Bilhandlaren Molin vill ha regler som underlättar för elbilar

NYHET Publicerad

FÖRETAGSBESÖK När Svenskt Näringslivs ordförande Fredrik Persson besökte Sundsvall i samband med konferensen Avstamp Företagsamma Västernorrland 2020 så passade han också på att göra ett företagsbesök på Molin Bil.

Fredrik Persson och Joakim Molin
Foto: Anders Lövgren
Joakim Molin visar Fredrik Persson vägen in i den 7 200 kvadratmeter stora anläggningen där 35 anställda säljer, servar och recondar bilar. Inget premiumbilmärke är större norr om Uppsala än Molin Bil som i fjol omsatte 380 miljoner kronor.
Ulf Steringer, Restaurang Grankotten
Foto: Anders Lövgren
Ulf Steringer, ägare av Restaurang Grankotten, berättade om sina planer på att i samarbete med näringslivet i Sundsvall bygga en linbana från Norra bergets fot upp till toppen. Inrättandet av naturreservat på berget kan dock sätta käppar i hjulet för den satsningen.
Joakim Molin och Jasenko Omanovic
Foto: Anders Lövgren
Under konferensen på Södra berget som föregick företagsbesöket på Molin Bil kom Joakim Molin i en rejäl diskussion med riksdagsmannen Jasenko Omanovic (s) kring förslagen om nya sänkta hastighetsbegränsningar på E14.
Företagsbesök på Molin Bil2
Foto: Anders Lövgren
Inte bara fyrhjulingar hos Molin Bil.
Fredrik Persson och Joakim Molin2
Foto: Anders Lövgren
Anläggningen värms upp av bergvärme, vilket Joakim Molin med stolthet demonstrerade.
Företagsbesök på Molin Bil
Foto: Anders Lövgren
Marknaden för elbilar växer, men infrastruktur och regelverk hänger inte med i den takt som behövs, ansåg Joakim Molin under rundvandringen. Ytterligare ett inspel kommer här från Joakim Molin: "På tjänstebilstemat är det viktigt att vi uppmanar storföretagen som ej gjort läxan att anta de nya moderna så kallade ”TCO-kalkylerna” och överge de omoderna basbeloppsgränserna som ställer till det när moderna laddhybrider och elbilar har högre inköpspriser men är totalekonomiskt billigare än billigare ”basbelopps dieslar”.
Ulf Hagner, Blåtand
Foto: Anders Lövgren
Ulf Hagner som äger Blåtand är bekymrad över de skatteregler som är på förslag och som ska gälla för utländska bärplockare. Förslaget går ut på att dessa ska betala skatt i Sverige och då försvinner enligt Hagner deras motivation att resa till Sverige för den korta bärsäsongen, och med tanke på att cirka 70 procent av bären inom denna sektor plockas av utländska gästarbetare så blir den arbetskraften mycket svår att ersätta.
Peter Lundström, Permascand
Foto: Anders Lövgren
Peter Lundström, vd, Permascand, gillar inte förslaget från Trafikverket på sänkt hastighetsgräns på E14, något som skulle slå mot företagets arbetspendlare och besökare.
Anders Göransson och Peter Gotthardsson
Foto: Anders Lövgren
Anders Göransson, vd, Castanum och Peter Gotthardsson, vd, Lilium Fastigheter, på besök hos Molin Bil.

Tillsammans med en grupp företagare som också var inbjudna gjorde Fredrik Persson en rundvandring med ägaren Joakim Molin som visade anläggningen fylld med rader av BMW, den största anläggningen för premiumbilar norr om Uppsala. En del av Joakim Molins visning kretsade kring försäljningen av elbilar och behovet av en utbyggd infrastruktur för laddning. Direkt knuten till dessa frågor är klimatfrågan.

– Branschen behöver mer handfasta och anpassade ramar när det gäller förmånsvillkoren för att kunna optimera minskningseffekt av koldioxidutsläpp. Detta för att moderna dieselbilar är oslagbara när man kör längre och laddhybriderna blir då sämre om de ej får tillräckligt frekvent laddning. Ett konkret förslag är därmed att förmånsrabatten utgår om man förbrukar mer än till exempel tusen liter bensin per år. Därmed skulle vi säkra att laddhybriderna laddas, säger Joakim Molin.

Att fortsätta utbyggnaden av laddinfrastrukturen, stärka elnätet och behålla Ringhals i drift fram tills att elnäten blir tillräckligt stabila (och dessutom sparar skattemedel till förmån för andra effektiva klimatinvesteringar) är frågor som Joakim Molin ser som viktiga och gärna ser att Svenskt Näringsliv prioriterar.

– Här behövs både klokare regler och effektivare tillståndsprocesser. Det kan ta 10-15 år att få tillstånd till för nyinvesteringar i energiprodukton. Det är inte rimligt, konstaterar Fredrik Persson.

Besöket på Molin Bil avslutades med ett rundabordssamtal där Fredrik Persson fick inspel från övriga företagare. Ulf Hagner, vd för Stödeföretaget Blåtand, känner stor oro för de nya regler som aviserats för beskattning av utländska bärplockare och befarar att om dessa klubbas igenom så blir det mycket svårt att hitta arbetskraft.

– För att kunna växa måste företagen ha rätt kompetens. Att det är svårt att hitta medarbetare är en av de vanligaste synpunkterna när jag möter företagare, berättar Fredrik Persson.

En fråga som väckt reaktioner från samtliga i gruppen är Trafikverkets förslag på att sänka hastigheten på E14 från 100 km/h till 80 km/h. Där befarar många att företagen i inlandet blir lidande inte minst när det gäller försvårad arbetspendling.

Peter Lundström, vd för Permascand i Ljungaverk, är en av dem som kämpar med rekrytering av högutbildade till den allt mer kompetenskrävande verksamheten, en följd av att företaget gått från att vara en mer traditionell kemisk industri till att bli ett innovativt green-tech-företag.

– För oss som verkar på en mindre ort i inlandet är varje försämring av kommunikationer dåligt. Vi har medarbetare som gärna bor i Sundsvall och som pendlar, men för den som ska få ihop livspusslet med sin familj är förslaget ett steg i fel riktning, säger Peter Lundström.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”En död hand över vissa avverkningar”

SKOGSÄGARE Från årsskiftet krävs det en ansökan till Trafikverket och avgift om 2 900 kronor för att få göra ett virkesupplag vid väg. "Denna avgift kan nog tyvärr lägga en död hand över vissa avverkningar, då de riskerar att bli olönsamma. Utöver kostnaden får dessutom skogsnäringen ytterligare administration att hantera", säger Eddie Edwinsson, som driver skogsföretaget Mekanav i Örnsköldsvik.
NYHET Publicerad:

Tidig dialog lyfter tillståndsprocesser i Västernorrland

MYNDIGHETSUTÖVNING I höstas tog Länsstyrelsen Västernorrland ett initiativ för en gemensam dag tillsammans med LRF och flera kommuner för att flytta fram positionen kring serviceinriktad myndighetsutövning.
NYHET Publicerad:

Bilhandlaren Molin vill ha regler som underlättar för elbilar

FÖRETAGSBESÖK Klimat, regelkrångel och kompetensförsörjning var några av samtalsämnena när Svenskt Näringslivs ordförande Fredrik Persson träffade företagare i Sundsvall.
NYHET Publicerad:

Ånge kommun satsar på ett bättre företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Svenskt Näringsliv har senaste åren erbjudit en handfull kommuner runt om i landet att delta i fördjupade processer för att vässa arbetet med företagsklimatfrågor lite extra. I år deltar Ånge kommun från Västernorrland som en av elva kommuner i landet. "Det känns helt rätt att växla upp arbetet i dessa frågor, vi måste på alla plan arbeta för fler arbetstillfällen i vår fina kommun", säger Erik Lövgren, kommunalråd.
NYHET Publicerad:

Mattias Holmström ny näringspolitisk rådgivare 

NY PÅ JOBBET Den 1 februari börjar Mattias Holmström som näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv med placering i Sundsvall. Mattias kommer att arbeta i de fem norra regionerna Västernorrland, Dalarna, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv blir fabrik för nya reformer inför 2022

FÖRETAGSKLIMAT Svenskt Näringsliv startar nu projektet Reformagenda 2022. "Vi kommer tillsammans med företagen att ta fram en rad konkreta förslag till förbättringar och leverera till politikerna i god tid inför nästa val. Vi blir mer konstruktiva i stället för att gnälla på missförhållanden", säger Fredrik Persson, ordförande, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Företagare ska uppleva att de får hjälp snarare än att bara bli kontrollerade”

REGELKRÅNGEL För lantbrukare som vill expandera sin verksamhet är proceduren om att godkännas som tillståndspliktig verksamhet oerhört kostsam och tidskrävande. Många företagare expanderar därför sin verksamhet upp till gränsen för tillståndsplikt. Det leder i sin tur till att flera företag väljer bort expansionsplaner för verksamheten.
NYHET Publicerad:

Omvårdnadsprogrammet i Örnsköldsvik har gett högst andel i jobb

UTBILDNING I Västernorrlands län ska cirka 2 800 niondeklassare och deras föräldrar under de närmaste veckorna välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar Svenskt Näringsliv hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.
NYHET Publicerad:

Klimatet för företagen under lupp

FÖRETAGSKLIMAT Nu är enkäten om det lokala företagsklimatet utskickad till drygt 30 000 företagare i Sverige varav 1800 i Västernorrland. Vad företagare svarar speglar deras uppfattning om möjligheten att driva och utveckla sina verksamheter utifrån attityder, bemötande och ärendehantering hos kommunerna.
NYHET Publicerad:

Att tänka tanken och våga göra skillnad

JULHÄLSNING "Det börjar närma sig tiden att lägga 2019 års arbete till handlingarna. Ett år som präglats av dialog och möten med företagare, politiker och tjänstemän med företagsklimatet i fokus. Möten som ger mig kraft och energi i mitt arbete", skriver Anna Hedensjö Johansson.
NYHET Publicerad:

Bättre inköpskontroll kan rädda kommunalt underskott

UPPHANDLING När Svenskt Näringsliv, Sveriges Byggindustrier, Installatörsföretagen och Maskinentreprenörerna bjöd in till Samhällsbyggardagen med fokus på offentliga upphandlingar så var intresset stort och 75 personer från en mängd olika branscher och verksamheter deltog.
NYHET Publicerad:

Ingen ljusning att vänta i konjunkturen

KONJUNKTUR "Världsekonomin mattas av och läget för svensk ekonomi är oroande. Ett problem är den snabba befolkningsökningen och ett alldeles för svagt bostadsbyggande". Det sa nationalekonomen Göran Grahn från Svenskt Näringsliv när han besökte Sundsvall för ett lunchmöte med tema konjunktur.
NYHET Publicerad:

Framtidens yrkesmöjligheter under lupp

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Arbetsmarknaden är i ständig förändring och för studie- och yrkesvägledarna är det en utmaning att på bästa sätt guida skoleleverna i studie- och yrkesval. Som ett led i att minska glappet mellan utbildning och jobb bjöd Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationer in till en SYV-dag där ett 50-tal SYV:are från hela länet deltog.
NYHET Publicerad:

Krav på heltid oroar omsorgsföretag

UPPHANDLING I handlingsplanen till Sundsvalls kommuns kritiserade inköpsstrategi slås fast att företag inom vård och omsorg ska erbjuda sin personal heltidstjänster. "En ekonomisk katastrof för oss", säger Anne-Lie Ströberg, vd på ES Hemservice i Stöde.
NYHET Publicerad:

Höga Kusten Teknikresurs gasellvinnare 2019

ENTREPRENÖRSKAP Det snabbast växande företaget i Västernorrland är Höga Kusten Teknikresurs i Kramfors, nu utsett till länets gasellvinnare med en tillväxt på 311 procent 2015 - 2018. "Den stora skillnaden för oss kom när vi själva började tillverka maskiner i stället för att endast vara konsult", säger vd:n och ägaren Stefan Andersson.
NYHET Publicerad:

Spelar företagsklimatet någon roll?

FÖRETAGSKLIMAT Sedan vi på Svenskt Näringsliv presenterade årets ranking av företagsklimatet i länets alla kommuner har ledarskribenter och kommunpolitiker skickat med både ris och ros utifrån betydelsen av enkäten och rankingen.
NYHET Publicerad:

Tvärnit för industrin ger inget utrymme i avtalsrörelsen

KONKURRENSKRAFT Avtalsrörelsen 2020 närmar sig och kan bli en rysare för svensk industri. Per Hidesten, vd, Industriarbetsgivarna, Anna Hedensjö Johansson, Svenskt Näringslivs regionchef i Västernorrland och Per Braconier, projektledare, Svenskt Näringsliv, bjöd tillsammans in till ett lunchseminarium om avtalsrörelsen 2020.
NYHET Publicerad:

Spelet mellan politiker och företagare allt mer komplext och rörligt

ARBETSGIVARDAG Arbetsgivardagen i Sundsvall 2019 kryddades med en inspirerad föreläsning av Svenska Dagbladets politiska chefredaktör Tove Lifvendahl. Företagarna på plats fick höra hennes tankar om spelet mellan politiker, företagare och väljare. "Det är ett spel som blir allt mer komplext och rörligt. Var beredda på att många vill använda er för sina syften och se till att reflektera över er egen roll", var två av hennes råd.
NYHET Publicerad:

Kritiserat krav på heltid tonas ned

UPPHANDLING Sundsvalls kommuns kritiserade inköpsstrategi tonas ned betydligt. Enligt den tillhörande handlingsplanen är det bara företag inom vård och omsorg som måste erbjuda heltider – och endast vid större upphandlingar. "Kravet ska också bara användas då det är rimligt att en leverantör kan bemanna med heltidstjänster", säger kommunens nya inköpschef Nils-Göran Johansson.
NYHET Publicerad:

Konkurrens på (o)lika villkor

FÖRETAGKLIMAT En osund konkurrens mellan näringsidkare och kommuner drabbar ofta små lokala företagare. "Det finns en hel del som en kommun eller offentlig aktör kan göra för att arbeta för en sundare konkurrens med näringslivet", menar Stefan Sagebro, expert hos Svenskt Näringsliv.