NYHET17 december 2020

Tillvarata företagens investeringar 

Många företag ser en framtid av stora investeringar i både Norr- och Västerbotten.  Båda länen har dock liknande utmaningar som måste lösas om företagens investeringsvilja också ska kunna omvandlas till verklighet.  

Hans Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Norrbotten
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

För att bara lyfta två stora investeringar kan LKAB och Northvolt nämnas.  

LKAB har presenterat vad de beskriver som den största svenska industrisatsningen någonsin. Bolaget ska ställa om hela produktionssystemet, initialt till fossilfritt och på sikt koldioxidfritt till en investeringskostnad om 300-400 miljarder kronor fördelat på 20 års tid. Detta kommer att säkra verksamheten och arbetstillfällena i Norrbotten åtminstone till år 2060.  

I Skellefteå pågår en rekordstor satsning på Northvolts batterifabrik Northvolt Ett. När allt är i drift år 2025 förväntas fabriken att ha omkring 3 000 anställda.   

Utöver rena arbetsplatser hos företagen skapar dessa investeringar också en stor efterfrågan av underleverantörer, restauranger och annan service till företagen. De stora och långsiktiga investeringarna skapar ringar på vattnet som i sin tur skapar en grogrund för en lokal tillväxt.  

Mats Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Västerbotten
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

I den svåra tid som Sveriges företag och landets ekonomi befinner sig i som en följd av coronakrisen måste varje investering tillvaratas. Varken Sverige eller våra län har råd att slarva bort företagens investeringsvilja.   

För att investeringsviljan ska upprätthållas och bli verklighet måste en rad avgörande problem först lösas. Den kanske mest uppenbara problematiken är tillgången till el, något som båda ovan nämnda satsningar är mycket beroende av. Såväl elproduktion som överföringskapaciteten måste säkras och detta till ett konkurrenskraftigt elpris. Elfrågan tillsammans med tillståndsproblematiken i stort är två avgörande punkter som de statliga myndigheterna måste hantera. 

Länsstyrelsen och kommunerna har en avgörande roll 

Men länens kommuner, regioner och länsstyrelser står inte utan möjlighet till påverkan. Tvärtom har de stora möjligheter att skapa de förutsättningar som krävs för företagen. Företagen i båda länen har under många år varnat för att det är svårt att hitta rätt medarbetare. Arbetslösheten är väldigt låg och i Norrbotten ses till och med en nettoutflyttning. Det bådar inte gott för fortsatta investeringar. Här måste kommunerna förbereda bostäder, samhällsservice och inte minst att skapa attraktiva kommuner som får människor att vilja bosätta sig där.   

Den investeringsvilja som syns i våra län just nu är inget att ta för givet. Det är nu vi ser chansen att säkra tusentals nya jobb och därmed skatteintäkter till den gemensamma välfärden. Då är det avgörande att staten, men inte minst länen själva, agerar på bästa sätt för att möta investeringsviljan och göra verklighet av planerna.  

InvesteringarNorthvolt
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist