Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET4 februari 2021

Ånge tar sikte på att bygga kluster för vätgas

Hållbar energi lockar till stora investeringar över hela världen. Nu ger sig Ånge kommun in i branschen med drömmen om att bli ett kluster för produktion av vätgasteknik för transportsektorn. 

Det kommer krävas stora mängder elkraft till en produktionsanläggning för tekniken. Och där menar Erik Lövgren att elkraften redan är på plats i vår del av landet.Foto: Mia Berglund

Kan framtiden för Ånge stavas fossilfri energi för fordon? Om kommunalrådet Erik Lövgren (S) och kommunens näringslivschef Mats Gustafsson får svara på frågan så blir det ett klart ja. Allt ligger ännu i sin linda, men de första stegen har tagits. 

”Ånge har mycket goda förutsättningar att bidra till ett mer hållbart näringsliv och en mer klimatsmart värld”, säger Mats Gustafsson.
Foto: Mia Berglund

– Vi samlar intressenter för samtal och försöker se hur en satsning kan bli kommersiellt stabil, säger Mats Gustafsson. 

– Det är oerhört spännande och vi har alla möjligheter att dra nytta av det stora kunnande som finns i Ånge på området, säger Erik Lövgren. 

I grova drag går idén ut på att förse transportsektorn med vätgas som drivmedel, en fossilfri teknik. Viktiga brickor i spelet är kloratfabriken i Alby där man tillverkar vätgas, samt det elektrokemiska företaget Permascand i Ljungaverk som tillverkar beståndsdelar till batterier.  

En stor och växande användare av vätgastekniken är aktörer inom godstrafik som vill frakta med mer hållbara lösningar än fossila drivmedel. Ett fordon med bränsleceller som använder vätgas har också fördelen jämfört med elbilar, att räckvidden är betydligt längre. 

Dock skulle stora mängder elkraft krävas till en produktionsanläggning för tekniken. Och där menar Erik Lövgren att elkraften redan är på plats i vår del av landet: 

– I dag skickas den största andelen el som produceras av vind och vatten söderut. Det vore väl rimligt att vi själva kunde dra nytta av den enorma energiproduktionen och utveckla ett kluster för ett hållbart drivmedel. Det är också ett område som samtliga större aktörer inom godstrafik just nu engagerar sig i. För oss handlar det nu om att samla företag och akademi och skapa en grund för samverkan, säger Erik Lövgren. 

– Ånge har mycket goda förutsättningar att bidra till ett mer hållbart näringsliv och en mer klimatsmart värld. Vi har redan flera företag inom den hållbara sektorn och det är intressant om vi kan bygga vidare i den riktningen, tillägger Mats Gustafsson. 

Nedläggningen av sågen i Östavall där drygt 100 arbetstillfällen försvann är ett hårt slag för Ånge och inget som går att ersätta med nya jobb i en handvändning. Dessutom finns risken att invånare tvingas flytta, i stället för att Ånge lockar till sig nytt blod. Men Erik Lövgren ser ändå tecken i tiden som kan ge kommunen en fördel. 

– Sverige har i princip nolltillväxt vad gäller befolkning, vilket betyder att det måste minska någonstans om det ska öka på annat håll. Det som hänt under pandemin är att många som bor i befolkningstäta områden börjat snegla på distansjobb och det har visat sig att det går att bo nästan vart som helst och ändå sköta ett jobb. Jag blir inte förvånad om det är nu det händer, att många gör slag i saken och flyttar till mindre orter. Kanske kan det gynna Ånge, säger kommunalrådet. 

Sammanfattningsvis, på Ånges önskelista: ökad inflyttning av distansarbetare samt en rejäl satsning på vätgasteknik. 

Energi och klimat
Skriven avAnders Lövgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist