Alla drar sitt strå till stacken 

NYHET Publicerad

CORONAKRISEN Många företag riskerar en snar konkurs och varslen om uppsägning har den senaste veckan skenat i höjden. På många håll i Västernorrland fattas därför beslut om åtgärder som kan underlätta för företagen i den svåra kris de befinner sig i.

Längre betalningstider, färre inspektioner och snabbare betalningar till företag som jobbar åt det offentliga är avgörande för många företag. 

Enligt en färsk undersökning från Svenskt Näringsliv framkommer det att 50 procent av företagen i Västernorrland har upplevt störningar i materialtillförsel eller produktion på grund av Coronaviruset. Hela 71 procent av företagen har märkt av störningar när gäller försäljning eller orderingång och 43 procent har upplevt finansierings- och likviditetsproblem. Fler kommuner, myndigheter, Länsstyrelsen och Regionen är lyhörda och vidtar nu åtgärder för att underlätta situationen för de hårt pressade företagen.  

Den 17 mars skickade Svenskt Näringsliv ut en lista med förslag på åtgärder som kommuner, regioner och länsstyrelser kan vidta för att mildra de negativa effekterna av coronakrisen på näringslivet och arbetstillfällen i kommunen. 

– Jag är väldigt glad över att se hur konstruktivt alla agerar under denna svåra situation. Den respons och välvilja jag har mottagit inte minst när det kommer till Svenskt Näringslivs förslag om förenklingar för företagen visar att alla kan hjälpas åt i denna tuffa tid. En enskild åtgärd räddar inte företagen, men när det offentliga och privata agerar gemensamt för att göra det vi kan är det till stor hjälp för många företag, säger Anna Hedensjö Johansson, regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland. 

Länsstyrelsen lyssnar in 

Länsstyrelsen i Västernorrland har meddelat att de är lyhörda för de inspel som kommer från näringslivet. För att underlätta för företagen genomför länsstyrelsen exempelvis inga tillsynsbesök såtillvida de inte är absolut nödvändiga. För att stärka likviditeten i företagen ser länsstyrelsen till att utbetalningstakten gällande exempelvis jordbruksstöd säkerställs och medarbetarna har informerats av vikten att skyndsamt betala fakturor från näringslivet.  

Länets kommuner vidtar åtgärder 

Kommunerna har möjlighet att snabbt införa åtgärder som underlättar för företagen. Flera av länets kommuner har meddelat Svenskt Näringsliv att de både jobbar på att fatta beslut som kan underlätta för näringslivet och flera kommuner har kommit längre än så och redan vidtagit åtgärder.  

Flera kommuner har infört en rad olika åtgärder. Däribland möjligheten att få fakturor ställda till kommunen betalda omgående för att stärka företagens likviditet. Av samma skäl kan företagen som ska betala fakturor till kommuner kunna ansöka om förlängd betalningstid. För att underlätta ytterligare kommer vissa kommuner inte att göra andra tillsynsbesök än vad som anses nödvändiga.  

Mats Gustafsson, Ånge kommun

Mats Gustafsson

Foto: Mia Berglund

– Alla våra företag är viktiga, och många står inför stora utmaningar. Vi ska göra det vi kan för att underlätta för företagen att ta sig igenom den rådande krisen, även om vi vet att vi inte kan göra tillräckligt. Under den rådande situationen ser vi även till att det så långt som möjligt är business as usual utifrån samhällsservicen som behövs, vilket indirekt påverkar även näringslivet, säger Mats Gustafsson, näringslivschef i Ånge kommun. 

Fredrik Holmgren, Örnsköldsviks kommun

Fredrik Holmgren

Avgifter för exempelvis sophämtning hos företag, VA-kostnader för företag, tillstånd- och tillsynsavgifter inom plan- och bygglagen, miljöbalken och alkohollagen skjuts exempelvis i Örnsköldsvik upp så att betalningsdag tidigast blir 1 september.  

– Det är ett svårt läge för många aktörer i samhället och vi hoppas på detta sätt kunna bidra till en viss lättnad för företagen som är så viktiga för Örnsköldsvik, säger Fredrik Holmgren, näringslivschef. 

Petra Forsström, Härnösands kommun

Petra Forsström

Ett annat stöd till företagen som erbjuds av bland annat Härnösands kommun är en företagsakut, där företagen på kommunens bekostnad erbjuds kostnadsfri rådgivning och stöd om exempelvis löner, skatter och lån. 

– Vi behöver alla hjälpas åt för att klara oss genom krisen. Tillsammans är vi starka. Nu går vi ”all in” och hoppas att vi kan stötta så många som möjligt, säger Petra Forsström, näringslivschef i Härnösands kommun.  

Näringslivsbolaget i Sundsvall är på tårna för att informera om vad som kan göras för företagen. 

Eva Nyh Hedberg

Eva Nyh Hedberg

– Vi på Näringslivsbolaget kommer tillsammans med koncernstaben på Sundsvalls kommun aktivt informera om vilka stöd, lättnader och åtgärder som ges till företagare i kommunen. Det handlar – i stort och smått – om att upplysa om vad förvaltningar, bolag och kommunorganisationen som helhet landar i successivt. Det jobbas intensivt på många fronter nu och vår ambition är att det ska vara lätt för företagen att hitta och få besked om vad som gäller, säger Eva Nyh Hedberg, vd på Näringslivsbolaget i Sundsvall. 

Region Västernorrland jobbar hårt för att mildra krisen  

Region Västernorrland har förutom ansvar för vård och tandvård i länet även det regionala utvecklingsansvaret. Det innebär bland annat ansvar för regionala tillväxtmedel, projekt- och företagsstöd.   

Maria Lidgren, tillväxtchef vid Region Västernorrland

Maria Lidgren

– I nuläget ser vi över möjligheter till att anpassa både projekt- och företagsstöd för att kunna möta näringslivets utmaningar i den kris vi befinner oss i. Vi har även en samordnande roll bland de aktörer som verkar i regionala utvecklingssystemet och jobbar för högtryck för att tillsammans med kommunerna och andra aktörer mildra effekterna av krisen för näringslivet. Ett viktigt verktyg är Almi Mitt som inom kort lanserar sitt erbjudande för att möta de nya utmaningarna, säger Maria Lidgren, tillväxtchef vid Region Västernorrland.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Timrå kommun – Norrlands Gnosjö?

FÖRETAGSKLIMAT "Genom ett långsiktigt, hårt och medvetet arbete har vi kommit dit vi är idag. Och i detta sammanhang vill jag säga att jag är oerhört stolt över alla medarbetare", säger Stefan Dalin (S), kommunstyrelsens ordförande i Timrå.
NYHET Publicerad:

En julidag från hemmakontoret 

KRÖNIKA Börjar dagen med att läsa av hur coronapandemin påverkar jobben och företagen. Ser att siffran för antal korttidspermitterade i Västernorrlands län ökat och berör 8 228 människor. Antal inskrivna arbetslösa ligger på 21 procent över fjolårets siffra vid samma tid och uppgår till 11 100 personer samtidigt som 425 personer är varslade. Det råder ingen tvekan om att coronapandemin fått märkbara effekter för företagen. Det skriver Anna Hedensjö Johansson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Mycket bra har gjorts i krisen, men det finns mer att göra ...

CORONAKRISEN Mycket bra har gjorts i krisen, men det finns fortfarande mycket att göra om vi ska kunna återstarta Västernorrlands län. Det skriver Anna Hedensjö Johansson i en krönika.
NYHET Publicerad:

"Att driva företag är ingen lek …"

UNG FÖRETAGSAMHET Sara Wexén från Hedbergska gymnasiet i Sundsvall har tilldelats SM-guld i “Årets säljare” som utses av Ung Företagsamhet. Sara har precis tagit studenten och blivit erbjuden jobb som säljare när vi talar med henne.  
NYHET Publicerad:

Tillförsikt i besöksnäringen efter slopade reserestriktioner

CORONAKRISEN Reserestriktionerna hävs och från och med den 13 juni bedöms symptomfria personer kunna resa i hela Sverige. Det meddelade statsminister Stefan Löfven på en pressträff den fjärde juni. Ett besked som välkomnas av flera företagare i besöksnäringen.
NYHET Publicerad:

Högt tryck på omställning hos TRR

OMSTÄLLNING Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. Charlotta Öberg, regionchef för omställningsorganisationen TRR i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbottens län berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning. 
NYHET Publicerad:

Permittering men ändå utveckling på Knaust

KOMPETENSSÄKRING Det har under coronakrisen öppnats möjligheter för företag att kompetensutveckla permitterad personal. På Elite Hotel Knaust i Sundsvall använder man detta för att i större utsträckning kunna jobba över avdelningsgränserna. 
NYHET Publicerad:

Företagsklimatet 2020 med coronafilter 

FÖRETAGSKLIMAT "Detta är en svår tid för såväl företag som kommuner där både liv och livsverk står på spel. Det är en tid när kommunernas inställning och välvilja att hjälpa och underlätta för företag har fått prövas på ett helt unikt sätt. Aldrig tidigare har kommunernas vilja och förmåga att göra vad de kan för att rädda sitt lokala näringsliv visat sig så tydligt i praktiken", skriver Anna Hedensjö Johansson.
NYHET Publicerad:

Dom till äganderättens favör

ÄGANDERÄTTEN När staten fattar beslut om att skydda skog blir den obrukbar för ägaren. Sedan 2016 har Skogsstyrelsen stoppat utbetalningar av ersättning för sådan skog, men nu slår alltså mark- och miljööverdomstolen fast att de skogsägare som drabbas ska ersättas ekonomiskt. "Vi får hoppas nu att efter många år och många långa påfrestande juridiska processer, så ges den grundlagsskyddade äganderätten den respekt den förtjänar och blir det självklara skydd som den syftar till att vara", säger skogsägaren Arvid Callans.
NYHET Publicerad:

Orosmoln för svensk bärnäring 

ÖVERLEVNAD Den svenska bärnäringens framtid ser mörk ut. Nu är det inte bara hot om nya skatteregler som riskerar att resultera i att bären blir kvar i skogen, utan också coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Allvarlig situation för företag i Västernorrland

KONJUNKTUREN Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport visar att 28 procent av företagen har lägre antal anställda än för sex månader sedan. Hela 39 procent tror att antalet kommer att vara ännu färre om ytterligare sex månader. "Siffrorna för Västernorrlands län är dramatiska. För att vi ska kunna undvika en massarbetslöshet är det av yttersta vikt att de åtgärder regeringen föreslagit snabbt kommer på plats", säger Anna Hedensjö Johansson, regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland.
NYHET Publicerad:

Svar från länets riksdagspolitiker (S): Om stödpaketet

REPLIK "Hej Pär Melin och tack för ditt inlägg och din uppmaning till oss som riksdagsledamöter. Det är bra och vi välkomnar alltid en levande dialog mellan näringslivet och politiken. Vi hoppas att den ska finnas och fungera även i mer normala tider också." Så inleder länets socialdemokratiska riksdagsledamöter sitt svar på det öppna brevet från Pär Melin.
NYHET Publicerad:

”Stor vilja hos alla att komma tillbaka till normalläge”

FRIHANDEL Idag den 9 maj firas Europadagen för att minnas startskottet till det som kommit att bli den europeiska unionen. EU har gett oss helt nya möjligheter att handla och samarbeta inom en av världens största integrerade ekonomier. De gränshinder som nyligen visat sig på EU:s inre marknad går på tvärs mot grundtanken med unionen.
NYHET Publicerad:

Företagsakut snabbt på plats för att hjälpa företagen

KRISSTÖD Näringslivsenheten i Härnösand får denna vår många kontakter med företagare som mår psykiskt dåligt eller är förtvivlade över sin situation. Lösningen är två nya tjänster där upphandlade konsulter ger stöd till företagarna.
NYHET Publicerad:

Till våra riksdagspolitiker: Glöm inte bort industrin

ÖPPET BREV Pär Melin, vd Pichano Holding AB, skriver i ett öppet brev till riksdagspolitikerna och efterlyser mer konkret stöd för att rädda företagen i den pågående krisen.
NYHET Publicerad:

Omsättningsstöd ger hotellägare nytt hopp

CORONAKRISEN Hotellgruppen Sleepingfox har tappat 90 procent i omsättning under coronakrisen. Huvudägaren Lars-Jerker Molin pustar ut efter regeringens beslut om omställningsstöd. "Mycket bra, men jag räknar kallt med att det förlängs annars är vi snart lika illa ute igen", säger han.
NYHET Publicerad:

”Det är total tvärnit”

CORONAKRISEN ”Man tror man är med i någon film, det går inte att föreställa sig.” Så beskriver bussföraren och företagaren Micke Östberg den situation som han och hans företag har hamnat i.
NYHET Publicerad:

Kommunikation räddar bokhandlaren i kristid

CORONAKRISEN De fysiska bokhandlarna är en utsatt kategori företag under coronakrisen. Lennart Bergström som äger Vängåvans bokhandel i Sundsvall kan hittills stå emot nedgången och har recept på hur den kan pareras.
NYHET Publicerad:

Att överleva nu med hopp om framtiden

CORONAKRISEN Mats Löfroth, som är ägare och vd för Hotell Höga Kusten och Björkuddens Hotell & Restaurang i Kramfors, berättar att coronakrisen har slagit skoningslöst mot hans verksamheter.
NYHET Publicerad:

Regional omställningsakut ska rädda företag i kris

CORONAKRISEN Satsningen på Omställningsakuten har fått klartecken av Tillväxtverket och görs tillsammans med Region Västernorrland och länets kommuners näringslivskontor. Regina Duymaz och Matts Nyman från BizMaker står redo att tillsammans med sina affärscoacher stötta företag som går in i en omställningsfas.