Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET27 mars 2020

Ytterligare kommuner i länet underlättar för företagen

Lycksele, Skellefteå och Dorotea är tre ytterligare kommuner i Västerbotten som vidtar åtgärder för att underlätta för företagen som drabbats av effekterna av Corona.

I Västerbottens län upplever 64 procent av företagen störningar när det kommer till försäljning eller orderingång och 31 procent av företagen upplever likviditetsproblem till följd av Coronaviruset, enligt nya siffror från Svenskt Näringsliv.

Lycksele kommun har sett över vilka möjligheter kommunen har att vidta åtgärder som möjliggör för fler företag att klara av sin likviditet. De nya lättnaderna gäller såväl kommunen som sådan som flera kommunala bolag. De företag som har behov ska kunna få anstånd med betalningar som rör sophämtning, VA-avgifter och lokalhyror.

– De möjliga anstånden är inte att betrakta som riktade enbart till en specifik bransch men inte heller att betrakta som generella. När ett behov uppstår hos en företagare, så kan denne höra av sig till fakturaställaren för att komma fram till en anpassad lösning. Vi tror att det är särskilt bra då behoven ser olika ut och effekterna av Covid-19 drabbar olika, säger näringslivschef Gustaf Axelsson.

Skellefteå vill minska belastningen på företagen

Också Skellefteå gör lättnader för företagen. Bland annat ska det bli möjligt att öppna uteserveringar tidigare och hålla öppet senare på säsongen. Även om polisen godkänner en längre säsong än vad som är vanligt kommer kostnaden till kommunen att vara densamma.

Kommunens samhällsbyggnadsförvaltning som bland annat arbetar med tillstånd ska prioritera dessa, anmälningsärenden och verksamhetskritiska lov. De företag som på grund av rådande kris känner behov av att pausa eller dra tillbaka redan inskickade ansökningar ska inte debiteras någon avgift för detta.

Skellefteå har också startat upp ett initiativ som kallas Företagshjälpen. Det är ett direktsänt seminarium med olika experter som hjälper till att svara på företagens frågor, som kan ställas under direktsändning eller inför programmet. Kommunen kommer att erbjuda denna sändning varje onsdag och hade över 2000 tittare vid första tillfället.

Bengt Ivansson

– Som kommun försöker vi göra vad vi kan för att hjälpa Skellefteås företag under denna svåra tid och testar därför nya lösningar. Det är också väldigt glädjande att se hur skellefteåborna sluter upp och agerar för att stötta restauranger, butiker och andra företag som har det extra svårt, säger Bengt Ivansson, näringslivschef Skellefteå kommun.

Dorotea presenterar stödpaket till företagen

Kommunledningen ser att det krävs kraftfulla åtgärder för att undvika konkurser och stoppa uppsägningar i kommunen. Efter regeringens åtgärder har kommunen kompletterat med vad de anser vara det bästa stödet för företagen i sin kommun.

I Dorotea ges företagen bland annat möjlighet att söka räntefritt anstånd för betalning av fakturor från kommunen och få tidsfrister tillstånds- och tillsynsärenden där det är möjligt. På samma sätt skjuter kommunen på tillsynsbesök som inte är kritiska. För att stärka företagens likviditet kortar kommunen också sina egna betaltider till företagen.

– De nya siffror vi presenterar bekräftar den tidigare bilden av att situationen är väldigt ansträngd för många företag. Därför är varje lättnad för företagen livsnödvändiga för många av länets företag. Den konstruktiva dialog som pågår mellan alla parter är jag väldigt tacksam för, säger Mats Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Västerbotten.

Läs mer

Länkar till Lycksele, Skellefteå och Dorotea kommuns lättnader för företagen:

Dorotea - Stödpaket till näringslivet

Lycksele - Åtgärd för att stärka företagens likviditet

Skellefteå - Information till företag

Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist