma ihåg att genomsnittet i Sverige är runt 83-84 procent.

Beslutet om utmaningsrätt väntas gå igenom i mitten av december och innebär att företag som vill ta över en kommunal verksamhet kan ansöka om att få göra så.

– Ansökningar ska prövas från fall till fall. Jag ser framför mig att det exempelvis kan bli intraprenader, där personal vill ta över verksamheter och driva den med egen budget. Samtidigt är vi medvetna om att allt inte går att upphandla – många delar ska även fortsättningsvis vara i kommunal regi, säger Christer Rönnlund.

Prisad leverantör av välfärdstjänster

Delia Zadius, Blomstra

Delia Zadius

En som har erfarenhet av att leverera tjänster till kommuner är Delia Zadius, som driver omsorgsföretaget Blomstra. Hon utsågs nyligen till Årets företagare i Umeå och är positiv till nyheten om grannkommunens beslut, samtidigt som hon inte kan säga om det är aktuellt för Blomstra att etablera sig där.

Det är viktigt att det finns en tydlig målbild om vad kommunen vill förbättra genom att privatisera, menar hon. Och kraven på utförarna måste vara glasklara:

– Det måste vara övertydligt vad utföraren av tjänsten ska leverera, säger Delia Zadius.

Hon förklarar att kulturen inom omsorgen kan skilja sig åt mellan olika kommuner, och rätt kultur är en förutsättning för att hon ska vara intresserad av att etablera sig:

– Vill folk jobba inom omsorgen? Ses det som ett riktigt jobb där medarbetarna stannar kvar? Är det bra arbetsmoral? Det är några aspekter som avgör om det går att driva en bra verksamhet, säger Delia Zadius.

Hoppas på uthållighet

Anders Franklin, TM Konsult

Anders Franklin

Foto: Mia Berglund

En annan företagare som ger tummen upp till planerna på privatisering är Anders Franklin, vd för byggkonsultföretaget TM med verksamhet i Lycksele och flera andra norrländska städer.

– Beslutet är ett steg i rätt riktning. Generellt borde det finnas kommunala verksamheter som går att lyfta ut till privat sektor, säger Anders Franklin.

Han upplever att kommunen lyssnar mer på näringslivet idag.

– De har kontinuerliga träffar med företagare och är lättare att komma i kontakt med. Sen hoppas jag att det finns en uthållighet i åtgärderna. Det tar ett tag att vinna förtroende, säger Anders Franklin.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Jag ser företagarna som hjältar!”

FÖRETAGSKLIMAT "De arbetstillfällen som finns och skapas av företagare är grunden till att vi kan bedriva den välfärd som invånare förväntar sig", säger Anja Palm, tillträdande näringslivschef i Skellefteå kommun.
NYHET Publicerad:

Viktigt att hjälpa hjulen att börja snurra igen

CORONAKRISEN Nyligen genomfördes Svenskt Näringslivs stämma och framtidsmöte, som på grund av rådande omständigheter för första gången skedde digitalt.  Fokus låg på hur Sverige och det svenska näringslivet ska överleva och komma tillbaka efter krisen.Vi har pratat med några företagare som deltog.
NYHET Publicerad:

Företagsklimatet 2020 i coronatider

FÖRETAGSKLIMAT Att presentera företagsklimatet i dessa tider är inte enkelt. Enkäten visar företagens svar före coronakrisen slog till med full kraft. Sedan dess har vi också sett hur kommunerna har agerat i denna kris, vilket också visar på hur de värdesätter sina lokala företag. Nu är det avgörande att vi skapar ett ännu bättre företagsklimat också efter krisen.
NYHET Publicerad:

Välkommet beslut för ägare av fjällnära skog

ÄGANDERÄTTEN När staten fattar beslut om att skydda skog blir den obrukbar för ägaren. Sedan 2016 har Skogsstyrelsen stoppat utbetalningar av ersättning för sådan skog, men nu slår alltså mark- och miljööverdomstolen fast att de skogsägare som drabbas ska ersättas ekonomiskt. Jonas Eriksson, medlemschef på Norra Skog, är glad att domen äntligen har kommit.
NYHET Publicerad:

Allvarligt läge för Västerbottens företag

KONJUNKTUREN Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport visar att 60 procent av företagen i Västerbotten har en lägre produktion och försäljningsvolym än för sex månader sedan. "Siffrorna för Västerbottens län bör vara en varningsklocka. Det är av yttersta vikt att de åtgärder regeringen föreslagit snabbt kommer på plats för att undvika att företagen fortsätter att blöda", säger Mats Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Västerbotten.
NYHET Publicerad:

Effekterna av coronakrisen allt svårare för företag i länet 

OROVÄCKANDE SIGNALER Corona-krisen påverkar många företag i Västerbotten. Bara 11 procent av företagen anser att de har en normal produktionskapacitet. Hela 47 procent av företagen i länet upplever finansierings- och likviditetsproblem.
NYHET Publicerad:

TSL redo att stötta vid omställning

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Carin Edholm på Trygghetsfonden TSL i Region Norr.
NYHET Publicerad:

Västerbottniskt företag hjälper vården med skyddsvisir

CORONAKRISEN Byggkonsultföretaget TM Konsult med säte i Lycksele har börjat tillverka skyddsvisir till kommunerna. "Vår 3D-skrivare går på högvarv och om allt flyter på som det ska hinner vi tillverka mellan 15 och 20 skyddsvisir per dygn tillsammans med andra företag i Lycksele", säger Anders Franklin.
NYHET Publicerad:

Kraftfullt agerande av flera kommuner i Västerbotten

CORONAKRISEN Coronakrisen har på några få veckor raserat framtidsutsikterna för många företag. Verksamheter som i slutet av februari hade fullt i orderböckerna står idag helt utan jobb. "Flera av förslagen vi nu ser i kommunerna sänker företagens kostnader, minskar intäktsbortfallet och ökar möjligheten att överleva krisen", säger Mats Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Västerbotten.
NYHET Publicerad:

UF i Västerbotten kör mässan digitalt

UNG FÖRETAGSAMHETUF Då den stora UF-mässan Entreprenörskap på riktigt, som skulle engagera mer än 500 personer, inte går att genomföra fysiskt så kommer den att ställas om till ett digitalt event för Västerbottens UF-företag.
NYHET Publicerad:

Ytterligare kommuner i länet underlättar för företagen

CORONAKRISEN Lycksele, Skellefteå och Dorotea är tre ytterligare kommuner i Västerbotten som vidtar åtgärder för att underlätta för företagen som drabbats av effekterna av Corona.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Robertsfors underlättar för företagen i krisen

CORONA Robertsfors kommun har vidtagit åtgärder till stöd för de lokala företag som drabbats hårt i Corona-krisen. Kommunen ger företag inom vissa branscher möjlighet till förlängd betalningstid på fakturor för att underlätta likviditeten.
NYHET Publicerad:

Förslag till kommuner, regionen och länsstyrelsen i Västerbotten

CORONA I vår Företagarpanel ser vi att det under den senaste veckan fått allt mer omgående konsekvenser i en stor andel av företagen. Antalet varsel om uppsägningar har tyvärr ökat markant. Vi har skickat ut information till samtliga kommuner i Västerbotten, samt regionen och länsstyrelsen med förslag på åtgärder som kan vidtas för att mildra effekter på företagen av Corona/Covid-19.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Företag upplever konkurrens från Skellefteå kommun

OSUND KONKURRENS Skellefteå kommuns bolag Solkraft har anmälts till Konkurrensverket för att det säljer ved till underpris. Detta dumpar priserna och bidrar till en osund konkurrens, vilket slår särskilt hårt mot mindre företag. "Solkraft säljer ved till ett pris som vi inte kan matcha, då det ligger under marknadsvärdet", säger Kenneth Söderström, vd på Qvarnsjö Skogstjänster AB.
NYHET Publicerad:

Det är svårt att göra gröna val

FÖRETAGARKRÖNIKA "Som företagare har jag en möjlighet att bidra till en bättre miljö, genom val av material och arbetssätt. Men den oförutsägbarhet som präglar miljöpolitiken och de höga kostnader miljömässiga val medför gör det svårt", skriver Fredrik Gustafsson, vd Grubbe Ventilation, i en krönika.
NYHET Publicerad:

Ny strategi ska lyfta företagsklimatet i Vilhelmina

FÖRETAGSKLIMAT Vilhelmina är en liten kommun i fjällvärden. Ett förbättrat företagsklimat innebär utmaningar. Kommunstyrelsens ordförande Annika Andersson (C) och utvecklingschef Ulrica Burman har diskuterat en ny näringslivsstrategi med kommunens företagare.
NYHET Publicerad:

”Slår hårdast mot de mindre privata skogsägarna”

SKOGSNÄRINGEN Från årsskiftet krävs en ansökan till Trafikverket och avgift om 2 900 kronor för att få göra ett virkesupplag vid väg, oavsett storlek på virkesupplag och väg. Detta blir en ytterligare börda för redan tyngda skogsbrukare.