Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET24 maj 2018

Brist på järnvägar bromskloss för skogsjätte

SCA fördubblar sin kapacitet av pappermassa. Men brist på järnvägar är en bromskloss. Det är ett bekymmer att det ligger allt för stort fokus på transportpolitiken söderut, vilket inte ger utrymme för några investeringar i norr, anser bolagets informationschef Björn Lyngfelt.

Foto: Anders Lövgren

– Vi ser gärna att Svenskt Näringsliv gör mer för att påverka beslutsfattare inom transport och infrastruktur, där tycker vi det går långsamt och ibland åt fel håll för Sverige, säger Björn Lyngfelt.

Under en rundvandring på Ortviken berättade de båda SCA-värdarna, fabrikschef Kristina Enander och informationschef Björn Lyngfelt, att bolaget är regionens största privata arbetsgivare och att Ortviken är världens sjätte största pappersbruk med en produktionskapacitet på 775 000 ton.

En mil norrut längs kusten ligger massafabriken Östrand som efter pågående utbyggnad fördubblar sin produktion och därmed också inköpen av råvara. För att frakta ved från främst inlandet kommer 100 timmerbilar om dygnet att tömma sin last innanför grindarna. Dessutom krävs fem fullastade tåg med vardera 22 vagnar, dagligen.

Samtidigt ska SCA:s utbyggda sågverk i Tunadal kunna ta emot mer timmer. Transporter ska fungera mellan fabrikerna i regionen och i slutänden ska det mesta exporteras ut ur landet.

Björn Lyngfelt
Foto: Anders Lövgren

– Vi behöver fördubbla fraktvolymen, och då behövs en bättre fungerande järnväg. Men det ser inte ut att vara möjligt eftersom det inte investeras i de delar av järnvägsnätet som är viktigast för oss, nämligen spåren som går på tvärs i landet, säger Björn Lyngfelt.

Under vintern har kapaciteten enligt SCA varit nere på 80 procent för järnvägen, beroende på bland annat dålig snöröjning.

– Generellt ligger allt för stort fokus i transportpolitiken på persontrafiken söderut, vilket inte ger utrymme för några investeringar i norr. Det är ett stort bekymmer för oss både akut och långsiktigt, säger Björn Lyngfelt.

SCA köper lastbilstransporter från företag i både Finland och Estland, då svenska åkerier inte räcker till.

– Vi väntar också på att Trafikverket ska ge tillstånd för de större 74 tons lastbilarna på betydligt fler vägar än i dag. Med i bagaget sedan tidigare finns också svaveldirektivet som för SCA:s fartygstransporter ger merkostnad på 50-100 miljoner kronor per år och är en direkt konkurrensnackdel, säger Björn Lyngfelt.

Ortvikens fabrikschef Kristina Enander tillsammans med Carola Lemne
Foto: Anders Lövgren

Carola Lemne deltog i rundabordssamtal med SCA och ett antal inbjudna företagsledare från Sundsvallsregionen, samt gick på guidad tur genom Ortvikens pappersbruk.

– De problem som SCA tar upp är ytterligare bevis på att vårt transportsystem är sårbart, kapacitetssvagt och brister i tillförlitlighet. Det får allvarliga konsekvenser, inte bara för SCA och många andra företag, utan även för hela Sverige, säger hon.

InfrastrukturskuldenInfrastruktur
Skriven avAnders Lövgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist