NYHET4 februari 2020

Bilhandlaren Molin vill ha regler som underlättar för elbilar

När Svenskt Näringslivs ordförande Fredrik Persson besökte Sundsvall i samband med konferensen Avstamp Företagsamma Västernorrland 2020 så passade han också på att göra ett företagsbesök på Molin Bil.

Tillsammans med en grupp företagare som också var inbjudna gjorde Fredrik Persson en rundvandring med ägaren Joakim Molin som visade anläggningen fylld med rader av BMW, den största anläggningen för premiumbilar norr om Uppsala. En del av Joakim Molins visning kretsade kring försäljningen av elbilar och behovet av en utbyggd infrastruktur för laddning. Direkt knuten till dessa frågor är klimatfrågan.

– Branschen behöver mer handfasta och anpassade ramar när det gäller förmånsvillkoren för att kunna optimera minskningseffekt av koldioxidutsläpp. Detta för att moderna dieselbilar är oslagbara när man kör längre och laddhybriderna blir då sämre om de ej får tillräckligt frekvent laddning. Ett konkret förslag är därmed att förmånsrabatten utgår om man förbrukar mer än till exempel tusen liter bensin per år. Därmed skulle vi säkra att laddhybriderna laddas, säger Joakim Molin.

Att fortsätta utbyggnaden av laddinfrastrukturen, stärka elnätet och behålla Ringhals i drift fram tills att elnäten blir tillräckligt stabila (och dessutom sparar skattemedel till förmån för andra effektiva klimatinvesteringar) är frågor som Joakim Molin ser som viktiga och gärna ser att Svenskt Näringsliv prioriterar.

– Här behövs både klokare regler och effektivare tillståndsprocesser. Det kan ta 10-15 år att få tillstånd till för nyinvesteringar i energiprodukton. Det är inte rimligt, konstaterar Fredrik Persson.

Besöket på Molin Bil avslutades med ett rundabordssamtal där Fredrik Persson fick inspel från övriga företagare. Ulf Hagner, vd för Stödeföretaget Blåtand, känner stor oro för de nya regler som aviserats för beskattning av utländska bärplockare och befarar att om dessa klubbas igenom så blir det mycket svårt att hitta arbetskraft.

– För att kunna växa måste företagen ha rätt kompetens. Att det är svårt att hitta medarbetare är en av de vanligaste synpunkterna när jag möter företagare, berättar Fredrik Persson.

En fråga som väckt reaktioner från samtliga i gruppen är Trafikverkets förslag på att sänka hastigheten på E14 från 100 km/h till 80 km/h. Där befarar många att företagen i inlandet blir lidande inte minst när det gäller försvårad arbetspendling.

Peter Lundström, vd för Permascand i Ljungaverk, är en av dem som kämpar med rekrytering av högutbildade till den allt mer kompetenskrävande verksamheten, en följd av att företaget gått från att vara en mer traditionell kemisk industri till att bli ett innovativt green-tech-företag.

– För oss som verkar på en mindre ort i inlandet är varje försämring av kommunikationer dåligt. Vi har medarbetare som gärna bor i Sundsvall och som pendlar, men för den som ska få ihop livspusslet med sin familj är förslaget ett steg i fel riktning, säger Peter Lundström.

Energi och klimat
Skriven avAnders Lövgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist