Bättre inköpskontroll kan rädda kommunalt underskott

NYHET Publicerad

UPPHANDLING Att åtgärda brister i inköp och avtal skulle enligt flera studier kunna sänka kostnaderna med upp till 15 procent för offentliga inköpare. "Det låter rimligt och då kan vi ta hem en del av underskottet i kommunens ekonomi", säger Hans Forsberg, ordförande i service- och förvaltningsutskottet, Sundsvalls kommun.

Liselott Gustafsson och Anders Göransson
Foto: Anders Lövgren
Liselott Gustafsson, Gustafssons Rör, och Anders Göransson, Castanum, var på scenen för att beskriva verkligheten för leverantörer. I bakgrunden Johan Martinsson, moderator och näringspolitisk chef hos Installatörsföretagen.
Christer Pettersson och Emma Jakobsson från Wiklunds Rör
Foto: Anders Lövgren
"Mycket på det här området handlar om kommunikation och dialog och där har det skett mycket den sista tiden. Vi upplever att även om mycket återstår att göra så ser man oss och pratar med oss från det offentliga, vilket inte varit fallet tidigare", säger Emma Jakobsson, Wiklunds Rör, här tillsammans med Christer Pettersson från samma företag.
Hans Forsberg, Nils-Göran Johansson, Erik Lundin
Foto: Anders Lövgren
Trojkan Hans Forsberg, Nils-Göran Johansson och Erik Lundin från Sundsvalls kommun.
Annica Axelsson, vd Inredningshuset
Foto: Anders Lövgren
"Det känns verkligen som att vi nu arbetar för att gemensamt utveckla vårt arbete med upphandlingar inom den offentliga sektorn. Det är ingen ny företeelse att vi träffas och diskuterar ämnet men idag upplever jag det som att vi äntligen har lyft blicken bort från att de brister och fel som vi upplever och istället har fokus på hur vi gemensamt kan skapa bättre upphandlingar och därav fler anbud, naturligtvis på ett korrekt och rättvist sätt efter gällande lag. I dag har jag fått tillfälle att bland annat träffa upphandlingsansvariga och förvaltare och då tagit del av deras synpunkter och tankar kring hur vi ska agera för att nå vårt gemensamma mål, ”korrekta upphandlingar och anbud som leder till inköp av rätt produkt/tjänst till rätt pris”, säger Annica Axelsson, vd, Inredningshuset.

När Svenskt Näringsliv, Sveriges Byggindustrier, Installatörsföretagen och Maskinentreprenörerna bjöd in till Samhällsbyggardagen med fokus på offentliga upphandlingar så var intresset stort och 75 personer från en mängd olika branscher och verksamheter deltog.

– Glädjande att konstatera att intresset är stort, det får mig att känna optimism för att vi ska få ännu bättre dialog på området, säger Hans Forsberg (C), som är politiskt ansvarig för upphandlingar i Sundsvalls kommun.

För visst kan det bli bättre, både för köpare och säljare. Siffror som presenterades av branschorganisationen Silf och av Örebro kommun som ligger långt fram på området, pekar på att besparingar på upp mot 15 procent går att göra bara genom att ha bättre inköpsrutiner och uppföljning.

– Sundsvall kommun har ett underskott och behöver spara 300 miljoner. Det är precis som det har sagts här i dag, om vi undviker att köpa fel varor utan verkligen följer ramavtal och arbetar mer med uppföljning och kontroll så hittar vi dessa pengar, säger Hans Forsberg.

Ett litet men belysande exempel som nämndes är inköp av kollegieblock. Ett sådant kan kosta 15 till 20 kronor i butiken på stan, medan kommunen har avtal där priset är ett par ören.

– Vi handlar så stora volymer att vi får väldigt bra rabatter på många produkter. Självklart är det fel att inte utnyttja dem, säger Hans Forsberg.

Hans Forsberg är en politiker som under flera år arbetat för bättre ordning och reda och förenklade upphandlingar från Sundsvalls kommuns sida. Tillsammans med de båda tjänstemännen Nils-Göran Johansson, inköpschef, och Erik Lundin, fastighetschef, talade han i ämnet inför deltagarna på konferensen.

– Jag har nyss tillträtt som inköpschef och mitt önskemål är att kommunen anställer en, gärna flera, avtalscontrollers. Min erfarenhet från mitt tidigare arbete inom Region Västernorrland är att det ger stor effekt och sparar pengar, säger Nils-Göran Johansson.

– Det är en bra idé och något jag också vill göra. Det är en anställning som kommunen kommer att kunna räkna hem, säger Hans Forsberg.

– En annan inriktning som Sundsvalls kommun kommer att använda sig mer av är upphandlingsformer där det är möjligt att förhandla, det som kallas förhandlat förfarande. Vi bör även ta mer hjälp av leverantörerna och den kunskap som finns hos dem inom deras respektive områden bland annat genom att ställa fler funktionskrav samt färre skall-krav och mer bör-krav, säger Nils-Göran Johansson.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Alla drar sitt strå till stacken 

CORONAKRISEN Många företag riskerar en snar konkurs och varslen om uppsägning har den senaste veckan skenat i höjden. På många håll i Västernorrland fattas därför beslut om åtgärder som kan underlätta för företagen i den svåra kris de befinner sig i.
NYHET Publicerad:

Företagen parerar krisen med nya metoder

CORONAKRISEN Hotet om coronasmitta har försatt näringslivet i akut kris och strategierna för att stå emot de nya utmaningarna är många. Svenskt Näringsliv Västernorrland har pratat med företagen som med kreativitet och nytänkande håller sig kvar ovanför vattenytan och försöker rädda arbetstillfällen.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Så kan kommunerna hjälpa företagen

CORONAKRISEN Myndigheter, kommuner och regioner kan hjälpa till att mildra effekterna av coronaviruset. Regionverksamheten har tagit fram ett åtgärdspaket för att öka förståelsen för företagens utsatta läge och föreslår bland annat förlängda betalningstider och mer tid till krishantering.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Flickor i Teknik bryter stereotyper

TEKNIK Gymnasiearbetet Flickor i Teknik (FLIT) vill få fler tjejer att intressera sig för en teknikutbildning. Projektet har funnits i många år på Sundsvalls Gymnasium och drivs just nu av 8 tjejer som går sitt sista år på Teknikprogrammet.
NYHET Publicerad:

Olika förutsättningar för offentlig och privat hemtjänst

VALFRIHET Lagen om valfrihet (LOV) ger den enskilde individen möjlighet att själv bestämma vem som ska utföra exempelvis hemtjänstinsatser. Men om systemet ska fungera är det avgörande att privata och offentliga aktörer ges samma förutsättningar. "Vi kan inte gå med underskott under någon längre period utan att riskera att hela verksamheten går i konkurs, medan den kommunala verksamheten inte behöver oroa sig", säger Emelie Söderström, vd på Hemtjänst Ditt Liv AB.
NYHET Publicerad:

Att anstränga sig gör skillnad …

KRÖNIKA "Tar i skrivande stund del av vår senaste rapport om ”Företagsamheten”. I rapporten ser vi en fortsatt positiv ökning i länet av företagsamheten men jämfört med riket ligger den fortfarande under genomsnittet", skriver Anna Hedensjö Johansson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Samverkan mellan offentligt och privat - Fem tips på hur ni tar steg i rätt riktning

GÄSTKRÖNIKA "Det är med en nyfunnen energi jag lämnar det bästa mötet jag än så länge haft med Länsstyrelsen Västernorrland. Känslan bekräftas av övriga företagare och byalagsrepresentanter när vi tar en gemensam lunch på Dockstabaren. Mötet har handlat om utveckling av Skuleskogens Nationalpark och Skuleberget och det här var riktigt bra". Så inleder Jerry Engström, Friluftsbyn, sin krönika.
NYHET Publicerad:

Rekordmånga UF-företag på regionala mässan

UNG FÖRETAGSAMHET Årets höjdpunkt för alla elever i länet som driver UF-företag närmar sig. Torsdagen den 19 mars går Ung Företagsamhets årliga mässa ”Entreprenörskap på riktigt” av stapeln. Rekordmånga utställare kommer att finnas på plats på mässan, hela 560 elever fördelat på 180 UF-företag som erbjuder såväl varor som tjänster.
NYHET Publicerad:

”En död hand över vissa avverkningar”

SKOGSÄGARE Från årsskiftet krävs det en ansökan till Trafikverket och avgift om 2 900 kronor för att få göra ett virkesupplag vid väg. "Denna avgift kan nog tyvärr lägga en död hand över vissa avverkningar, då de riskerar att bli olönsamma. Utöver kostnaden får dessutom skogsnäringen ytterligare administration att hantera", säger Eddie Edwinsson, som driver skogsföretaget Mekanav i Örnsköldsvik.
NYHET Publicerad:

Tidig dialog lyfter tillståndsprocesser i Västernorrland

MYNDIGHETSUTÖVNING I höstas tog Länsstyrelsen Västernorrland ett initiativ för en gemensam dag tillsammans med LRF och flera kommuner för att flytta fram positionen kring serviceinriktad myndighetsutövning.
NYHET Publicerad:

Bilhandlaren Molin vill ha regler som underlättar för elbilar

FÖRETAGSBESÖK Klimat, regelkrångel och kompetensförsörjning var några av samtalsämnena när Svenskt Näringslivs ordförande Fredrik Persson träffade företagare i Sundsvall.
NYHET Publicerad:

Ånge kommun satsar på ett bättre företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Svenskt Näringsliv har senaste åren erbjudit en handfull kommuner runt om i landet att delta i fördjupade processer för att vässa arbetet med företagsklimatfrågor lite extra. I år deltar Ånge kommun från Västernorrland som en av elva kommuner i landet. "Det känns helt rätt att växla upp arbetet i dessa frågor, vi måste på alla plan arbeta för fler arbetstillfällen i vår fina kommun", säger Erik Lövgren, kommunalråd.
NYHET Publicerad:

Mattias Holmström ny näringspolitisk rådgivare 

NY PÅ JOBBET Den 1 februari börjar Mattias Holmström som näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv med placering i Sundsvall. Mattias kommer att arbeta i de fem norra regionerna Västernorrland, Dalarna, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv blir fabrik för nya reformer inför 2022

FÖRETAGSKLIMAT Svenskt Näringsliv startar nu projektet Reformagenda 2022. "Vi kommer tillsammans med företagen att ta fram en rad konkreta förslag till förbättringar och leverera till politikerna i god tid inför nästa val. Vi blir mer konstruktiva i stället för att gnälla på missförhållanden", säger Fredrik Persson, ordförande, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Företagare ska uppleva att de får hjälp snarare än att bara bli kontrollerade”

REGELKRÅNGEL För lantbrukare som vill expandera sin verksamhet är proceduren om att godkännas som tillståndspliktig verksamhet oerhört kostsam och tidskrävande. Många företagare expanderar därför sin verksamhet upp till gränsen för tillståndsplikt. Det leder i sin tur till att flera företag väljer bort expansionsplaner för verksamheten.
NYHET Publicerad:

Omvårdnadsprogrammet i Örnsköldsvik har gett högst andel i jobb

UTBILDNING I Västernorrlands län ska cirka 2 800 niondeklassare och deras föräldrar under de närmaste veckorna välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar Svenskt Näringsliv hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.
NYHET Publicerad:

Klimatet för företagen under lupp

FÖRETAGSKLIMAT Nu är enkäten om det lokala företagsklimatet utskickad till drygt 30 000 företagare i Sverige varav 1800 i Västernorrland. Vad företagare svarar speglar deras uppfattning om möjligheten att driva och utveckla sina verksamheter utifrån attityder, bemötande och ärendehantering hos kommunerna.