Topp-100 är målet på sikt för Vindeln

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT Företagsklimatet i Vindeln har sedan 2014 rankats inom den sämre tredjedelen av Sveriges kommuner. Just nu på plats 229 efter en tillbakagång med 12 placeringar. Men målsättningen är att hamna bland de 100 bästa kommunerna i landet.

Mathias Haglund

Mathias Haglund

Kommunalrådet Mathias Haglund (S) har en förklaring till att företagsklimatet blivit sämre under senare år.

– Vindeln var en gång navet för projekt, kompetens och erfarenheter på näringslivsområdet. 2012 nådde också kommunen all time high i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. Men så avvecklade det nya styret näringslivskontoret som man mest tyckte kostade pengar. Mellan 2013 och 2017 fanns inte heller någon näringslivsansvarig vid sidan av kommunalrådet och kommunchefen. Och det satte snabbt sina spår i rankingen samtidigt som Vindeln inte längre kunde göra anspråk på att vara det omtalade navet i området.

Mathias Haglund styrde under förra mandatperioden med Vänsterpartiet, men tappade två mandat vid senaste valet. Det kompenserades av att Kristdemokraterna med lika många lockats in i maktens centrum. Men marginalerna är små. Mellan 2014 och 2018 handlade det om ett mandats övervikt för majoriteten och nu ser det ut på samma sätt i kommunfullmäktige, 16 mandat mot 15 för opposition. Mathias Haglund vittnar också om att det kan vara besvärligt med så knapp majoritet, men hittills har det fungerat och alla har varit på plats.

Vindeln är en småföretagarkommun med cirka 800 registrerade företag på 5.000 invånare. Man har en stark tradition av entreprenörskap och den så kallade ”Vindelandan” har lite av finska sisun över sig. Därför är det kanske inte heller så förvånande att företagarna ger synen på entreprenader bästa betyget i den senaste rankingen av företagsklimatet. För första gången finns Vindeln bland de 100 främsta kommunerna i den delfrågan.

– Vi har en lång tradition i Vindeln av entreprenörskap. Små och stora företag i kommunen har fortsatt här och växt till medelstora plus några ännu större med verksamheter riktade mot skogsindustrin. Stora företag har blivit kvar och också fungerat som ambassadörer för Vindeln på olika håll i världen där de säljer, vilket är mycket värdefullt, säger Mathias Haglund.

Mer nerslående är hur företagarna ser på vad som händer i kommunhuset. Eller kanske inte händer, rättare sagt. Tjänstemännens attityder till företagande får underbetyg liksom servicen till företagen. Tillämpningen av lagar och regler håller inte heller måttet.

Helena Lundgren

”Det saknas en politisk vision när det gäller näringslivet”, säger Helena Lundgren vid Hotell Forsen. "För mycket verkar handlar om vad man gör dag för dag.”

– Vindeln handlar ofta i botten vid mätningar. Med tanke på den fantastiska näringslivsstruktur vi har borde styrkan i näringslivet ha en större inverkan på kommunens liv. Attityden till privata företag måste bli en annan och förståelsen öka för vad vi bidrar med både i form av service i kommunen och nödvändiga skatteintäkter, säger Helena Lundgren vid Hotell Forsen som är ordförande för en företagargrupp.

– Trycket på tjänstemännen har hårdnat under de senaste åren. Intresset av att bygga och utvecklas i kommunen har ökat rejält under högkonjunkturen. Det har ställt stora krav på oss. Har vi gamla omoderna detaljplaner för områden som privatpersoner eller näringslivet vill utnyttja så tar det också lång tid att genomföra projekten. Folk blir förstås lätt irriterade om det är svårt att möta kraven på att exempelvis bygga ut snabbt.

– Vi har också många unga och mindre erfarna anställda. De är förstås måna om att försöka göra rätt, kan ha svårare att tolka regelverken och törs kanske inte heller gena som man hör att det kan ske i andra kommuner.

Mest glädjande ur företagarsynpunkt är att allmänhetens attityder till företagande ges högsta delbetyget i Vindeln och att kommunen i det avseendet i genomsnitt tillhör den övre halvan i landet.

– Första stegen mot ett bättre näringslivsklimat blir att satsa på företagsbesök, ett nytt näringslivsprojekt och använda de 1,76 statliga miljoner vi har fått för att jobba med näringslivsfrågor. Vi måste också hitta flera arenor för samtal med näringslivet och tillsammans bestämma oss för vad som vi i första hand måste prioritera i framtiden, slutar kommunalrådet Mathias Haglund.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Dialog är nyckel till framgång

SOMMARKRÖNIKA Vad har hänt i Västerbotten utöver det klassiska midsommarfirandet och att sommarängarna nu står i blom? Det frågar sig Mats Andersson i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Antonio Wänstedt

STUDENTMEDARBETARE Antonio Wänstedt jobbar som skolnätverksansvarig på Svenskt Näringsliv i Västerbotten. Vi bad honom svara på några snabba frågor för att lära känna honom bättre.
NYHET Publicerad:

Reformer för en bättre svensk skola

UTBILDNING Med en relativt låg arbetslöshet på 5,7 procent är det stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Västerbottens län. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

Lyckade rekryteringar skapar integration hos Norrgross

INTEGRATION Erik Svärd och Ayad Abid Ali driver tillsammans grossisten Norrgross i Skellefteå. De levererar mat till Norr- och Västerbottens restauranger. För två och ett halvt år sedan tog de över verksamheten. Då var de tre, idag är de sju och bland dem återfinns fyra olika nationaliteter.
NYHET Publicerad:

Tre kommuner i länet får toppbetyg av företagen

FÖRETAGSKLIMAT De som tog täten i fjol, det vill säga Nordmaling, Bjurholm och Sorsele, fortsätter få toppbetyg i Svenskt Näringslivs årliga undersökning om företagsklimatet. De tre Västerbotten kommunerna tillhör nu den exklusiva skaran i 4.0 gruppen.
NYHET Publicerad:

Den företagsamma resan

FÖRETAGSKLIMAT Det är de svenska företagen som lägger grunden till att vi kan bygga svensk välfärd. Svenskt Näringsliv bjöd in företagare, politiker och tjänstemän för att öka förståelsen för hur företagsklimatet kan förbättras i Umeå kommun och hur det påverkar näringslivet. Ett initiativ som blev väldigt uppskattat.
NYHET Publicerad:

Skattesmäll för gruvorna

SKATTER Klas Nilsson, kommunikationsdirektör Boliden, är allt annat än nöjd med regeringens nya förslag om höjd skatt på diesel som används i gruvfordon. Något som slår väldigt hårt mot norra Sverige.
NYHET Publicerad:

Stärker konkurrenskraften för svenskt näringsliv

TRANSPORTER Nya bärighetsklassen BK4 tillåter transporter med bruttovikter upp till 74 ton, vilket öppnar upp för effektivare godstransporter. Något som Norra Skogsägarna välkomnar. "Det är positivt på många sätt. Man hade bara önskat att det inte tog så lång tid att införa", säger Patrik Jonsson, marknadschef, Norra Skogsägarna
NYHET Publicerad:

Avmattning i konjunkturen men optimism i Västerbotten

KONJUNKTUR Avmattningen i konjunkturen syns inte lika väl bland företagen i Västerbotten som i flera övriga regioner i Sverige. Flera av länets företag har fortsatt anställa och ökats sina produktions- och försäljningsvolymer under det senaste halvåret. Många av regionens företag planerar för fortsatta investeringar och fler anställda det kommande sex månaderna. Det framgår av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för det andra kvartalet i år.
NYHET Publicerad:

Professionals Nord skapar välfärd som motsvarar 126 förskoleplatser

VÄLFÄRDSSKAPARNA Sedan starten 2015 har Professionals Nord med grundaren Mattias Mattsson i spetsen hjälpt över 1600 människor till jobb i Norrland. Utöver det bidrar företaget varje år med skatteintäkter som motsvarar 126 förskoleplatser. "Otroligt kul att känna att vi gör skillnad! Det känns viktigt att medvetandegöra det, dels för mig själv men också för de anställda", säger Mattias Mattsson.
NYHET Publicerad:

Robertsfors klarade omställningen

FÖRETAGSKLIMAT Katastrofen var nära, men nedläggningen av Element Six blev istället en vändpunkt för Robertsfors. En näringslivsstrateg anställdes, företagare såg om sitt hus och började nyanställa, berättar Patrik Nilsson (S) kommunalråd.
NYHET Publicerad:

”Städer med växtvärk tappar”

FÖRETAGSKLIMAT Trots att Umeå kommuns företagsklimat försämrats de senaste fyra åren, enligt Svenskt Näringslivs ranking, har inte Hans Lindberg några nya konkreta åtgärder i sikte. "Det är inte bara upp till kommunen", säger han.
NYHET Publicerad:

Litet familjeföretag sätter kompetensen i centrum

KOMPETENS Att utbilda personalen är självklart för familjeföretaget Gustafssons rör. Målet är välutbildade medarbetare som är trygga i sina yrkesroller. Utmaningen är att hitta lokala utbildningsmöjligheter.
NYHET Publicerad:

Förslag om höjd skatt dras tillbaka

SKATTER Beskedet om att förslaget om en momshöjning för naturguider dras tillbaka tas emot med glädje hos länets turistföretagare. ”Det är bra att regeringen förstår hur viktigt det är för oss småföretag i glesbygden att momsen är skälig. Jag tycker man redan betalar för mycket skatt och jag förstår inte var förslaget kom ifrån från början,” säger Peter Schmitt som driver Ammarnäs Guidecenter.
NYHET Publicerad:

”Det ska vara enkelt att starta företag”

FÖRETAGSKLIMAT Med en ny fabrik och stärkt infrastruktur är det dags för Skellefteå att hoppa på tåget mot framtiden. "Det är all time high för företagsetableringar just nu", säger kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman, (S).
NYHET Publicerad:

Världsnaturfondens rekommendationer sågas av Norrlands fiskeföretag

MILJÖ Fiskeföretag i Norrland är kritiska till Världsnaturfonden som rödlistat den svenska öringen och rödingen till förmån för odlad öring och röding från Island och Österrike. "Det visar på ren okunskap från Världsnaturfonden som har gjort fel i sin analys. Svensk vildfångad öring och röding är inte utrotningshotad. Våra sjöar behöver fiskas för att hålla kvalitet i fiskstammen," säger Anders Skum, ägare till Fjällvilt i Ammarnäs och pekar på att de felaktiga rekommendationerna får konsekvenser för försäljningen av svensk fjällfisk.
NYHET Publicerad:

Skärpning, Arbetsförmedlingen!

DEBATT Arbetsförmedlingen väljer att lägga ner kontor på landsbygden. Det drabbar bland annat Nordmalings kommun, skriver kommunstyrelsens ordförande Madelaine Jakobsson (C). Hon skulle hellre se att myndigheten bland annat inväntade besked från regeringen.
NYHET Publicerad:

Vilhelmina har siktet inställt

FÖRETAGSKLIMAT En klättring på hundra placeringar krävs för att nå målet. Vilhelmina har siktat in sig på att hamna bland Sveriges 150 bästa kommuner när det gäller företagsklimatet. "Det är ett långsiktigt arbete som redan påbörjats," säger Annika Andersson, (C), kommunstyrelsens ordförande.
NYHET Publicerad:

Lycksele rivstartar 2019

FÖRETAGSKLIMAT Under 48 år har Socialdemokraterna haft egen majoritet i Lyckseles kommunfullmäktige. Efter valet 2018 är epoken över och Alliansen har getts förtroendet att styra. "Vi vill stärka samarbetet mellan kommunen och våra näringsidkare", säger kommunalrådet Christer Rönnlund (M).
NYHET Publicerad:

Umeå synliggör osund konkurrens

FÖRETAGSKLIMAT Umeå kommun marknadsför en digitial tjänst, där det privata näringslivet kan anmäla misstänkt osund konkurrens.