LogoLogo
LogoLogo
Nyhet23 mars 2020

Robertsfors underlättar för företagen i krisen

Robertsfors kommun har vidtagit åtgärder till stöd för de lokala företag som drabbats hårt i Corona-krisen. Kommunen ger företag inom vissa branscher möjlighet till förlängd betalningstid på fakturor för att underlätta likviditeten.

Kommunen har undersökt hur Corona-pandemin slår mot deras lokala branscher och identifierat att problemen är särskilt stora för boendeanläggningar och restauranger. Det är därför till dessa branscher lättnaden kommer att erbjudas.

Företag inom dessa branscher kommer att få ett erbjudande om att samtliga fakturor från kommunen som rör vatten, avlopp, tillsyn samt hyra från och med 1 april till 30 juni kan betalas med en kredittid på 90 dagar.

Olof Norberg
Olof Norberg

– Vi hoppas att detta kan underlätta för företagens likvida flöde under andra kvartalet 2020. Hittills är det åtta företag som har accepterat erbjudandet, säger Olof Norberg, näringslivsstrateg Robertsfors kommun.

Kommunen kommer att fortsätta bevaka utvecklingen och beslutshantering efter juni kommer att bedömas senare. Kommunen välkomnar också synpunkter och åsikter från berörda företag.

– Svenskt Näringsliv har varit i kontakt med samtliga kommuner i Västerbotten och välkomnar naturligtvis denna åtgärd från Robertsfors. Tillsammans kan staten, kommuner, regionen och länsstyrelsen göra mycket för att underlätta för de hårt drabbade företagen i vårt län. Jag hoppas därför att fler kommuner följer Robertsfors spår och försöker hjälpa företagen, säger Mats Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Västerbotten.

Fakta

Erbjudandet gäller registrerad näringsverksamhet oavsett associationsform inom aktuella SNI-registreringar och med en omsättning om minst 300 Tkr. Erbjudandet gäller således inte hobbybaserad verksamhet, föreningar och annan verksamhet som kan betraktas som sidoverksamhet.

Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist