Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET11 december 2020

Rekordutveckling för Ung Företagsamhet Västerbotten 

Läsåret 2020/21 driver 1005 gymnasieelever UF-företag, vilket är en ökning med 20 procent mot 2019, och hela 43 procent av Västerbottens grundskolor utbildar barn och ungdomar i entreprenörskap. 

Ung Företagsamhet Västerbotten: Kalle Viklund, Petra Umaerus, Frida Wimelius, Julia Forsberg, Tilda Tullnér och Amanda Lundström arbetar för att fler barn och unga ska få öva och tro på sin egen företagsamhet.  

– 2020 har varit ett speciellt år för oss alla och att vi nått rekordsiffror mot alla odds känns fantastiskt och betydande för hela regionens utveckling. På nationell nivå driver 34 676 gymnasieelever UF-företag under läsåret 2020/2021 och i Västerbotten uppgår siffran till 1005 elever – en ökning med 169 elever sedan förra året. Att driva UF-företag och få möjlighet att utveckla sina entreprenöriella förmågor är viktigare än någonsin, säger Frida Wimelius, regionchef Ung Företagsamhet Västerbotten. 

Genom UF-företagande får elever starta och driva riktiga företag och tränar därmed en rad entreprenöriella förmågor så som kreativitet, ansvarstagande, självkännedom, samarbets- och initiativförmåga samt problemlösning. Förmågor som blir allt viktigare i det framtida arbetslivet. Forskning visar att de elever som driver UF-företag under sin skolgång tenderar att senare i livet få högre lön, ha lägre arbetslöshet och i större utsträckning är benägna att starta och driva egna företag. Speciellt tjejers syn på entreprenörskap förändras genom UF-företagande och statistik visar att 80 procent av de tjejer som drivit UF-företag ser positivt på att starta eget i framtiden. Erfarenheterna från ett UF-år gör med andra ord skillnad, både för individen och samhället. 

– I rådande pandemiläge är det av största vikt att fler ges möjlighet att öva och våga tro på sin egen företagsamhet inom ramen för sin skolgång. För att säkra företagande och tillväxt i Västerbotten behöver regionen i större utsträckning stimulera entreprenörskap och innovation. UF-företagande är viktigare än någonsin, säger Frida Wimelius. 

Västerbotten står inför en mängd utmaningar gällande exempelvis avbefolkning, generationsskiften, kompetensförsörjning och en avstannande företagsetablering. I skolväsendet syns också en negativ utveckling gällande elevers engagemang, något som även visar sig i studieresultaten. Forskning visar tydligt att övning och uppmuntran att använda sina entreprenöriella och icke kognitiva förmågor i tidig ålder genererar en positiv utveckling för barn på flera nivåer; skolengagemanget ökar, uppgifterna blir mer autentiska, lärar-elev relationen stärks och eleverna ser ljusare på sin framtid och samhället där de bor. Denna utveckling är viktig, såväl för individen som samhället för att kunna möta arbetslivet på ett konstruktivt sätt och utgör en viktig komponent i att adressera de utmaningar som regionen står inför. Entreprenöriellt lärande i skolan stärker även långsiktigt en positiv utveckling i samhället inom en rad områden där exempelvis hållbarhet och jämställdhet ofta förbättras genom entreprenöriella arbetssätt. Det kommer, annorlunda uttryckt, ut mer driv, energi, innovationstänkande och motivation till Västerbotten om barn och ung får öva och tro på sin egen företagsamhet.  

– Jag är verkligen stolt över det ambitiösa och långsiktiga arbete som vi genomför i syfte att stötta lärare och studie- och yrkesvägledare i grundskolan. Vårt mål är att en röd tråd av entreprenörskap ska vara en naturlig del i pedagogernas arbetssätt på alla skolor i länet och vi har lagt en fin grund för det, berättar Frida och summerar; 

– 2020 har varit ett speciellt år för oss alla och jag är extra stolt över mitt team som inspirerat lärare och elever att våga driva företag i dessa tider. Att vi lyckats med en utveckling där 20 procent fler elever driver UF-företag och 43 procent av länets grundskolor nu är aktivt företagsamma skolor är mycket inspirerande. Att detta sammanfaller med att Ung Företagsamhet Sverige fyller 40 år är extra härligt avslutar Frida Wimelius. 

– Vi har en driven regionchef för Ung Företagsamhet i Västerbotten som byggt ett fantastiskt arbetslag som i coronapandemin inte ställt in utan ställt om och fortsätter att leverera fantastiska resultat tillsammans med skolorna i Västerbotten, alla barn borde få chansen att driva ett UF-företag, säger Mats Andersson regionchef på Svenskt Näringsliv  

Om Ung Företagsamhet 

Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation och är en del av den globala organisationen Junior Achievement. Sedan 1980 har vi utbildat närmare en halv miljon gymnasieelever i entreprenörskap genom utbildningen UF-företagande. Sedan 2010 arbetar vi även med entreprenörskap i grundskolan. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Vi driver även nätverket UF-alumni. Vi har 24 regionkontor, ett nationellt kansli och över 100 anställda i hela landet och stöds av offentliga medel och det privata näringslivet. 

Ung Företagsamhet är en ideell och obunden utbildningsorganisation med syftet att tillsammans med skolan införa entreprenörskap och ett engagerat näringsliv i utbildningssystemet. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap   

ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN.Ung Företagsamhet
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist