LogoLogo
LogoLogo
NYHET8 juli 2020

En julidag från hemmakontoret

Börjar dagen med att läsa av hur coronapandemin påverkar jobben och företagen. Ser att siffran för antal korttidspermitterade i Västernorrlands län ökat och berör 8 228 människor. Antal inskrivna arbetslösa ligger på 21 procent över fjolårets siffra vid samma tid och uppgår till 11 100 personer samtidigt som 425 personer är varslade. Det råder ingen tvekan om att coronapandemin fått märkbara effekter för företagen.

Anna Hedensjö Johansson
Anna Hedensjö Johansson, regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland

Vårens arbete har präglats av täta kontakter med företagare, kommunpolitiker och tjänstemän. Nationellt har vi rullat ut konkreta förslag på åtgärder för att rädda livsverk och jobb. Som alltid blir jag imponerad av den kraft som finns hos företagare att ställa om för att överleva. Det slår mig många gånger vilken vilja, mod och beslutsamhet det finns hos företagare. Och hur viktiga företagen är för samhället i sin helhet, inte minst för vården som är i ett pressat läge. Hjältar på olika arenor men som utgår från samma plattform – företagen och jobben som genererar skatteintäkter och finansierar välfärd.

Är det något jag hoppas vi tar med oss i det fortsatta arbetet så är det samarbetet mellan privat och offentlig sektor. Där har kommunerna i länet, regionen och länsstyrelsen aktivt jobbat för att underlätta för företagen så att jobb kan räddas. Denna närhet, täta dialog och förståelse är i grund och botten det som bygger ett bra företagsklimat. Låt oss hålla i det spåret och utveckla det.

Takten och samspelet i samhället utifrån pandemin är den stora utmaningen. Många har drabbats personligen av covid-19 men betydligt fler har drabbats av konsekvenserna av de åtgärder som införts för att stoppa smittan. Oavsett hur utvecklingen ser ut gällande spridningen av sjukdomen så ser vi ett stort behov av att få hjulen i rullning igen. Reformer behövs komma på plats för att stärka konkurrenskraften som kan skapa nya jobb och lösa strukturella utmaningar som uppstått under krisen. I ett första av tre jobbpaket föreslår Svenskt Näringsliv bland annat följande;

  • Att trygga investeringsklimatet med tydliga förutsättningar. Inga höjda skatter på jobb och företagande.
  • Att stärka kunskapsekonomin genom forsknings- och utbildningspaket.
  • Att förbättra kompetensförsörjningen genom tryggad rörlighet och arbetskraftsinvandring.
  • Att bygga ut den digitala infrastrukturen för Sveriges konkurrenskraft.
  • Att minska kostnader för att anställa genom sänkt arbetsgivaravgift.

Att minska kostnader för att anställa genom sänkt arbetsgivaravgift.

Jobben och företagen lägger grunden för framtiden. Enbart i Västernorrland bidrar varje år det privata näringslivet med ca 16,8 miljarder i skatteintäkter vilket motsvarar 15 000 poliser och 14 000 sjuksköterskor. Det finns en otrolig kraft i företagen här i länet, nu gäller det att vi tillsammans tar tillvara på den. För att det ska gå bra för Västernorrland och Sverige – måste det gå bra för företagen.

Tusen tack till er alla som på olika sätt kavlar upp ärmarna och får saker att hända. Önskar att ni får möjlighet att ladda batterierna i små stunder som ges under sommaren. I det lilla, i det nära på ett annat sätt än vad vi är vana vid.

coronakrisen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist