NYHET16 maj 2022

Orimliga upphandlingar ger negativa effekter för kommun och invånare 

Daniel Bernhardsson driver taxiverksamhet i de tre nordligaste länen och när det kommer till upphandling menar han att de generellt sett är bristfälliga. ”Det ställs hur långtgående krav som helst och görs ingen konsekvensanalys. Upphandlingarna blir ibland orimliga” säger han. 

Skolskjutsar, färdtjänst, serviceresor, privatkunder och företagskunder, ja Björkstaden Beställningscentral har många ben att stå på, men verksamheten är till stor del beroende av uppdrag från det offentliga. Lagen om offentlig upphandling tillämpas av kommuner och regioner när de ska upphandla bland annat taxiverksamhet och syftet är att våra skattepengar ska användas på effektivast sätt. 

– Idag är det nästan det motsatta. Många av de upphandlingar jag deltar i skapar inte förutsättningar för att nyttja skattepengarna på bästa sätt, det är snarare att de som upphandlar ställer så många, djupa och orimliga krav att alla vi som lämnar anbud måste ta höjd i våra prisberäkningar för att inte räkna bort oss så det blir dyrare för den upphandlande enheten, säger Daniel Bernhardsson. 

Ett konkret exempel är där Länstrafiken i Västerbotten fått i uppdrag av Regionala Utvecklingsnämnden att utreda möjligheterna att bedriva serviceresor i egen regi. Orsaken sägs vara bland annat en för hög prisbild i den avbrutna upphandlingen av serviceresor som genomförts i Västerbotten. 

– Min bild är dock att den upphandling som gjordes hade extremt långtgående krav och orimliga vitesbelopp vilket många av oss som deltog i upphandlingen påtalade utan framgång. Det ledde till två saker. Dels att färre aktörer har möjlighet att lämna anbud, dels att de anbud som lämnades in blev dyra eftersom kravställandet var utformat på ett sådant sätt. 

När Daniel Bernhardsson påtalar att de alldeles för långtgående kraven och därmed höga priserna får negativa konsekvenser menar han att Länstrafiken och Regionens agerande nu även kan drabba Västerbottens kommuner och dess invånare.  

– I Umeå skulle konsekvenserna kunna vara att konkurrensen i taxibranschen skulle slås ut och att det endast skulle finnas ett större taxibolag kvar, och det skulle därmed inte bli någon konkurrens inför de kommunala upphandlingarna inom till exempel färdtjänst och skolskjutsar. Dessutom blir servicen sämre för umeborna och hitresta som önskar beställa en taxi från flyget eller till krogen. Det uppstår kapacitetsbrist. I de mindre kommunerna kommer taxiverksamheten mest troligt att dö ut helt, säger Daniel Bernhardsson. Det kommer inte att gå att beställa en taxi. 

– När det offentliga väljer att leverera egen taxiverksamhet istället för att nyttja företagens uppbyggda kompetens, fordonsflotta, och personal så förlorar samhället och skattebetalarna på det. Det underminerar ett välmående näringsliv och hämmar innovation och utveckling, säger Mats Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv i Västerbotten. 

Daniel Bernhardsson driver verksamhet i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland och han ser skillnader mellan upphandlande enheter i de tre länen. 

– Västernorrland tycker jag generellt sett har en bättre inställning. Deras upphandlingar brukar ta hänsyn till att det ska bli så bra som möjligt för både den som upphandlar och den som blir upphandlad. I Norrbotten är det också helt okej men i Västerbotten märker jag en stor skillnad på inställning, kompetens och engagemang, säger Daniel Bernhardsson. 

Lokalt FöretagsklimatUpphandling
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist