NYHET20 oktober 2020

Banbrytande upphandling med välfärden i fokus 

Hur kan digitalisering och nya teknologier hjälpa Sundsvalls kommun att leverera framtidens välfärd? Det var ämnet när åtta företag som tecknat ramavtal med kommunen träffades för att ha en första workshop. 

Deltagare i en av arbetsgrupperna under workshopen: Mikael Jeppling CGI, Peter Bolt Sweco, Linus Magnusson Sweco, Katarina Palmgren DIGGIN.

Sundsvalls kommun har tecknat ett ramavtal med åtta företag. Syftet med upphandlingen är att kommunen tillsammans med företagen ska kunna testa, utforska och sedan införa framåtlutade teknologier som ska ligga till grund för en smartare och mer effektiv välfärd.  

Vilka företag som sedan kommer att leverera lösningarna kommer genom avrop att avgöras via förnyad konkurrensutsättning, där alla leverantörer kan föreslå hur en särskild välfärdsutmaning ska hanteras i form av en så kallad ”proof of concept” eller ”konceptvalidering”. Efter genomförd sådan tas beslut om huruvida lösningen ska skalas upp och användas eller inte.   

Forefront vill ligga i ”framtidens framkant” 

En av de som deltog i workshopen var Linda Åstrand, regionchef för konsultföretaget Forefront Consulting.  

– De flesta kommuner har välfärdsutmaningar och vi som jobbar med artificiell intelligens (AI) och liknande vet hur mycket modern teknik kan effektivisera arbetsprocesser. Vi har deltagit i ett 40-tal AI-projekt tidigare mot andra kunder och har sett hur det kan effektivisera verksamheten. Jag är helt övertygad om att denna teknik också kan användas också för att skapa en mer effektiv och hållbar välfärd, säger Linda. 

Under workshopen ingick Linda Åstrand i en arbetsgrupp tillsammans med ett ytterligare företag samt personer från Sundsvalls kommun. Gruppen valde att spåna vidare på en frågeställning som organisatören för dagen, Bron Innovation, tidigare har arbetat med. Denna rör hur AI ska kunna underlätta för lärare att inse när de behöver göra en orosanmälan om en elev som är på väg in i en destruktiv livsstil.  

– Det huvudsakliga syftet är att minska utanförskapet i samhället och det måste göras tidigt. Om vi lyckas fånga upp elever på glid redan under skoltiden är mycket vunnet, men detta är svårt och som vi ser det skulle en AI-modell kunna hjälpa läraren att fatta rätt beslut, säger Linda. 

Linda Åstrand förklarar att denna AI-modell helt skulle kunna ägas av socialtjänsten. Genom att denna modell regelbundet kopplas till data i form av frånvaro i skolan, uppgifter från skolhälsan etcetera, skulle den kunna tränas till att upptäcka mönster och larma till en lärare när det är dags att överväga en orosanmälan till socialtjänsten.  

– Detta är inte system som är hundra procent färdiga från början, utan måste utvecklas och justeras regelbundet. Ju mer data man kan använda för att träna systemet desto effektivare blir det, säger Linda.  

Kommunen har tagit ett jättespännande nytt grepp enligt Sweco 

Peter Bolt, chef och digital strateg på Swecos avdelning, IT för samhällsutveckling, är lyrisk när han berättar om kommunens nya upphandling.  

– Det är så modigt av kommunen att tänka nytt. Denna typ av upphandling gör att leverantörerna blir involverade i att ta fram produkten i dialog med kommunen på ett annat sätt än vad som brukar vara vanligt. Dessutom kan våra vanliga konkurrenter i detta fall bli kollegor i vissa fall. Det känns fantastiskt kul att kunna jobba tillsammans på detta sätt, säger Peter.  

Han berättar att i vanliga fall brukar en upphandling gå till så att kommunen beställer en viss tjänst som den identifierat att den behöver. I detta fall är det företagen som får hjälpa till att se hur kommunens behov kan lösas.  

– I de upphandlingar där man får ska- och bör-krav blir man ganska låst från början. I detta fall vänder man på hela ordningen, vilket skapar en helt annan möjlighet till att vara kreativ och ha möjlighet till att jobba med innovation.  

Tillsammans med en kollega från Sweco, IT-företaget CGI och kommunen tog Peter Bolts arbetsgrupp fram ett förslag på hur flertalet olika tjänster skulle kunna koordineras med hjälp av en gemensam digital plattform. Denna skulle kunna möjliggöra att ett färre antal olika personer besöker brukarna och att de på ett helt annat sätt än idag kan kommunicera med omsorgen samt få notiser om vad som är på gång och vem som kommer att besöka dem, vilket i sig leder till en större trygghet för brukaren.   

– Det handlar om att koordinera de system som redan finns och arbeta smartare. Vid sidan av att skapa en bättre omsorg för brukaren skulle det också vara resursoptimalt ur ett såväl ekonomiskt som miljömässigt sätt. Att försöka kombinera resursoptimering ur såväl ett ekonomiskt som miljömässigt sätt är något vi tycker är väldigt viktigt på Sweco, avslutar Peter Bolt.   

”Det är ett helt nytt sätt att tänka”  

 Jari Koponen, programansvarig för handlingsplan för digitalisering på Sundsvalls kommun, säger att kommunen måste tänka nytt för att kunna ställa om och skapa framtidens välfärd.  

– Detta avtal är banbrytande i det sätt som det är utformat, ett avtal som möjliggör ett innovationsfrämjande utforskande mellan kommunen och näringslivet från idéstadiet till en fullskalig leverans. Detta tror vi är ett arbetssätt som krävs om vi ska lyckas använda digitaliseringens möjligheter fullt ut i framtiden. Tidigare fastnade vi ofta i strukturer, men med detta avtal så har vi förändrat dessa strukturer i grunden, säger han.  

Han tror också att Sundsvall har en dynamisk miljö och rätt förutsättningar för att kunna ro ett sådant här projekt i hamn.  

– För om vi ska ställa om och ta fram nya värdeskapande digitala tjänster så tror vi att det behövs ett nära samarbete mellan näringsliv, invånare, forskning och det offentliga. Där har vi mycket stora möjligheter att lyckas i vår region och i Sundsvall. 

På frågan om huruvida han var nöjd med den första workshopen var det ingen tvekan om den saken.  

– Det finns ett otroligt samhällsengagemang och ett driv hos företagen som är väldigt härligt att se, vilket kom till uttryck under workshopen. Inte minst är det tydligt att alla inblandade känner ett värde i utvecklingen av koncepten, avslutar han.  

DigitaliseringVälfärd
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist