Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET11 maj 2020

Allvarlig situation för företag i Västernorrland

Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport visar att 61 procent av företagen i Västernorrland har en lägre produktion och försäljningsvolym än för sex månader sedan. Framtiden ser mörk ut när företagen blickar framåt.

Hela 65 procent av de små företagen med 0–9 anställda uppger att de har en lägre produktion och försäljning än för sex månader sedan. 54 procent av småföretagen tror att det kommer att vara ännu lägre om ytterligare sex månader.

Som en följd av minskad produktion och försäljning följer även att fler människor förlorar sina jobb. I Västernorrlands län har 28 procent av företagen lägre antal anställda än för sex månader sedan. Hela 39 procent tror att antalet kommer att vara ännu färre om ytterligare sex månader.

Anna Hedensjö Johansson
Foto: Ernst Henry Photography AB

Siffrorna för Västernorrlands län är dramatiska. Att hela 39 procent av företagen befarar behöva säga upp anställda kommande halvår är ytterst allvarligt. För att vi ska kunna undvika en massarbetslöshet är det av yttersta vikt att de åtgärder regeringen föreslagit snabbt kommer på plats, säger Anna Hedensjö Johansson, regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland.

– Krisen har slagit hårdast mot mindre företag inom framförallt handel- och transportsektorn, dit även hotell och restauranger räknas. Men det är tydligt att ingen sektor går fri från påverkan av corona, säger Anna Hedensjö Johansson.

När det kommer till företagens investeringar jämfört med för sex månader sedan har det skett en minskning bland 45 procent av företagen i länet. Det syns en stor minskning inom samtliga tillfrågade branscher.

Företag som upplever en extrem nedgång i efterfrågan kämpar för att överleva. De har helt enkelt inga möjligheter att investera för framtiden, säger Anna Hedensjö Johansson.

– Även om läget är värst inom handel- och transportsektorn, där bland annat hotell och restauranger ingår, är det tydligt att krisen spritt sig till övriga sektorer. Enligt företagarpanelen är skillnaderna betydligt mindre än vad man skulle kunna tro med kraftiga fall i hela näringslivet, avslutar Anna Hedensjö Johansson.

Om undersökningen

Svenskt Näringsliv har sedan flera år sammanställt situationen för landets företag utifrån svar från vår företagarpanel runt om i landet, vilket gör att vi snabbt kan få en bild över läget och kan jämföra tidsperioder.

Drygt 3 700 företag deltog i undersökningen perioden 15-27 april 2020 varav 255 företag i Västernorrland, där svarsfrekvensen var 55 procent.

Samhällsekonomi
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist