Bättre inköpskontroll kan rädda kommunalt underskott

NYHET Publicerad

UPPHANDLING Att åtgärda brister i inköp och avtal skulle enligt flera studier kunna sänka kostnaderna med upp till 15 procent för offentliga inköpare. "Det låter rimligt och då kan vi ta hem en del av underskottet i kommunens ekonomi", säger Hans Forsberg, ordförande i service- och förvaltningsutskottet, Sundsvalls kommun.

Liselott Gustafsson och Anders Göransson
Foto: Anders Lövgren
Liselott Gustafsson, Gustafssons Rör, och Anders Göransson, Castanum, var på scenen för att beskriva verkligheten för leverantörer. I bakgrunden Johan Martinsson, moderator och näringspolitisk chef hos Installatörsföretagen.
Christer Pettersson och Emma Jakobsson från Wiklunds Rör
Foto: Anders Lövgren
"Mycket på det här området handlar om kommunikation och dialog och där har det skett mycket den sista tiden. Vi upplever att även om mycket återstår att göra så ser man oss och pratar med oss från det offentliga, vilket inte varit fallet tidigare", säger Emma Jakobsson, Wiklunds Rör, här tillsammans med Christer Pettersson från samma företag.
Hans Forsberg, Nils-Göran Johansson, Erik Lundin
Foto: Anders Lövgren
Trojkan Hans Forsberg, Nils-Göran Johansson och Erik Lundin från Sundsvalls kommun.
Annica Axelsson, vd Inredningshuset
Foto: Anders Lövgren
"Det känns verkligen som att vi nu arbetar för att gemensamt utveckla vårt arbete med upphandlingar inom den offentliga sektorn. Det är ingen ny företeelse att vi träffas och diskuterar ämnet men idag upplever jag det som att vi äntligen har lyft blicken bort från att de brister och fel som vi upplever och istället har fokus på hur vi gemensamt kan skapa bättre upphandlingar och därav fler anbud, naturligtvis på ett korrekt och rättvist sätt efter gällande lag. I dag har jag fått tillfälle att bland annat träffa upphandlingsansvariga och förvaltare och då tagit del av deras synpunkter och tankar kring hur vi ska agera för att nå vårt gemensamma mål, ”korrekta upphandlingar och anbud som leder till inköp av rätt produkt/tjänst till rätt pris”, säger Annica Axelsson, vd, Inredningshuset.

När Svenskt Näringsliv, Sveriges Byggindustrier, Installatörsföretagen och Maskinentreprenörerna bjöd in till Samhällsbyggardagen med fokus på offentliga upphandlingar så var intresset stort och 75 personer från en mängd olika branscher och verksamheter deltog.

– Glädjande att konstatera att intresset är stort, det får mig att känna optimism för att vi ska få ännu bättre dialog på området, säger Hans Forsberg (C), som är politiskt ansvarig för upphandlingar i Sundsvalls kommun.

För visst kan det bli bättre, både för köpare och säljare. Siffror som presenterades av branschorganisationen Silf och av Örebro kommun som ligger långt fram på området, pekar på att besparingar på upp mot 15 procent går att göra bara genom att ha bättre inköpsrutiner och uppföljning.

– Sundsvall kommun har ett underskott och behöver spara 300 miljoner. Det är precis som det har sagts här i dag, om vi undviker att köpa fel varor utan verkligen följer ramavtal och arbetar mer med uppföljning och kontroll så hittar vi dessa pengar, säger Hans Forsberg.

Ett litet men belysande exempel som nämndes är inköp av kollegieblock. Ett sådant kan kosta 15 till 20 kronor i butiken på stan, medan kommunen har avtal där priset är ett par ören.

– Vi handlar så stora volymer att vi får väldigt bra rabatter på många produkter. Självklart är det fel att inte utnyttja dem, säger Hans Forsberg.

Hans Forsberg är en politiker som under flera år arbetat för bättre ordning och reda och förenklade upphandlingar från Sundsvalls kommuns sida. Tillsammans med de båda tjänstemännen Nils-Göran Johansson, inköpschef, och Erik Lundin, fastighetschef, talade han i ämnet inför deltagarna på konferensen.

– Jag har nyss tillträtt som inköpschef och mitt önskemål är att kommunen anställer en, gärna flera, avtalscontrollers. Min erfarenhet från mitt tidigare arbete inom Region Västernorrland är att det ger stor effekt och sparar pengar, säger Nils-Göran Johansson.

– Det är en bra idé och något jag också vill göra. Det är en anställning som kommunen kommer att kunna räkna hem, säger Hans Forsberg.

– En annan inriktning som Sundsvalls kommun kommer att använda sig mer av är upphandlingsformer där det är möjligt att förhandla, det som kallas förhandlat förfarande. Vi bör även ta mer hjälp av leverantörerna och den kunskap som finns hos dem inom deras respektive områden bland annat genom att ställa fler funktionskrav samt färre skall-krav och mer bör-krav, säger Nils-Göran Johansson.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Omvårdnadsprogrammet i Örnsköldsvik har gett högst andel i jobb

UTBILDNING I Västernorrlands län ska cirka 2 800 niondeklassare och deras föräldrar under de närmaste veckorna välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar Svenskt Näringsliv hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.
NYHET Publicerad:

Klimatet för företagen under lupp

FÖRETAGSKLIMAT Nu är enkäten om det lokala företagsklimatet utskickad till drygt 30 000 företagare i Sverige varav 1800 i Västernorrland. Vad företagare svarar speglar deras uppfattning om möjligheten att driva och utveckla sina verksamheter utifrån attityder, bemötande och ärendehantering hos kommunerna.
NYHET Publicerad:

Att tänka tanken och våga göra skillnad

JULHÄLSNING "Det börjar närma sig tiden att lägga 2019 års arbete till handlingarna. Ett år som präglats av dialog och möten med företagare, politiker och tjänstemän med företagsklimatet i fokus. Möten som ger mig kraft och energi i mitt arbete", skriver Anna Hedensjö Johansson.
NYHET Publicerad:

Bättre inköpskontroll kan rädda kommunalt underskott

UPPHANDLING När Svenskt Näringsliv, Sveriges Byggindustrier, Installatörsföretagen och Maskinentreprenörerna bjöd in till Samhällsbyggardagen med fokus på offentliga upphandlingar så var intresset stort och 75 personer från en mängd olika branscher och verksamheter deltog.
NYHET Publicerad:

Ingen ljusning att vänta i konjunkturen

KONJUNKTUR "Världsekonomin mattas av och läget för svensk ekonomi är oroande. Ett problem är den snabba befolkningsökningen och ett alldeles för svagt bostadsbyggande". Det sa nationalekonomen Göran Grahn från Svenskt Näringsliv när han besökte Sundsvall för ett lunchmöte med tema konjunktur.
NYHET Publicerad:

Framtidens yrkesmöjligheter under lupp

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Arbetsmarknaden är i ständig förändring och för studie- och yrkesvägledarna är det en utmaning att på bästa sätt guida skoleleverna i studie- och yrkesval. Som ett led i att minska glappet mellan utbildning och jobb bjöd Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationer in till en SYV-dag där ett 50-tal SYV:are från hela länet deltog.
NYHET Publicerad:

Krav på heltid oroar omsorgsföretag

UPPHANDLING I handlingsplanen till Sundsvalls kommuns kritiserade inköpsstrategi slås fast att företag inom vård och omsorg ska erbjuda sin personal heltidstjänster. "En ekonomisk katastrof för oss", säger Anne-Lie Ströberg, vd på ES Hemservice i Stöde.
NYHET Publicerad:

Höga Kusten Teknikresurs gasellvinnare 2019

ENTREPRENÖRSKAP Det snabbast växande företaget i Västernorrland är Höga Kusten Teknikresurs i Kramfors, nu utsett till länets gasellvinnare med en tillväxt på 311 procent 2015 - 2018. "Den stora skillnaden för oss kom när vi själva började tillverka maskiner i stället för att endast vara konsult", säger vd:n och ägaren Stefan Andersson.
NYHET Publicerad:

Spelar företagsklimatet någon roll?

FÖRETAGSKLIMAT Sedan vi på Svenskt Näringsliv presenterade årets ranking av företagsklimatet i länets alla kommuner har ledarskribenter och kommunpolitiker skickat med både ris och ros utifrån betydelsen av enkäten och rankingen.
NYHET Publicerad:

Tvärnit för industrin ger inget utrymme i avtalsrörelsen

KONKURRENSKRAFT Avtalsrörelsen 2020 närmar sig och kan bli en rysare för svensk industri. Per Hidesten, vd, Industriarbetsgivarna, Anna Hedensjö Johansson, Svenskt Näringslivs regionchef i Västernorrland och Per Braconier, projektledare, Svenskt Näringsliv, bjöd tillsammans in till ett lunchseminarium om avtalsrörelsen 2020.
NYHET Publicerad:

Spelet mellan politiker och företagare allt mer komplext och rörligt

ARBETSGIVARDAG Arbetsgivardagen i Sundsvall 2019 kryddades med en inspirerad föreläsning av Svenska Dagbladets politiska chefredaktör Tove Lifvendahl. Företagarna på plats fick höra hennes tankar om spelet mellan politiker, företagare och väljare. "Det är ett spel som blir allt mer komplext och rörligt. Var beredda på att många vill använda er för sina syften och se till att reflektera över er egen roll", var två av hennes råd.
NYHET Publicerad:

Kritiserat krav på heltid tonas ned

UPPHANDLING Sundsvalls kommuns kritiserade inköpsstrategi tonas ned betydligt. Enligt den tillhörande handlingsplanen är det bara företag inom vård och omsorg som måste erbjuda heltider – och endast vid större upphandlingar. "Kravet ska också bara användas då det är rimligt att en leverantör kan bemanna med heltidstjänster", säger kommunens nya inköpschef Nils-Göran Johansson.
NYHET Publicerad:

Konkurrens på (o)lika villkor

FÖRETAGKLIMAT En osund konkurrens mellan näringsidkare och kommuner drabbar ofta små lokala företagare. "Det finns en hel del som en kommun eller offentlig aktör kan göra för att arbeta för en sundare konkurrens med näringslivet", menar Stefan Sagebro, expert hos Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Trots den nya tobakslagen – låga avgifter och mindre krångel

FÖRETAGSKLIMAT Det går att förenkla för företagare efter införandet av nya tobakslagen. Krokom och Sollefteå är kommuner som aktivt arbetat för att näringsidkare varken ska få oskäligt höga avgifter eller för mycket administration.
NYHET Publicerad:

Härnösand kan bli ett utbildningsnav för sjöfarten

YRKESUTBILDNING I dagarna träffas kommunstyrelsen i Härnösand för att diskutera den nyligen nedlagda sjöfartsutbildningens eventuella framtid. Vår förhoppning är att utbildningen ska återupptas eftersom Härnösand och hela Norrland skulle vinna stort på att utveckla ett utbildningsnav för sjöfarten. Det skriver Caj Luoma, Björn Lyngfelt och Anna Hedensjö Johansson i en gemensam debattartikel.
NYHET Publicerad:

Näringslivspolitiskt program ska förbättra kommunens service

FÖRETAGSKLIMAT Ett nytt näringslivspolitiskt program i Sundsvalls kommun ska ge fler nöjda företagare och ökad tillväxt. "Det här verktyget skickar viktiga signaler både internt och externt. Vi kan nu tydliggöra att företagens frågor ska prioriteras högst upp för tjänstemän på alla förvaltningar och ute i de kommunala bolagen, ja för alla som arbetar inom kommunen", säger kommunalrådet Peder Björk (S).
NYHET Publicerad:

Timrå tar upp kampen mot osund konkurrens

FÖRETAGSKLIMAT Timrå kommun startar flera aktiviteter samt ett internt konkurrensråd för att stoppa osund konkurrens. "Det är viktigt att vi inte finns på arenor där privata näringsidkare har sin intäkt. Vi hoppas också att det ska bli mer öppen dialog på det här området, för nu är det mest rykten som går ute bland företag", säger upphandlingsstrategen Stefan Eriksson.
NYHET Publicerad:

Serviceinriktad myndighetsutövning lönar sig

RANKING 2019 Västernorrlands bästa företagsklimat finns i Timrå. Det visar Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat 2019. Årets klättrare i länet är Sollefteå som förbättrar sig med hela 60 placeringar jämfört med året innan och kniper genom det titeln ”länets näst bästa företagsklimat”.
NYHET Publicerad:

Tro på och investera i framtiden

UNG FÖRETAGSAMHET I tider som råder där kommuners försörjningsbörda ökar, ekonomin utmanas och besparingskrav råder är det viktigare än någonsin att investera i framtiden. Att investera i framtida entreprenörer, som oavsett om de går till en anställning eller startar egna företag, kommer skapa jobb, skatteintäkter och vara företagsamma. Här har Ung Företagsamhets verksamhet en avgörande roll och kan göra skillnad på riktigt.
NYHET Publicerad:

Aktuellt från länets riksdagsledamöter

NÄRINGSPOLITIK Riksdagen har högtidligt öppnat för säsongen och nu har höstbudgeten presenterats. Länets åtta riksdagsledamöter är laddade och passar på att uppdatera Västernorrlands företagare om vad som är på gång närmast dem på agendan.