NYHET16 april 2021

Därför behöver kommunerna öka inköpen från näringslivet  

Varje år uppgår värdet av offentlig upphandling i landets kommuner till drygt 500 miljarder kronor. De offentliga inköpen spelar därmed en stor roll för många företag, föreningar och stiftelser. När en kommun väljer att upphandla en större andel av sin verksamhet bidrar det till att marknaden och affärsmöjligheterna växer för näringslivet.  

Anna Hedensjö Johansson
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Nyligen presenterade Svenskt Näringsliv en granskning av hur stor del av kommunernas verksamhet som köps in från privata företag, föreningar och stiftelser. Resultatet visar att det finns stora skillnader mellan Västernorrlands kommuner.  

Under 2019 upphandlades drygt 13 procent av den kommunala verksamheten i Sundsvall, 10 procent i Härnösand, 8 procent i Örnsköldsvik och endast ca 7 procent i Ånge, Sollefteå, Kramfors och Timrå. I samtliga av länets kommuner har andelen entreprenader ökat sedan 2002, men om man jämför med andra delar av landet är skillnaderna stora. Kan nämnas Täby kommun som upphandlar drygt 43 procent av verksamheten under samma period. 

När kommunerna låter fler aktörer vara med och konkurrera om uppdrag, i stället för att bedriva verksamhet i egen regi, skapar det också bättre förutsättningar för att använda skattemedlen mer effektivt. Och det är avgörande för att upprätthålla förtroendet för offentlig sektor och säkerställa att den verksamhet invånarna finansierar levererar högsta möjliga kvalitet till lägsta möjliga kostnad.  

Alla vinner på en fungerande konkurrens. Om fler aktörer får vara med och konkurrera leder det till högre kvalitet på de tjänster som kommunen tillhandahåller, utan att höja kostnaderna.  

Experter menar att kommuner kan spara 5–15 procent genom smartare affärer och att arbeta mer strategiskt med inköp. I länets kommuner kan det handla om många miljoner som skulle kunna användas mer effektivt.  

I en tid när många kommuner står inför stora ekonomiska utmaningar bör den första åtgärden vara att göra effektiva affärer, inte att dra ner på samhällsservice eller höja kommunalskatten.  

Nu är ett bra tillfälle att genomlysa den kommunala verksamheten, arbeta strategiskt och öka de offentliga inköpen. Låt så många som möjligt vara med och sänka kostnaden och öka kvaliteten. Det har alla att vinna på – kämpande företag men också kommunernas skattebetalare.  

UpphandlingLokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist