NYHET9 mars 2020

Att anstränga sig gör skillnad …

Tar i skrivande stund del av vår senaste rapport om ”Företagsamheten”. I rapporten räknas man som företagsam person om man har en F-skattsedel, är delägare i ett aktivt handelsbolag, är vd eller ordinarie styrelseledamot i ett aktivt aktiebolag. Vi följer utveckling från år till år och årets rapport bjuder inte på några superskillnader jämfört med föregående år.

Anna Hedensjö Johansson, regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland

I rapporten ser vi en fortsatt positiv ökning i länet av företagsamheten men jämfört med riket ligger den fortfarande under genomsnittet. Kvinnors företagsamhet fortsätter att öka och det är positivt då det i länet faktiskt finns hela 8500 fler företagsamma män än kvinnor. De yngres företagsamhet ökar marginellt. Andel företagsamma växer snabbast i Ånge och Sollefteå kommun. Ånge har även länets högsta företagsamhet.

Min tanke är vilken potential vi har – det finns plats för fler företagsamma! Om man tänker företagsamhet i vidare perspektiv än rapporten så tänker jag att det handlar om att anstränga sig. Att drivkraften hos varje individ finns där någonstans och att det är upp till varje individ både som person och i den roll man har i sitt jobb att försöka göra sitt bästa. Man kanske inte alltid kan vara bäst på det man gör och kunna allt – men att anstränga sig och försöka göra sitt bästa är något vi alla kan relatera till.

Jag tänker på våra folkvalda politiker. De har fått ett förtroendekapital från väljarna och får hela tiden inspel på vad som önskas och kan förbättras. Med företagsamma politiker, som inte bara lyssnar utan även ta beslut som skapar förändring i rätt riktning, kan en stor kraft släppas loss i våra kommuner.

Jag tänker även på tjänstemän som hanterar upphandlingar och bygglovs- och tillståndsärenden. Jag vet att många jobbar hårt för att processerna ska bli ännu tajtare och smidigare för företagen med lösningsorienterat fokus. Hur mycket mer skulle kunna åstadkommas om ännu fler hade drivkraften att försöka förstå och hjälpa till att möjliggöra entreprenörers satsningar?

Jag tänker på företagarna som omges av väldigt många blanketter och regelverk men som på något sätt ändå anstränger sig för att företaget ska gå bra och genom det bidra till jobb och välfärd. De drivs av en stark företagsamhet, men det finns en risk för att orken, lusten och drivet tar slut om hindren blir övermäktiga.

I den bästa av världar tänker jag att om alla anstränger sig lite extra och ser möjligheterna som kan skapas tillsammans – politiker, tjänstemän och företagare – då kan Västernorrlands företagsklimat få sig en rejäl skjuts i en hållbar företagsam riktning. En gyllene triangel som bygger välståndet i vårt samhälle.

FöretagsamhetEntreprenörskap
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist